ZMIENIAMY SIĘ :)

 

 

 

Regulamin serwisu

I. INFORMACJE OGÓLNE

Korzystając z serwisu, akceptujesz zasady niniejszego regulaminu.

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. Obowiązujący regulamin jest przez nas udostępniany pod adresem http://www.wkuwanko.pl

Właścicielem serwisu wkuwanko.pl (zwanym dalej Usługodawcą) jest:

SZLIFF Izabela Kanadys

kontakt@wkuwanko.pl

http://www.wkuwanko.pl 

II. POLITYKA PRYWATNOŚCI

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szanujemy Twoją prywatność i dbamy o Twoje bezpieczeństwo. Twoje dane nie będą nigdy udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem informacji takich jak nazwa użytkownika, które to informacje mogą być wyświetlane na podstronach serwisu (np. prezentujących komentarze do materiałów). 

Podany przez Ciebie adres e-mail wykorzystywany będzie wyłącznie do przesyłania informacji związanych z działaniem serwisu wkuwanko.pl oraz przesyłania treści reklamowych i promocyjnych związanych bezpośrednio z wkuwanko.pl.

Pobierając materiał, lub pozostawiając komentarz w serwisie wkuwanko.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) przez firmę SZLIFF z siedzibą w Warszawie, w celach związanych z korzystaniem z serwisu wkuwanko.pl, przesyłaniem treści reklamowych i informacji handlowych, rozliczaniem transakcji oraz zbieraniem ogólnych informacji demograficznych na temat Użytkowników serwisu.

W celu umożliwienia poprawnego korzystania z serwisu, prosimy o informowanie nas o każdorazowej zmianie używanego przez Ciebie adresu e-mail. W przypadku braku realizacji tego obowiązku lub w sytuacji podania przez Ciebie niepoprawnego adresu, mamy prawo uznać że informacje przekazane na adres e-mail podany przez Ciebie zostały poprawnie doręczone.

CIASTECZKA (COOKIES)

Podczas korzystania z serwisu wkuwanko.pl na Twoim dysku mogą zostać zapisane ciasteczka (cookies). Nie zawierają one nigdy informacji osobistych. Używamy ich jedynie do utrzymania Twojej sesji oraz do tworzenia statystyk oglądalności.

Odbiorcą informacji z cookies jest Netsprint S.A., Google LLC, Stroer Digital Operations sp. z o.o. („SDO”) oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

DZIECI

Dzieci nie powinny bez pozwolenia rodziców lub opiekunów przekazywać danych osobowych na stronę wkuwanko.pl. Zwracamy uwagę rodziców i opiekunów na uważne obchodzenie się z danymi osobowymi w internecie. Serwis wkuwanko.pl nie zbiera żadnych danych osobowych od osób poniżej 13 roku życia bez akceptacji regulaminu przez opiekuna prawnego lub nauczyciela.

ZMIANY

W miarę rozwijania się serwisu wkuwanko.pl, zastrzegamy sobie prawo do zmian w regulaminie oraz zasadach polityki prywatności. Zmiany w regulaminie obowiązują od momentu ich opublikowania na stronie http://www.wkuwanko.pl.

III. PRAWA AUTORSKIE

Materiały zawarte w serwisie wkuwanko.pl są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami). Poza wymienionymi niżej wyjątkami, kopiowanie udostępnianych przez nas materiałów wymaga pisemnej zgody Usługodawcy.

Zamieszczone w serwisie materiały można drukować i kopiować wyłącznie na użytek osobisty, bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.

W przypadku chęci wykorzystania naszych materiałów w drukowanych publikacjach, na stronach internetowych lub przez placówki edukacyjne prosimy o kontakt.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian zawartości oferowanych przez nas materiałów, a także czasowego lub całkowitego wyłączania z oferty wybranych materiałów.

W przypadku stwierdzenia umieszczenia przez użytkowników materiałów naruszających prawo oraz prawa osób trzecich, należy niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę poprzez wysłanie wiadomości za pomocą formularza mailowego "Zgłoś naruszenie regulaminu". Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia dostępu do takich materiałów lub nawet usunięcia ich z Serwisu, a także zawieszenia lub usunięcia konta użytkownika, który je zamieścił. Zgłoszenie o naruszeniu prawa powinno zawierać okoliczności uwiarygodniające fakt naruszenia.

IV. PŁATNOŚCI

REALIZACJA PŁATNOŚCI

Firma SZLIFF zobowiązuje się do uruchomienia płatnych części serwisu w ciągu 72 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty od Użytkownika. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania dodatkowych danych Użytkownika w celu realizacji płatności. Usługodawca zobowiązuje się do nieprzetwarzania danych Użytkownika uzyskanych w procesie realizacji płatności w celach innych niż weryfikacja zakupu oraz przyznanie dostępu do oferowanych usług.

FAKTURY VAT

Za zakupione usługi możliwe jest otrzymanie faktury VAT. W tym celu należy przesłać do nas komplet danych niezbędnych do wystawienia faktury (dane zamówienia, którego dotyczy faktura, dane nabywcy, numer NIP, adres do przesłania faktury) najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty dokonania zakupu. W cenie usług oferowanych w wkuwanko.pl uwzględniona została stawka 23% VAT.

REKLAMACJE

Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz powinna zawierać: dane teleadresowe osoby składającej reklamację, nazwę Użytkownika i nazwę usługi, której dotyczy reklamacja, przedmiot reklamacji, uzasadnienie. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres serwisu wkuwanko.pl podany na stronie kontakt, w terminie 30 dni od chwili zaistnienia przedmiotu reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od momentu jej doręczenia. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany w reklamacji.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu oraz nieprawidłowego korzystania z serwisu wkuwanko.pl przez Użytkownika, chyba że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne bądź bezskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 

Regulamin usługi „Materiały SMS”

1. Aby uzyskać dostęp do niektórych materiałów zamieszczonych w serwisie wkuwanko.pl, użytkownik serwisu musi wysłać SMS Premium na numer 7368 o treści: PLN.TNXNG. Cena SMSa to 3,00 PLN (3,69 zł PLN VAT). W odpowiedzi użytkownik otrzyma kod dostępu. Kod należy wprowadzić w formularzu pobierania materiału, w miejscu oznaczonym jako „kod z SMSa”.

2. Otrzymany kod jest jednorazowym kodem umożliwiającym pobranie jednego materiału, jest ważny przez 30 dni.

3. Wysyłając SMSa, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości o treści marketingowej na numer, na który wysłany został kod promocyjny.

4. Firma SZLIFF zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany zaczynają obowiązywać od momentu ich publikacji na stronie http://wkuwanko.pl.

[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ]   © wkuwanko.pl 2008-2021 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl pisupisu.pl Matematyka