Kategorie materiałów Zarządzanie

Materiały w kategorii Zarządzanie przedsiębiorstwem [115]

 • podgląd pobierz opis 41. Prywatyzacja a komercjalizacja przedsiębiorstw
 • podgląd pobierz opis 42.Powiązanie konwersji wierzytelności z prywatyzacją przedsiębiorstw pa...
 • podgląd pobierz opis 43. Pięć faz dochodzenia do wyniku finansowego przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 44. Rodzaje wyników finansowych zawarte w rachunku zysków i strat
 • podgląd pobierz opis 45.Istota i znaczenie bilansu rachunku zakupów i strat oraz sprawozdania z p...
 • podgląd pobierz opis 46.Ogólny układ bilansu
 • podgląd pobierz opis 47. Omówić części składowe aktywów bilansu
 • podgląd pobierz opis 48. Omówić części składowe pasywów bilansu
 • podgląd pobierz opis 49.Na czym polega pozioma i pionowa analiza bilansu
 • podgląd pobierz opis 50. Ogólny układ rachunku zysków i strat
 • podgląd pobierz opis 51. Różnice w podejściu do podziału zysku netto przez właścicieli, prze...
 • podgląd pobierz opis 52. Rodzaje kapitału własnego przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 53. Omówić ogólny układ sprawozdania z przepływów środków pieniężnych
 • podgląd pobierz opis 54. Omówić możliwe relacje zysku netto do środków pieniężnych netto z ...
 • podgląd pobierz opis 55. Omówić możliwe relacje między środkami pieniężnych netto z działa...
 • podgląd pobierz opis 56. Metoda konsolidacji sprawozdań finansowych grup kapitałowych
 • podgląd pobierz opis 57.Wymienić i omówić dwa wybrane wskaźniki rentowności przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 58.Wymienić i omówić dwa wybrane wskaźniki płynności finansowej przedsi...
 • podgląd pobierz opis 59.Wymienić i omówić dwa wybrane wskaźniki zadłużenia przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 60. Co to jest próg rentowności przedsiębiorstwa i jak się go oblicza w u...
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2020 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl pisupisu.pl Matematyka