Kategorie materiałów Zarządzanie

Przedmiot: Zarządzanie przedsiębiorstwem Wróć do kategorii

02.Ryzyko, niepewność gospodarowania

plik Pobierz 02.Ryzyko, niepewnosc gospodarowania.txt

 2.Ryzyko, niepewność gospodarowania Ryzyko jest to odchylenie od przewidywanego stanu równowagi, jak można jednak z góry przewidzieć i za pomocą metod matematycznych obliczyć i skalkulować. Niepewność jest to odchylenie od przewidywanego stanu równowagi, której nie da się przewidzieć. Mamy tu, więc do czynienia z sytuacją, w, której zdajemy sobie z góry sprawę z możliwości zaistnienia straty. Szczególnie ciężkie, konsekwencje ma próba ryzyka i niepewności w dziedzinie inwestycji i innowacji. Tu, bowiem zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że zainstalowane nowe urządzenia zastaną szybko prześcignięta przez inne. Ryzyko i niepewność mogą być wewnętrzne wynikające z warunków i okoliczności występujących wewnątrz przedsiębiorstwa oraz zewnętrzne wynikające z warunków i okoliczności pochodzących z zewnętrznego otoczenia przedsiębiorstwa, na które ono może nie mieć wpływu. Ryzyko wewnętrzne powstaje w wyniku podjęcie złych decyzji itp., a także powstaje w związku z możliwością zaistnienia nadużyć, kradzieży. Niepewność wewnętrzna powstaje w wyniku okoliczności nie dających się przewidzieć. Niepewność jest tym większa im większe i bardziej złożone jest przedsiębiorstwo. Zewnętrzne ryzyko i niepewność wynikają przede wszystkim z trudności przedsiębiorstwa zmian koniunktury, zmian zainteresowań konsumentów, zmian cen na rynku zbytu i zaopatrzenia. Oczywiście opanowanie rynku i niepewność zewnętrzna jest znacznie trudniejsze niż wewnętrznego. _______________________________________________ więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

Nowy komentarz

imię:
komentarz:
kod z obrazka: kod
 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Zarządzanie przedsiębiorstwem [115]

 • podgląd pobierz opis 01.Ekonomia, a ekonomika przedsiębiorstw
 • podgląd pobierz opis 02.Ryzyko, niepewność gospodarowania
 • podgląd pobierz opis 03.Rodzaje decyzji z zakresu polityki przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 04.Omówić pojęcie i istotę managementu
 • podgląd pobierz opis 05.Przedsiębiorstwo – istota i cechy
 • podgląd pobierz opis 06.Cel ostateczny, przedsiębiorstwa i cele operacyjne
 • podgląd pobierz opis 07.Elementy otoczenia przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 08.Przedsiębiorstwo i jego otoczenie dalsze i bliższe
 • podgląd pobierz opis 09.Grupy interesów a cele działalności przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 10.Planowanie strategiczne i operacyjne w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 11.Co określa wizja (misja) firmy
 • podgląd pobierz opis 12.Jakie cele firmy są zawarte w jej wizji (misji)
 • podgląd pobierz opis 13. Niezbędność i pułapki planowania strategicznego w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 14. Cechy i metody planowania w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 15. Do jakich odbiorców kierowane są plany działalności przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 16.Co to jest biznes plan i co zawiera
 • podgląd pobierz opis 17. Co to jest struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 18.Stryktura funkcjonalna i dywizjonalna w organizacji przedsiębiorstw
 • podgląd pobierz opis 19.Na czym polega i jak jest zbudowany system motywowania w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 20. Tradycyjne i nowoczesne podejście do kontrolowania w przedsiębiorstwie
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2020 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl pisupisu.pl Matematyka