Kategorie materiałów Zarządzanie

Przedmiot: Zarządzanie zasobami ludzkimi Wróć do kategorii

Patologie w zespole pracowniczym

plik Pobierz Patologie w zespole pracowniczym.doc

tabele w pliku do pobrania.

to tylko zajawka. całość w pliku do pobrania.

Z. Chmala "patologia kierowania ludźmi w przedsiębiorstwach, to takie działania, które z założenia świadomie i celowo są szkodliwe, czyli więcej niż dysfunkcjonalne dla kierowanych, natomiast przynoszą nieuzasadnione korzyści kierującym …."


Rozdział 1.

Problemy związane z patologiami zachowań w przedsiębiorstwie należy jak najdokładniej poznać i przeanalizować, albowiem człowiek nie jest samotnikiem, lecz funkcjonuje na tle grupy, do której w sposób naturalny ciąży, wobec czego wszelkie jego postawy i zachowania wpływają na postawy i zachowania całych społeczności. Zauważyli to zresztą ekonomiści i specjaliści od zarządzania, którzy od wielu już lat alarmują, że przyszłość przedsiębiorstw zależy od zespołów pracowniczych. Kontakt z innymi ludźmi zawsze wymaga zgody na kompromis, uległości i rozumienia. Gdy tego braknie, w organizacji coś zaczyna iskrzyć, a delikatna sieć międzyludzkich zależności niszczeje, potęgując niezadowolenie i przyspieszając pojawianie się patologii. Dlatego też nie wystarczy samo tylko osądzanie szkodliwych zachowań; konieczne jest zrozumienie ich przyczyn, poznanie źródeł, z których wypływają, oraz czynników, które je potęgują i ugruntowują w organizacji. I temu właśnie poświęcona jest ta praca.
Praca to aktywność fizyczna lub intelektualna, której wymaga społeczeństwo lub którą narzuca sobie jednostka, aby tworzyć wartości użytkowe zaspokajające jej własne potrzeby, bądź potrzeby innych ludzi. Słowo praca ma wiele znaczeń. W języku potocznym bywa ono używane w dwojakim znaczeniu:
· czynnościowym - jako określona forma działania czy wykonywana funkcja;
· podmiotowym - jako wynik działania czy wytwór pracy.
Problemami pracy zajmuje się wiele nauk, jako że praca jest podstawową kategorią ludzkiego działania. Jest ona więc rozpatrywana przez nauki przyrodnicze, społeczne, techniczne i humanistyczne.
Ekonomia traktuje pracę jako celową działalność, w trakcie której człowiek wydatkując swoją energię i posługując się narzędziami przekształca przedmioty pracy w produkty posiadające określone wartości użytkowe. Socjologia traktuje pracę jako formę przejawiania się społecznej aktywności człowieka. Zgodnie z poglądem J. Szczepańskiego "praca jest zawsze aktem wzajemnego oddziaływania jednostek i grup, jest podstawą wielu prostych i złożonych, pośrednich i bezpośrednich stosunków międzyludzkich. Daje ona początek różnym formom organizacji społecznej i stanowi ich treść". Psychologia definiuje pracę jako wysiłek psychiczny związany z działalnością produkcyjną człowieka, a więc jako formę systematycznej aktywności umysłowej, ukierunkowanej na osiągnięcie pożądanego celu.
Praca jest podstawową potrzebą każdego człowieka, podstawą jego. Określa ona samego człowieka, jego pozycję i prestiż w społeczeństwie. Wykonywana z zainteresowaniem i chętnie, zawierająca wartości intelektualne i funkcje autonomiczne możne wzbogacać osobowość człowieka, zaś wykonywana pod przymusem, uboga w treści i uciążliwa może być źródłem udręki i głębokiego niezadowolenia.
Można zauważyć, że każde społeczeństwo tworzy własną definicję pracy i człowieka pracującego, która jest determinowana przez daną kulturę, tradycję, dominującą religię, system gospodarczy i polityczny.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

  • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Zarządzanie zasobami ludzkimi [1]

  • podgląd pobierz opis Patologie w zespole pracowniczym
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online