Kategorie materiałów Zarządzanie

Przedmiot: Informatyczne sys. zarządzania Wróć do kategorii

ISZ - Wykład 06 - Bazy danych

plik Pobierz ISZ - Wyklad 06 - Bazy danych.txtISZ, Informatyczne systemy zarządzania, Wykład 6 Bazy danych

Zintegrowany zbiór logicznie ze sobą powiązanych rekordów i plików tworzy bazę danych. Baza danych konsoliduje rekordy pierwotnie przechowywane w niezależnych plikach i służy jako wspólne źródło danych dla wielu różnych programów aplikacyjnych.

Właściwości baz danych

Podział danych

Integracja danych

Spójność danych

Bezpieczeństwo danych

Abstrakcyjność danych

Niezależność danych

System zarządzania bazą danych

System zarządzania bazą danych (SZBD) jest zorganizowanym zbiorem udogodnień, umożliwiających dostęp i pielęgnację jednej lub kilku baz danych. SZBD jest powłoką, która otacza bazę danych i przez którą odbywają się wszystkie działania. Działania zapewniane przez większość istniejących SZBD możemy podzielić na 4 główne grupy (Sikora, 1977):

Pielęgnacja strukturalna

Dodawanie nowych struktur danych do bazy; usuwanie struktur danych z bazy; modyfikowanie struktury istniejących struktur danych.

Przetwarzanie transakcji

Zarządzanie następującymi logicznymi jednostkami pracy: dołączanie nowych danych do istniejących struktur: aktualizacja danych w istniejących strukturach; usuwanie danych z istniejących struktur.

Wyszukiwanie informacji

Wyszukiwanie danych w istniejących strukturach do wykorzystania przez użytkowników końcowych; wyszukiwanie danych do wykorzystania przez programy użytkowe.

Administracja bazy danych

Tworzenie i nadzorowanie użytkowników bazy danych; ograniczanie dostępu do plików w bazie danych; nadzorowanie efektywności działania bazy danych.

Modele danych w bazach danych.

Modele danych są podstawą do budowy Systemu Zarządzania Bazą Danych. Zalicza się do nich:

model hierarchiczny

model sieciowy

model relacyjny

model obiektowy

Zdecydowaną większość użytkowanych obecnie baz danych to relacyjne bazy danych. Zadecydowały o tym następujące czynniki: są oparte na gałęzi matematyki zwanej teorią mnogości, dzięki czemu ich własności są dobrze określone, zazwyczaj towarzyszy im łatwy w użyciu interfejs (tj. zestaw programów realizujących kontakt komputera z użytkownikiem) i narzędzia wspomagające obsługę ekranu komputera, mogą być sterowane językiem zapytań, który jest łatwy w użyciu dla osób nie chcących pisać programów.

Relacyjny model danych

Baza danych oparta na modelu relacyjnym łączy dane w różnych tabelach przez wykorzystanie pola klucza (rys. 6.10). W tym układzie elementy danych są przechowywane w różnych tabelach, składających się z rekordów i pól. W terminologii relacyjnych baz danych tabele nazywane są relacjami, rekordy krotkami a pola atrybutami. Zaletą relacyjnych baz danych jest to, że menedżer nie musi mieć świadomości jakiejkolwiek struktury danych. Kierownicy mogą dodawać, uaktualniać, usuwać lub tworzyć rekordy przy użyciu prostej logiki. Wadą jest natomiast to, że pewne komendy zlecające przeszukanie bazy danych wymagają więcej czasu na przetwarzanie w porównaniu z innymi modelami danych.

Rodzaje powiązań między tabelami:

Jeden-do-wielu

Wiele-do-wielu

Jeden-do-jednego

Etapy projektowania bazy danych

Etap pierwszy:

Określenie przeznaczenia bazy danych. Pomoże to w podjęciu decyzji, jakie informacje mają być przechowywane.

Etap drugi:

Określenie potrzebnych tabel. Znając przeznaczenie bazy danych można podzielić informacje na oddzielne tematy, np. Pracownicy lub Zamówienia . Każdy temat będzie tabelą w bazie danych.

Etap trzeci:

Określenie niezbędnych pól. Trzeba zdecydować, jakie informacje mają być przechowywane w każdej tabeli. Np. jednemu z pól w tabeli Pracownicy można nadać nazwę Nazwisko, a innemu Data zatrudnienia.

Etap czwarty:

Określenie powiązań między tabelami. Trzeba przyjrzeć się każdej tabeli i zdecydować, jak dane z jednej tabeli mają być powiązane z danymi w innych tabelach. W razie potrzeby można dodać pola do tabel lub utworzyć nowe tabele, aby zależności stały się wyraźne.

Etap piaty:

Dopracowanie projektu. Projekt trzeba przeanalizować pod kątem ewentualnych błędów.

_______________________________________________

więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Informatyczne sys. zarządzania [11]

 • podgląd pobierz opis Informatyka w zarządzaniu wykład 01 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Informatyka w zarządzaniu wykład 02 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis ISZ - Wykład 03 - Podstawowe funkcje systemu informatycznego WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis ISZ - Wykład 04 - Komputer i system komputerowy WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis ISZ - Wykład 05 - Menedżerskie spojrzenie na telekomunikację WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis ISZ - Wykład 06 - Bazy danych WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis ISZ - Wykład 07 - Struktury informatycznych systemów zarządzania WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis ISZ - Wykład 08 - Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis ISZ - Wykład 09 - Cykl życia systemu informatycznego WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis ISZ - Wykład 10 - Tworzenie systemu informatycznego WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis ISZ - Wykład 11 - Systemy informacyjne bankowości WYKŁAD
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online