Kategorie materiałów Zarządzanie

Przedmiot: Zarządzanie przedsiębiorstwem Wróć do kategorii

36.Konsorcjum i konglomerat jako formy koncentracji gospodarczej

plik Pobierz 36.Konsorcjum i konglomerat jako formy koncentracji gospodarczej.txt

 36.Konsorcjum i konglomerat jako formy koncentracji gospodarczej Konsorcjum- porozumienie dwóch lub więcej samodzielnych podmiotów gospodarczych, na mocy którego zobowiązują się one do wspólnego wykonywania określonego przedsięwzięcia gospodarczego na rzecz oznaczonej osoby( inwestora). Członkowie konsorcjum dzielą się zadaniami , każdy wykonuje zadania we własnym imieniu i na własny rozrachunek. Obowiązuje umowa o powołaniu konsorcjum. Konglomerat – dość luźny związek kapitałowy różnorodnych przedsiębiorstw lub ich grup zorganizowanych głównie w formie koncernu. Specjalizacja poszczególnych podmiotów minimalizacja wpływu, zmian kierunkowych, większa szansa przetrwania kryzysu. Konsorcjum jest umownym związkiem całkowicie niezależnych przedsiębiorstw utworzonych w celu przeprowadzeniu, jednej większej operacji, jeżeli wymaga ona zaangażowania większego kapitału, którego nie może zgromadzić jedno przedsiębiorstwo. Zadanie, jakie konsorcjum ma do wykonania, są zazwyczaj wyraźnie określone rzeczowo oraz w czasie i po ich wykonaniu konsorcjum ulega likwidacji. Najczęściej spotyka się konsorcja bankowe, których celem jest finansowanie dużych przedsięwzięć gospodarczych lub wyemitowanie papierów wartościowych. Konglomerat-dość luźny związek kapitałowy różnorodnych przedsiębiorstw lub ich grup, wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. _______________________________________________ więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Zarządzanie przedsiębiorstwem [115]

 • podgląd pobierz opis 01.Ekonomia, a ekonomika przedsiębiorstw
 • podgląd pobierz opis 02.Ryzyko, niepewność gospodarowania
 • podgląd pobierz opis 03.Rodzaje decyzji z zakresu polityki przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 04.Omówić pojęcie i istotę managementu
 • podgląd pobierz opis 05.Przedsiębiorstwo – istota i cechy
 • podgląd pobierz opis 06.Cel ostateczny, przedsiębiorstwa i cele operacyjne
 • podgląd pobierz opis 07.Elementy otoczenia przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 08.Przedsiębiorstwo i jego otoczenie dalsze i bliższe
 • podgląd pobierz opis 09.Grupy interesów a cele działalności przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 10.Planowanie strategiczne i operacyjne w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 11.Co określa wizja (misja) firmy
 • podgląd pobierz opis 12.Jakie cele firmy są zawarte w jej wizji (misji)
 • podgląd pobierz opis 13. Niezbędność i pułapki planowania strategicznego w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 14. Cechy i metody planowania w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 15. Do jakich odbiorców kierowane są plany działalności przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 16.Co to jest biznes plan i co zawiera
 • podgląd pobierz opis 17. Co to jest struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 18.Stryktura funkcjonalna i dywizjonalna w organizacji przedsiębiorstw
 • podgląd pobierz opis 19.Na czym polega i jak jest zbudowany system motywowania w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 20. Tradycyjne i nowoczesne podejście do kontrolowania w przedsiębiorstwie
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2020 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl pisupisu.pl Matematyka