Kategorie materiałów Zarządzanie

Przedmiot: Zarządzanie przedsiębiorstwem Wróć do kategorii

31.Charakterystyka Spółdzielni

plik Pobierz 31.Charakterystyka Spoldzielni.txt

 31.Charakterystyka Spółdzielni. Spółdzielnia stanowi formę spółki, co najmniej 10 osób ( spółdzielców) jeśli są to osoby fizyczne i 3 osoby jeśli mają osobowość prawną i utworzoną dla wspierania i osiągania wspólnych celów zarobkowych lub gospodarczych, za pomocą wspólnej działalności gospodarczej. Liczba członków spółdzielni nie jest ograniczona, a spółdzielnia posiada osobowość prawną. Na ogół w spółdzielnię łącza się osoby prowadzące drobną działalność gospodarczą: rzemieślnicy, drobni kupcy, detaliści, rolnicy, wolne zawody, a także konsumenci prowadząc gospodarstwa domowe, by wnosząc nieduże udziały połączyć się w spółdzielnie w celach samopomocy. W zależności od zamierzonego celu gospodarczego, rozróżnia się;- spółdzielnie zaopatrzenia rzemiosła i detalu oraz w rolnictwie, spółdzielnie zbytu (mleczarskie);- spółdzielnie eksploatacyjne (traktory, młockarnie spółdzielcze);- spółdzielnie kredytowe (banki ludowe);- spółdzielnie budowlane (budowa mieszkań domów własnościowych);- spółdzielnie inwalidzkie;- spółdzielnie konsumenckie. Organem wykonawczym spółdzielniom jest zarząd, którego obowiązki i prawa są podobne jak zarządu w spółce akcyjnej. Musi składać się, z co najmniej 2 osób. Jest on wybrany przez walne zebranie, albo powołany przez radę nadzorczą. Rada nadzorcza jako organ kontrolny składać się musi, z co najmniej 3 osób. Jej zadania odpowiadają radzie nadzorczej w spółce akcyjnej. Generalne zebranie powoływane jest, co najmniej 1 raz w roku. Co najmniej, co drugi rok powinna mieć miejsce kontrola kierownictwa spółdzielni i jej sytuacji majątkowej?. Organy to Zgromadzenie członków spółdzielni, Rada Nadzorcza, Zarząd. Jeden członek to jeden głos, niezależnie od wniesionych wkładów. _______________________________________________ więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Zarządzanie przedsiębiorstwem [115]

 • podgląd pobierz opis 01.Ekonomia, a ekonomika przedsiębiorstw
 • podgląd pobierz opis 02.Ryzyko, niepewność gospodarowania
 • podgląd pobierz opis 03.Rodzaje decyzji z zakresu polityki przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 04.Omówić pojęcie i istotę managementu
 • podgląd pobierz opis 05.Przedsiębiorstwo – istota i cechy
 • podgląd pobierz opis 06.Cel ostateczny, przedsiębiorstwa i cele operacyjne
 • podgląd pobierz opis 07.Elementy otoczenia przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 08.Przedsiębiorstwo i jego otoczenie dalsze i bliższe
 • podgląd pobierz opis 09.Grupy interesów a cele działalności przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 10.Planowanie strategiczne i operacyjne w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 11.Co określa wizja (misja) firmy
 • podgląd pobierz opis 12.Jakie cele firmy są zawarte w jej wizji (misji)
 • podgląd pobierz opis 13. Niezbędność i pułapki planowania strategicznego w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 14. Cechy i metody planowania w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 15. Do jakich odbiorców kierowane są plany działalności przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 16.Co to jest biznes plan i co zawiera
 • podgląd pobierz opis 17. Co to jest struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 18.Stryktura funkcjonalna i dywizjonalna w organizacji przedsiębiorstw
 • podgląd pobierz opis 19.Na czym polega i jak jest zbudowany system motywowania w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 20. Tradycyjne i nowoczesne podejście do kontrolowania w przedsiębiorstwie
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2020 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl pisupisu.pl Matematyka