Kategorie materiałów Zarządzanie

Przedmiot: Zarządzanie przedsiębiorstwem Wróć do kategorii

28.Charakterystyka spółki komandytowej

plik Pobierz 28.Charakterystyka spolki komandytowej.txt

 28.Charakterystyka spółki komandytowej Spółka ta stanowi połączenie się kilku osób fizycznych dla prowadzenia na większą skalę działalności gospodarczej pod wspólną firmą. Spółka komandytowa posiada dwa rodzaje wspólników. Jedną kategorię stanowią komandytariusze, którzy właściwie się nie różnią od przedsiębiorców jednostkowych, czy wspólników jawnych i tak jak oni odpowiadają za zobowiązania spółki nieograniczenie, całym swoim – także osobistym majątkiem. Drugą kategorię zaś stanowią komandytariusze, których odpowiedzialność ogranicza się tylko do wysokości wniesionego wkładu. Podobnie jak spółka jawna i ta forma posiada relatywną zdolność prawną, może, więc samodzielnie uczestniczyć pod swą firmą w stosunkach prawnych. Firma musi zawierać nazwisko, co najmniej jednego wspólnika – tylko komandytariusza oraz wyraźne zaznaczenie, że chodzi o spółkę komandytową. Spółka komandytowa – jest to spółka osobowa w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik komplementariusz odpowiada bez ograniczenia, a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika komplementariusza jest ograniczona. Umowa spółki powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Suma komandytowa oznacza określona kwotę pieniężną do wysokości której odpowiadają poszczególni komplementariusze wobec wierzycieli ( ci którzy nie są ujawniani) . Wspólnicy wnoszą wkłady do spółki które mogą być pokryte w postaci pieniężnej lub niepieniężnej. Wkłady niepieniężne rzeczowe nazywane są aportem. _______________________________________________ więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Zarządzanie przedsiębiorstwem [115]

 • podgląd pobierz opis 01.Ekonomia, a ekonomika przedsiębiorstw
 • podgląd pobierz opis 02.Ryzyko, niepewność gospodarowania
 • podgląd pobierz opis 03.Rodzaje decyzji z zakresu polityki przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 04.Omówić pojęcie i istotę managementu
 • podgląd pobierz opis 05.Przedsiębiorstwo – istota i cechy
 • podgląd pobierz opis 06.Cel ostateczny, przedsiębiorstwa i cele operacyjne
 • podgląd pobierz opis 07.Elementy otoczenia przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 08.Przedsiębiorstwo i jego otoczenie dalsze i bliższe
 • podgląd pobierz opis 09.Grupy interesów a cele działalności przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 10.Planowanie strategiczne i operacyjne w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 11.Co określa wizja (misja) firmy
 • podgląd pobierz opis 12.Jakie cele firmy są zawarte w jej wizji (misji)
 • podgląd pobierz opis 13. Niezbędność i pułapki planowania strategicznego w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 14. Cechy i metody planowania w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 15. Do jakich odbiorców kierowane są plany działalności przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 16.Co to jest biznes plan i co zawiera
 • podgląd pobierz opis 17. Co to jest struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 18.Stryktura funkcjonalna i dywizjonalna w organizacji przedsiębiorstw
 • podgląd pobierz opis 19.Na czym polega i jak jest zbudowany system motywowania w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 20. Tradycyjne i nowoczesne podejście do kontrolowania w przedsiębiorstwie
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2020 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl pisupisu.pl Matematyka