Kategorie materiałów Zarządzanie

Przedmiot: Zarządzanie przedsiębiorstwem Wróć do kategorii

27. Charakterystyka spółki partnerskiej

plik Pobierz 27. Charakterystyka spolki partnerskiej.txt

 27. Charakterystyka spółki partnerskiej Spółka partnerska – nie istniała wcześniej ( tylko dla osób fizycznych ) Jest to spółka osobowa utworzona przez wspólników, którzy nazywają się partnerami w celu wykonywania wolnego zawodu. W spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą , spółka może być zawiązana w celu prowadzenia więcej niż jednego wolnego zawodu. Partnerami w spółce mogą być wyłączne osoby fizyczne uprawnione do wykonywania następujących wolnych zawodów : - adwokat - aptekarz - architekt - biegły rewident - broker ubezpieczeniowy - doradca podatkowy - księgowy - lekarz - lekarz stomatolog - lekarz weterynarii - notariusz - pielęgniarka - położna - radca prawny - rzecznik patentowy - rzeczoznawca majątkowy - tłumacz przysięgły. Jest ona rejestrowana w rejestrze handlowym. Umowy powinny być zawarte w formie aktu notarialnego. Spółka powstaje w chwili wpisania do rejestru handlowego. Każdy partner ponosi zobowiązania za to co wykonuje . Partner nie ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem, przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działania lub zaniechania osób zatrudnionych przez spółkę, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki. W umowie spółki partnerzy mogą jedynie postanowić iż jeden lub więcej partnerów ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. _______________________________________________ więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Zarządzanie przedsiębiorstwem [115]

 • podgląd pobierz opis 01.Ekonomia, a ekonomika przedsiębiorstw
 • podgląd pobierz opis 02.Ryzyko, niepewność gospodarowania
 • podgląd pobierz opis 03.Rodzaje decyzji z zakresu polityki przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 04.Omówić pojęcie i istotę managementu
 • podgląd pobierz opis 05.Przedsiębiorstwo – istota i cechy
 • podgląd pobierz opis 06.Cel ostateczny, przedsiębiorstwa i cele operacyjne
 • podgląd pobierz opis 07.Elementy otoczenia przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 08.Przedsiębiorstwo i jego otoczenie dalsze i bliższe
 • podgląd pobierz opis 09.Grupy interesów a cele działalności przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 10.Planowanie strategiczne i operacyjne w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 11.Co określa wizja (misja) firmy
 • podgląd pobierz opis 12.Jakie cele firmy są zawarte w jej wizji (misji)
 • podgląd pobierz opis 13. Niezbędność i pułapki planowania strategicznego w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 14. Cechy i metody planowania w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 15. Do jakich odbiorców kierowane są plany działalności przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 16.Co to jest biznes plan i co zawiera
 • podgląd pobierz opis 17. Co to jest struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 18.Stryktura funkcjonalna i dywizjonalna w organizacji przedsiębiorstw
 • podgląd pobierz opis 19.Na czym polega i jak jest zbudowany system motywowania w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 20. Tradycyjne i nowoczesne podejście do kontrolowania w przedsiębiorstwie
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2020 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl pisupisu.pl Matematyka