Kategorie materiałów Zarządzanie

Przedmiot: Zarządzanie przedsiębiorstwem Wróć do kategorii

20. Tradycyjne i nowoczesne podejście do kontrolowania w przedsiębiorstwie

plik Pobierz 20. Tradycyjne i nowoczesne podejscie do kontrolowania w przedsiebiorstwie.txt

 20. Tradycyjne i nowoczesne podejście do kontrolowania w przedsiębiorstwie. Tradycyjny sposób rozumowania w którym kontrola traktowana jest jako zespół działań sprawdzających i oceniających dokumenty opracowane przez przedsiębiorstwa na potrzeby zespołu kierującego. Kontrola ma tu najczęściej charakter wyrywkowy i jest kontrolą zewnętrzną. Bada również stan faktyczny niezależnie od danych zawartych w sprawozdawczości. Efektem takiej kontroli może być wykazanie rozbieżności pomiędzy danymi , wykazaniem niezgodności pomiędzy planem a wykonaniem planu, stwierdzenie nieefektywnego wykorzystania posiadanych zasobów. Nowoczesne podejście do problematyki kontroli nie zadowala się oficjalnymi dokumentami o charakterze sprawozdawczym. Usiłuje się tu przede wszystkim dociec jakie były motywy podejmowania określonych decyzji, później określić jakie skutki one przyniosły. Tak więc punkt ciężkości położony jest na przyczyny a nie na skutki wystąpienia określonych zjawisk lub podjętych decyzji. Jednocześnie próbuje się tu określić jakie czynniki o charakterze wyraźnie ....... mogą mieć wpływ na kształtowanie pewnych zjawisk w przedsiębiorstwie, właśnie w ten a nie inny sposób. Odchodzi się również wyraźnie od kontroli wykonywanej na rzecz monitorowania, a więc obserwacji ciągłej określonych zjawisk. Podstawową rolę przypisuje się wewnętrznej i wewnętrznej kontroli zakładając iż w konkurencyjnej gospodarce przedsiębiorstwo samo musi wymusić wysoką efektywność działania jak najlepsze wykorzystanie zasobów, oraz zgodność rozwoju z przyjętymi założeniami. _______________________________________________ więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Zarządzanie przedsiębiorstwem [115]

 • podgląd pobierz opis 01.Ekonomia, a ekonomika przedsiębiorstw
 • podgląd pobierz opis 02.Ryzyko, niepewność gospodarowania
 • podgląd pobierz opis 03.Rodzaje decyzji z zakresu polityki przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 04.Omówić pojęcie i istotę managementu
 • podgląd pobierz opis 05.Przedsiębiorstwo – istota i cechy
 • podgląd pobierz opis 06.Cel ostateczny, przedsiębiorstwa i cele operacyjne
 • podgląd pobierz opis 07.Elementy otoczenia przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 08.Przedsiębiorstwo i jego otoczenie dalsze i bliższe
 • podgląd pobierz opis 09.Grupy interesów a cele działalności przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 10.Planowanie strategiczne i operacyjne w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 11.Co określa wizja (misja) firmy
 • podgląd pobierz opis 12.Jakie cele firmy są zawarte w jej wizji (misji)
 • podgląd pobierz opis 13. Niezbędność i pułapki planowania strategicznego w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 14. Cechy i metody planowania w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 15. Do jakich odbiorców kierowane są plany działalności przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 16.Co to jest biznes plan i co zawiera
 • podgląd pobierz opis 17. Co to jest struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 18.Stryktura funkcjonalna i dywizjonalna w organizacji przedsiębiorstw
 • podgląd pobierz opis 19.Na czym polega i jak jest zbudowany system motywowania w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 20. Tradycyjne i nowoczesne podejście do kontrolowania w przedsiębiorstwie
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl pisupisu.pl Matematyka