Kategorie materiałów Zarządzanie

Przedmiot: Zarządzanie przedsiębiorstwem Wróć do kategorii

14. Cechy i metody planowania w przedsiębiorstwie

plik Pobierz 14. Cechy i metody planowania w przedsiebiorstwie.txt

 14. Cechy i metody planowania w przedsiębiorstwie. Dla większości podmiotów gospodarczych stanowi ona proces podejmowania decyzji dotyczących przyszłego rozwoju przedsiębiorstwa. Planowanie działań gospodarczych musi współistnieć z rynkiem i wszystkimi kategoriami rynkowymi, zmierzając do właściwego kształtowania tej działalności. Planowanie jest ciągiem sytuacji decyzyjnych. Cele i wynikające z nich działanie dzieli się na końcowe i pośrednie czyli dalsze i bliższe osiągane w różnym czasie. Pod względem przedmiotowym rozróżnia się : - cele produkcyjno- handlowe związane z produkcją oraz sprzedażą produktów i usług, - cele ekonomiczne związane z osiąganiem zysku, - cele społeczne związane z zaspokojeniem potrzeb społeczeństwa i pracowników. Planowanie musi być oparte na zasadzie selektywnego rozwiązywania przyszłych zdarzeń. 1. Metoda bilansowa ( zestawienie zadań ze środkami niezbędnymi do ich wykonania ) 2. Metoda wskaźników statystycznych ( obliczanie wielkości planowanych za pomocą wskaźników statystycznych, dynamiki i struktury) 3. Metoda wskaźników techniczno ekonomicznych ( obliczanie wielkości planowanych za pomocą wskaźnika charakteryzuje poziom tech. i ekonomiczny.) 4. Metoda analizy matematycznej ( badanie czynników od których zależą planowane wielkości) 5. Metoda kolejnych przybliżeń ( po następnym sformułowaniu decyzji bada się konsekwencje) 6. Metoda matematyczna ( umożliwia wielostronne badanie zalet i wad zamierzanych przedsięwzięć ) 7. metoda programowania liniowego, 8. metoda analizy sieciowej Planowanie strategiczne jest procesem długo falowego planowania określającym główne cele i kierunki działania przedsiębiorstwa i w tym ujęciu planowanie strategiczne dotyczy: - problemów najważniejszych dla przedsiębiorstwa - dotyczy dużych przedziałów czasowych, - ułatwia koncentrację sił na obszarach najważniejszych, - stanowi domenę działania najwyższego szczebla zarządzani przedsiębiorstwem, - stanowi podstawę planowania taktycznego i operacyjnego, Skutki decyzji strategicznych odnoszą się do dużych przedziałów czasowych są więc często zmieniane. _______________________________________________ więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Zarządzanie przedsiębiorstwem [115]

 • podgląd pobierz opis 01.Ekonomia, a ekonomika przedsiębiorstw
 • podgląd pobierz opis 02.Ryzyko, niepewność gospodarowania
 • podgląd pobierz opis 03.Rodzaje decyzji z zakresu polityki przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 04.Omówić pojęcie i istotę managementu
 • podgląd pobierz opis 05.Przedsiębiorstwo – istota i cechy
 • podgląd pobierz opis 06.Cel ostateczny, przedsiębiorstwa i cele operacyjne
 • podgląd pobierz opis 07.Elementy otoczenia przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 08.Przedsiębiorstwo i jego otoczenie dalsze i bliższe
 • podgląd pobierz opis 09.Grupy interesów a cele działalności przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 10.Planowanie strategiczne i operacyjne w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 11.Co określa wizja (misja) firmy
 • podgląd pobierz opis 12.Jakie cele firmy są zawarte w jej wizji (misji)
 • podgląd pobierz opis 13. Niezbędność i pułapki planowania strategicznego w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 14. Cechy i metody planowania w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 15. Do jakich odbiorców kierowane są plany działalności przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 16.Co to jest biznes plan i co zawiera
 • podgląd pobierz opis 17. Co to jest struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 18.Stryktura funkcjonalna i dywizjonalna w organizacji przedsiębiorstw
 • podgląd pobierz opis 19.Na czym polega i jak jest zbudowany system motywowania w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 20. Tradycyjne i nowoczesne podejście do kontrolowania w przedsiębiorstwie
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl pisupisu.pl Matematyka