Kategorie materiałów Zarządzanie

Przedmiot: Zarządzanie przedsiębiorstwem Wróć do kategorii

10.Planowanie strategiczne i operacyjne w przedsiębiorstwie

plik Pobierz 10.Planowanie strategiczne i operacyjne w przedsiebiorstwie.txt

 10.Planowanie strategiczne i operacyjne w przedsiębiorstwie Plany strategiczne dotyczą długiego okresu czasu, najczęściej opracowywane są na okres dłuższy niż 5 lat. Zawierają one cele strategiczne wyznaczone na najwyższym szczeblu i dla najwyższego kierownictwa organizacji. Koncentrują się na szerokich i ogólnych problemach. Również ich sposób formułowania jest ogólny. Przykładem celów strategicznych może być np. 1. Wzrost udziałów firmy w rynku 2. Zweryfikowanie produkcji 3. Wzrost nakładów inwestycyjnych 4. Podniesienie jakości produkowanych produktów Około 66 % czasu kierownictwo poświęca na planowanie strategiczne. Planowanie operatywne ustala konkretne zadania dla poszczególnych komórek wykonawczych. Jest to planowanie związane z podziałem zadanie na krótsze okresy na poszczególne komórki organizacyjne. Do zadań planowania należy: 1. Ustalenie zadań dla poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa na krótkie okresy. 2. Zapewnienia pełnego, terminowego i rytmicznego wykonywania zadań rocznych przedsiębiorstwa. 3. Aktualizacja i dostosowanie zadań rocznych do nowo zaistniałych warunków zakresie postępu technicznego, rynku zbytu. Organizacja planowania, uzależniona jest od rozwoju i wielkości przedsiębiorstwa oraz od typu i organizacji produkcji w przedsiębiorstwie. Planowanie strategiczne myślenie o przyszłości , kontrolowanie przyszłości i podejmowanie decyzji dotyczące przyszłości. Strategia jest podstawowym elementem zarządzani, jest to celowe działanie w sensie wyznaczania celów i doboru środków. Planowanie strategiczne ma trzy etapy : - analiza oparta n danych historycznych, - planowanie strategii , czyli buduję strategię w oparciu tego co wiem, tak aby napisać plan, obliczyć uzasadnić, - realizacja strategii- należy dobrać mierniki strategii by uzyskać zamierzenia, korekty założonej strategii. Środkiem do realizacji planowania strategicznego jest planowanie operacyjne. Jest to dobór narzędzi do realizacji planów strategicznych. Charakteryzuje się krótkimi okresami planowania, 1 rok, 06, kwartał, miesiąc, tydzień. Drugą cechą jest szczegółowość ( np. koszt transportu, płac, gazu, itp.) Trzecia to wycinkowość( planujemy kluczowe tematy). _______________________________________________ więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Zarządzanie przedsiębiorstwem [115]

 • podgląd pobierz opis 01.Ekonomia, a ekonomika przedsiębiorstw
 • podgląd pobierz opis 02.Ryzyko, niepewność gospodarowania
 • podgląd pobierz opis 03.Rodzaje decyzji z zakresu polityki przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 04.Omówić pojęcie i istotę managementu
 • podgląd pobierz opis 05.Przedsiębiorstwo – istota i cechy
 • podgląd pobierz opis 06.Cel ostateczny, przedsiębiorstwa i cele operacyjne
 • podgląd pobierz opis 07.Elementy otoczenia przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 08.Przedsiębiorstwo i jego otoczenie dalsze i bliższe
 • podgląd pobierz opis 09.Grupy interesów a cele działalności przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 10.Planowanie strategiczne i operacyjne w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 11.Co określa wizja (misja) firmy
 • podgląd pobierz opis 12.Jakie cele firmy są zawarte w jej wizji (misji)
 • podgląd pobierz opis 13. Niezbędność i pułapki planowania strategicznego w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 14. Cechy i metody planowania w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 15. Do jakich odbiorców kierowane są plany działalności przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 16.Co to jest biznes plan i co zawiera
 • podgląd pobierz opis 17. Co to jest struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 18.Stryktura funkcjonalna i dywizjonalna w organizacji przedsiębiorstw
 • podgląd pobierz opis 19.Na czym polega i jak jest zbudowany system motywowania w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 20. Tradycyjne i nowoczesne podejście do kontrolowania w przedsiębiorstwie
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl pisupisu.pl Matematyka