Kategorie materiałów Zarządzanie

Przedmiot: Zarządzanie przedsiębiorstwem Wróć do kategorii

09.Grupy interesów a cele działalności przedsiębiorstwa

plik Pobierz 09.Grupy interesow a cele dzialalnosci przedsiebiorstwa.txt

 09.Grupy interesów a cele działalności przedsiębiorstwa W dużych spółkach kapitałowych zaczęły występować poważne zmiany w strukturze władzy polegającej przede wszystkim na spadku znaczenia akcjonariuszy i udziałowców. Jednocześnie wzrosło silnie znaczenie instytucjonalnych właścicieli, czyli banków, innych przedsiębiorstw, funduszy inwestycyjnych itp. tendencje te spowodowały postępowanie procesu oddzielania funkcji właściciela przedsiębiorstwa od funkcji przedsiębiorcy. Ale oprócz udziałowców i akcjonariuszy pojawiły się zwłaszcza w ostatnich 10 – latach dalsze grupy osób fizycznych lub instytucje, które zgłaszają pretensje do wpływania na decyzje przedsiębiorcze. Chodzi o pracowników i ich organizacje. Inną kategorię grup interesów stanowią tzw. dawniej, kapitał obcy (zewnętrzni kredytodawcy), który został pożyczony i musi być następnie zwrócony zazwyczaj za odpowiednim oprocentowaniem. Często istotny wpływ na działalność przedsiębiorstwa i na jego interes społeczny mają także wielcy odbiorcy i dostawcy. Coraz częściej jako grupa interesów uznawanych jest tzw. interes społeczny czy ogólnogospodarczy, ewentualnie także wyrażająca go opinia publiczna. Przedsiębiorstwa w odróżnieniu od takich ugrupowań ludzkich jak np. partie polityczne – nie są społecznymi organizacjami o jednolitym składzie wyborców, ale są organizacjami składającymi się z szeregu grup wyborczych, których interesy są często zróżnicowane. Grupy interesów : a) akcjonariusze-wzrost wartości akcji, dywidendy b) zarządy przedsiębiorstw- mają władzę nad przedsiębiorstwem, interesy zarządu mogą być różne od właścicieli, dywidendy chcieli by reinwestować a nie wypłacać, zarządy zarabiają dużo i przez to właściciel dostaje mniej , zarządy minimalizują koszty poprzez redukcję zatrudnienia. c) Pracownicy- w ich interesie jest pewność miejsca pracy, wysokie zarobki, świadczenia socjalne. Elementem kojarzenia pracowników i akcjonariuszy jest partycypacja w zarządzaniu poprzez akcje. d) kredytodawcy, celem jest zarobienie na pożyczonym kapitale e) klienci, f) dostawcy, g) społeczności lokalne, h) państwo jako poborca podatkowy, w jego interesie zależy abyśmy się rozwijali by płacić jak największe podatki, państwo zleca budowę lotnisk autostrad, kolei itp. i) środowisko naturalne- przedsiębiorstwo musi być dla niego przyjazne., _______________________________________________ więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Zarządzanie przedsiębiorstwem [115]

 • podgląd pobierz opis 01.Ekonomia, a ekonomika przedsiębiorstw
 • podgląd pobierz opis 02.Ryzyko, niepewność gospodarowania
 • podgląd pobierz opis 03.Rodzaje decyzji z zakresu polityki przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 04.Omówić pojęcie i istotę managementu
 • podgląd pobierz opis 05.Przedsiębiorstwo – istota i cechy
 • podgląd pobierz opis 06.Cel ostateczny, przedsiębiorstwa i cele operacyjne
 • podgląd pobierz opis 07.Elementy otoczenia przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 08.Przedsiębiorstwo i jego otoczenie dalsze i bliższe
 • podgląd pobierz opis 09.Grupy interesów a cele działalności przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 10.Planowanie strategiczne i operacyjne w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 11.Co określa wizja (misja) firmy
 • podgląd pobierz opis 12.Jakie cele firmy są zawarte w jej wizji (misji)
 • podgląd pobierz opis 13. Niezbędność i pułapki planowania strategicznego w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 14. Cechy i metody planowania w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 15. Do jakich odbiorców kierowane są plany działalności przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 16.Co to jest biznes plan i co zawiera
 • podgląd pobierz opis 17. Co to jest struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 18.Stryktura funkcjonalna i dywizjonalna w organizacji przedsiębiorstw
 • podgląd pobierz opis 19.Na czym polega i jak jest zbudowany system motywowania w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 20. Tradycyjne i nowoczesne podejście do kontrolowania w przedsiębiorstwie
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl pisupisu.pl Matematyka