Kategorie materiałów Zarządzanie

Przedmiot: Zarządzanie przedsiębiorstwem Wróć do kategorii

06.Cel ostateczny, przedsiębiorstwa i cele operacyjne

plik Pobierz 06.Cel ostateczny, przedsiebiorstwa i cele operacyjne.txt

 06.Cel ostateczny, przedsiębiorstwa i cele operacyjne Przedsiębiorstwo wytwarza dobra i świadczenia oraz usługi dla innych uczestników gospodarki stosują w tym celu dobra, które zostały wytworzone w innych przedsiębiorstwach we wcześniejszych stadiach procesu gospodarczego tzw. produkcja przeniesiona, a następnie sprzedają różnymi sposobami na rynku zbytu, przetworzone przez siebie dobra i wytworzone usługi, w celu uzyskania dochodu. Różnica między wartością, jaką przedsiębiorstwo uzyskuje za swe usługi, a wartościom przeniesionym w danym przedsiębiorstwie dóbr i czynników produkcji stanowi produkcję dodaną przez to przedsiębiorstwo. Ta właśnie wartość dodana, jeśli jest pozytywna jest do dyspozycji wszystkich uczestników danego przedsiębiorstwa jako źródło ich dochodu. To ta działalność przedsiębiorstwa, nastawiona jest na odpłatne zaspokojenie potrzeb osób trzecich i udostępnianie tym osobom wytworzonych dóbr i usług może być podstawą do stwierdzenia, że, z ogólnogospodarczego punktu widzenia zadanie przedsiębiorstwa polega na pokrywaniu zapotrzebowania społeczeństwa na świadczenia gospodarcze. Ale w rzeczywistości gospodarczej produkowanie i sprzedaż wytworzonych dóbr i świadczeń jest dla przedsiębiorstwa z zasady tylko środkiem do osiągnięcia własnego celu, względnie grupy celów, spośród których na czoło wysuwa się zysk. Przedsiębiorstwa muszą swą gospodarczą aktywność opierać na dążeniu do zysku, kutry jest podstawą egzystencji i rozwoju oraz ich uczestników. Tak, więc przedsiębiorstwo powiększając dochód narodowy stara się jednocześnie o to, aby jego udział w tym dochodzie był możliwie największy, czyli aby osiągnęło możliwie największy zysk, będący udziałem przedsiębiorcy w dochodzie społecznym. Celem ostatecznym przedsiębiorstwa jest zysk, cele operacyjne to? maksymalizacja zysku, zwiększenie wartości przedsiębiorstwa, które może świadczyć o dobrym gospodarowaniu i kondycji firmy. _______________________________________________ więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Zarządzanie przedsiębiorstwem [115]

 • podgląd pobierz opis 01.Ekonomia, a ekonomika przedsiębiorstw
 • podgląd pobierz opis 02.Ryzyko, niepewność gospodarowania
 • podgląd pobierz opis 03.Rodzaje decyzji z zakresu polityki przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 04.Omówić pojęcie i istotę managementu
 • podgląd pobierz opis 05.Przedsiębiorstwo – istota i cechy
 • podgląd pobierz opis 06.Cel ostateczny, przedsiębiorstwa i cele operacyjne
 • podgląd pobierz opis 07.Elementy otoczenia przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 08.Przedsiębiorstwo i jego otoczenie dalsze i bliższe
 • podgląd pobierz opis 09.Grupy interesów a cele działalności przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 10.Planowanie strategiczne i operacyjne w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 11.Co określa wizja (misja) firmy
 • podgląd pobierz opis 12.Jakie cele firmy są zawarte w jej wizji (misji)
 • podgląd pobierz opis 13. Niezbędność i pułapki planowania strategicznego w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 14. Cechy i metody planowania w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 15. Do jakich odbiorców kierowane są plany działalności przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 16.Co to jest biznes plan i co zawiera
 • podgląd pobierz opis 17. Co to jest struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 18.Stryktura funkcjonalna i dywizjonalna w organizacji przedsiębiorstw
 • podgląd pobierz opis 19.Na czym polega i jak jest zbudowany system motywowania w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 20. Tradycyjne i nowoczesne podejście do kontrolowania w przedsiębiorstwie
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl pisupisu.pl Matematyka