Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Marketing Wróć do kategorii

Zarządzanie produktem

plik Pobierz Zarzadzanie produktem.txt

Zarządzanie produktem

Cel i podstawowe zagadnienia

Cel:
zapewnianie konsumentom odpowiedniego poziomu satysfakcji, a przedsiębiorstwu - zysku i wiarygodnego wizerunku rynkowego.


Zagadnienia:
* rozwój nowego produktu;
* zarządzanie produktem w różnych fazach jego cyklu życia;
* pozycjonowanie;
* strategie produktowo-rynkowe;
* kształtowanie asortymentu;
* strategie dotyczące marki produktu.


Etapy rozwoju nowego produktu

 

Kreowanie pomysłów nowego produktu

Metody:
1. Imitacja (wzorowanie się na konkurentach).
2. Kreatywność własnych pracowników.

Techniki pobudzające kreatywność:
* burza mózgów;
* grupa nominalna (członkowie grupy nie porozumiewają się do publicznej prezentacji pomysłów);
* wymuszone powiązania (łączenie dwóch lub więcej istniejących produktów).

Strategie marketingowe w fazie wprowadzenia produktu

 

Strategia pozycjonowania (plasowania) produktu na rynku

Istota:
polega na ustaleniu pożądanego obrazu produktu - i zarazem przedsiębiorstwa - na rynku oraz kreowaniu tego obrazu w świadomości klientów.

Cel:
umieszczenie produktu w jak najbardziej korzystnej pozycji na rynku, która pozwoli wyróżnić własną ofertę wśród konkurentów.

Kryteria wyróżniania produktu:
* charakterystyka produktu;
* charakterystyka producenta;
* charakterystyka użytkowników;
* charakterystyka cenowa;
* wizerunek.

Rodzaje pozycjonowania produktu stosowane w praktyce

1. Konkurencyjne:
* bezpośrednie konfrontowanie wyrobu z produktem konkurenta.
2. Sprzedażowe:
* skupienie działań na prezentacji i promocji w miejscach sprzedaży.
3. Zorientowane na produkt:
* eksponowanie opakowania, ceny, wartości i użyteczności.
4. Zorientowane na konsumenta:
* eksponowanie unikalnych wartości produktu dla szczególnego rodzaju satysfakcji nabywcy.

Podstawowe strategie pozycjonowania produktu

Wg kryterium liczby segmentów rynku:
1. Dla jednego segmentu rynku.
2. Dla wielu segmentów rynku.
Wg kryterium natężenia walki konkurencyjnej:
1) imitacyjnego:
* pozycjonowanie nowej marki w taki sposób, aby zajęła podobną pozycję do konkurencyjnej;
2) defensywnego:
* pozycjonowanie nowej marki produktu do podobnej do innej własnej, która osiągnęła sukces;
3) w niszy rynkowej:
* pozycjonowanie marki niepodobnej do innych w rezultacie stwierdzenia zapotrzebowania na produkt o określonych cechach;
4) antycypacyjnego:
* pozycjonowanie z myślą o zmianie potrzeb rynku docelowego;
5) adaptacyjnego:
* pozycjonowanie związane ze zmianą potrzeb danego rynku.

Strategie produkt - rynek
(wg kryterium nowości produktu i rynku)
w ujęciu H. I. Ansoffa
(jednego z pionierów zarządzania strategicznego
w latach 50-tych XX w.)

 

 

Kierunek zmian strategii produktowo-rynkowych
cechujący się brakiem ekspansji
rynek
dotychczasowy
produkt


dotychczasowy
zmodyfikowany
nowy

nowe segmenty


nowy rynek

 

Kierunek zmian strategii produktowo-rynkowych
wykorzystujący potencjał rynku

rynek
dotychczasowy
produkt


dotychczasowy
zmodyfikowany
nowy

nowe segmenty


nowy rynek


Kierunek zmian strategii produktowo-rynkowych
wykorzystujący potencjał produktu i rynku

rynek
dotychczasowy
produkt


dotychczasowy
zmodyfikowany
nowy

nowe segmenty


nowy rynek


Strategie produkt - rynek
(wg kryterium nowości produktu i rynku)
w poszerzonym ujęciu

produkt

dotychczas
oferowany
zmodyfikowany
nowy
rynek
dotychczas
obsługiwany
penetracja
rynku
modyfikacje
produktu
innowacje
produktowe

nowe
segmenty
poszerzanie rynku
poszerzanie
rynku oparte na
modyfikacjach
produktu
poszerzanie rynku oparte na innowacjach
produktowych

nowy rynek
geograficzny
ekspansja
geograficzna
ekspansja
oparta na
modyfikacjach
produktu
ekspansja
oparta na
innowacjach
produktowych

 

Strategie produkt - rynek
(wg kryterium jednorodności produktu i rynku)

 

Typy strategii nowych produktów


Strategie konsolidacji


Strategie asortymentu

1. Strategia asortymentu szerokiego i głębokiego.

2. Strategia asortymentu szerokiego i płytkiego.

3. Strategia asortymentu wąskiego i głębokiego.

4. Strategia asortymentu wąskiego i płytkiego.

Głębokość asortymentu: oferowanie wielu odmian danego produktu.
Szerokość asortymentu: oferowanie wielu różnych produktów.

 

Zalety i wady strategii asortymentu

Zalety
Wady
Asortyment szeroki i głęboki
* pojemny rynek;
* intensywny nurt nabywców;
* lojalność i zadowolenie nabywców;
* wygoda zakupu;
* pełny wybór.
* kapitałochłonność;
* brak sprecyzowanego image'u;
* niski obrót poszczególnymi artykułami.
Asortyment szeroki i płytki
* pojemny rynek;
* intensywny nurt nabywców;
* mniej kosztowny wariant niż asortyment szeroki i zarazem głęboki;
* wygoda zakupu;
* zadowolenie większości nabywców.
* ograniczona rozmaitość;
* rozczarowanie części klientów;
* słabo zarysowany image;
* umiarkowana lojalność klientów.
* niski obrót poszczególnymi artykułami.
Asortyment wąski i głęboki
* image specjalisty;
* pełny wybór;
* lojalność i zadowolenie nabywców;
* mniej kosztowny wariant niż asortyment szeroki i zarazem głęboki;
* kompletność usług.
* ograniczona rozmaitość;
* ograniczony rynek;
* ograniczony nurt nabywców.
Asortyment wąski i płytki
* niska kapitałochłonność;
* przejrzystość;
* jednorodne kryterium wyboru;
* wysoki obrót poszczególnymi artykułami.
* ograniczona rozmaitość;
* ograniczony nurt nabywców;
* ograniczony rynek;
* ograniczona lojalność klientów.

Strategie marki


1. Marki indywidualnej.
2. Marki rodzinnej.
3. Marek łączonych.
4. Rozszerzania marki.

Ad. 1. Gdy produkty przedsiębiorstwa różnią się cechami użytkowymi, jakością i ceną.

Ad. 2. Gdy firma chce wykreować swój ogólny wizerunek na rynku.

Ad. 3. Gdy firma promuje ogólny swój wizerunek przy jednoczesnym różnicowaniu produktów.

Ad. 4. Gdy do danej marki firma dodaje podobne bądź odmienne produkty.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Marketing [163]

 • podgląd pobierz opis 1 Marketing
 • podgląd pobierz opis 2 Proces badawczy
 • podgląd pobierz opis 3 Wtórne źródła informacji
 • podgląd pobierz opis 4 Metody jakościowe
 • podgląd pobierz opis 5 Metody badań ilościowych
 • podgląd pobierz opis 6 Instrumenty pomiarowe
 • podgląd pobierz opis 69 zagadnień z Marketingu
 • podgląd pobierz opis 7 Badania panelowe i badania trackingowe
 • podgląd pobierz opis 8 Dobór próby
 • podgląd pobierz opis 9 Eksperyment w badaniach rynku
 • podgląd pobierz opis Adaptacja przedsiębiorstwa do otoczenia
 • podgląd pobierz opis Aktywizacja sprzedaży jako element marketingu
 • podgląd pobierz opis Aktywizacja sprzedaży jako element marketingu
 • podgląd pobierz opis Analiza marketingowa rafinerii Sokół
 • podgląd pobierz opis Analiza rynku opon w Polsce
 • podgląd pobierz opis Analiza SWOT - praca
 • podgląd pobierz opis Analiza TOWS SWOT
 • podgląd pobierz opis Badania marketingowe
 • podgląd pobierz opis Badania marketingowe - Markety
 • podgląd pobierz opis Badania marketingowe - pytania i odpowiedzi
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online