Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Geografia gospodarcza Wróć do kategorii

Uprawy

plik Pobierz Uprawy.txt

ZBOŻA:
* PSZENICA: jest to najważniejsze zboże, zajmuje ok. 37%pow. przeznaczonej pod uprwawę wszystkich zbóż, dostarcza 20%produkcji zbóż, rośnie w klimacie um. ciepłym i podzwrotnikowym, wymaga żyznych gleb (czarnoziemy, brunatne), nie znosi dużych opadów, ale lubi wilgoć, w okresie dojrzewania potrzebuje dużo słońca.
- Pszenica jara - wysiewana jest na jesieni, krótki okres wegetacji, toleruje niewielkie przymrozki, ale daje mniejsze plony niż p. ozima, uprawia się ją w Polsce.
- Pszenica ozima -  wrażliwa na zbyt duże spadki temperatur, nie znosi przymrozków.
Rejony upraw:
- Pd. Kanada, pd. Australia, ameryka Pd. (Pampa Argentyńska, pd. Brazylia, zach. wybrzeża), Niz. Francuska, Niz. Niemiecka, Niż. Węgierska, Niż. Rumuńska, pd. Polska, Ukraina, część Kazachstanu, wsch. Chiny, pn. część Indii, Płw. Dekan.
Producenci:
- Chiny (19%), USA (12%), Indie (11%),Francja, Rosja, Kanada.
Eksporterzy: USA, Kanada, Francja, Australia.
Produkcja /1 mieszkańca:
- Australia (1000/1m), Dania, Kanada, Francja, Węgry.
Największe plony (60-70q/ha):
- Francja, Niemcy, Wielka Brytania.
Najmniejsze plony (20q/ha):
- Kraje pn. Afryki, zach. i pd. Azja, Rosja.

* RYŻ: drugie zboże świata, zajmuje ok. 24%pow. przeznaczonej pod uprwawę wszystkich zbóż, jest
bardziej wydajny niż pszenica, potrzebuje krótkiego okresu weg., w sprzyjających warunkach można mieć nawet 3 zbiory/rok, uprawia się go w klimacie podzwotnikowym, zwrotnikowym monsunowym, duże ilości uprawia się na terenach sztucznie nawadnianych, w czasie wzrostu wymaga wysokiej temp. i dużej ilości wody.
- Ryż mokry - inaczej nizinny, rośnie w błocie
- Ryż suchy
- Ryż wodny - tylko w Bangladeszu, cały w wodzie.
Rejony upraw:
- Azja pd.,wsch. i pd.-wsch., Chiny, Indie, Węgry (Dolina Cisy), Hiszpania (Dolina Gwadarkiri),
Brazylia (Dolina Parany), Bangladesz, Wietnam, Tajlandia, Myanmar, Japonia.
Producenci:
- Chiny, Indie, Indonezja, Wietnam, Bamgladesz.
Eksporterzy: Tajlandia, USA, Wietnam, Chiny, Pakistan.
Kraje, gdzie do 70%gruntów ornych zajmuje ryż:
- Wietnam, Bangladesz, Sri Lanka, Kambodża, Laos.

* KUKURYDZA: trzecie zboże świata, zajmuje ok. 21%pow. przeznaczonej pod uprwawę wszystkich
zbóż, ma 3 miejsce pod względem zasiewów i 2 pod względem zbiorów. Ma duże wymagania
klimatyczne (klimat podzwrotnikowy i um. ciepły), okres wegetacji nie krótszy niż 5 miesięcy, w okresie 
wzrostu wymaga dużych ilości wody i bardzo dobrych gleb, KSR uprawiają ją jako zboże alimentacyjne,
KWR jako zboże pastewne, w Polsce uprawiana jest jako roślina pastewna, k. jest zbożem najbardziej
plennym.
Producenci:
- USA (40%), Chiny (12%), Brazylia, Argentyna, Meksyk.
Największe plony:
- Francja, Włochy.
* JĘCZMIEŃ: zboże głównie pastewne, używane w przemyśle piwowarskim, wykorzystywane jako pasza
       dla trzody chlewnej, wykorzystywany jako roślina alimentacyjna w krajach o złych warunkach
       klimatycznych, jego uprawa sięga najdalej na północ, toleruje nawet gleby bielicowe. W Syrii uprawa 
       jęczmienia zajmuje 40%gruntów ornych, w Iraku 25%, także sporo w Hiszpanii i Maroku.
- Jęczmień jary - siany na jesieni, krótki okres wegetacji, może rosnąć nawet w bardzo mrożnych
     klimatach, ale daje mniejsze plony.
- Jęczmień ozimy - siany na zimę, wrażliwy na przymrozki.
Producenci:
- Kanada, Niemcy, Hiszpania, Francja, Rosja, Ukraina, USA.
Uprawiany na paszę lub produkcję piwa:
- Niemcy, Litwa, Austria, Wielka Brytania, Dania.

* PROSO: zboże obszarów suchych, mało plenne, ma małe wymagania klimatyczne i glebowe, uprawia
      się je głównie w Afryce i Azji Południowej. Głodny ryż to odmiana prosa, rosnąca tylko w Afryce, na
      obszarach suchych stanowi podstawę żywienia.
Producenci:
- Indie (1/3 światowych zbiorów), Nigeria, Niger, Chiny.

* SORGO: jedna z najdawniej uprawianych roślin zbożowych świata, uprawiana w klimatach suchych i
      gorących (prawie półpustynnych), w KSR uprawiane jako roślina alimentacyjna.
Producenci:
- USA, Indie, Chiny, Meksyk, Nigeria, Sudan.
Kraje, gdzie większość ziem przeznacza się pod uprawę sorga:
- Mauretania (70%), Niger (60%), Sudan, Jemen, Kenia.

* OWIES: zboże uprawiane głównie na paszę, zwłaszcza dla koni, uprawia się je w klimacie um.
       chłodnym i klimatach wilgotnych, wymaga dobrego nawodnienia, nie ma dużych wymagań glebowych.
Producenci:
- Rosja, Kanada, USA, Polska, Finlandia.

* GRYKA: może rosnąć w klimatach chłodnych, ma duże wartosci odżywcze, mało wydajna, jej uprawy
       spadają, używana jest do produkcji miodu gryczanego i mąki gryczanej.
Producenci:
-

* ŻYTO: ma niewielkie wymagania glebowe i klimatyczne, mało wydajne i mało wartościowe zboże,
       zbiory maleją, a żyto zastępowane jest pszen-żytem (roślina głównie pastewna).Uprawiane jest głównie
       w Europie (Polska, Rosja, Niemcy). Jako roślina paszowa uprawiane jest poza Europą, a w Europie
       Wschodniej jako roślina alimentacyjna.
Producenci:
- Polska, Niemcy, Rosja, Białoruś, Ukraina.

 

 


ROŚLINY BULWIASTE:

* ZIEMNIAKI: roślina pochodzenia amerykańskiego, ma niewielkie wymagania glebowe i klimatyczne,
       konieczne jest nawodnienie w okresie zawiązywania bulw, w KSR wykorzystywane jako roślina
      alimentacyjna, także jako pasza dla trzody chlewnej oraz surowiec przemysłowy do wyrobu spirytusu,
      drożdży, mączki ziemniaczanej i syropu ziemniaczanego.
Producenci:
- Chiny, Rosja, Polska, Indie, USA.
Uprawa:
- Europa, Chiny, Indie, USA.

* MANIOK (KASSAWA): krzew lub bylina, uprawiany w klimacie gorącym i wilgotnym, ogromne
       Bulwy bogate w cukry, skrobię i białko, większość odmian w stanie surowym jest trująca, spożywany jest 
       po ugotowaniu, z niego produkcja mączki (kassawa) i tapioki (granulki lub płatki), jest ważnym
       składnikiem pożywienia ludności strefy równikowej, powierzchnia upraw oraz plony wzrastają.
Uprawa:
- Afryka: Angola, Mozambik, Nigeria, Ameryka Pd: Brazylia, Azja: Indonezja, Tajlandia,
Producenci:
- Nigeria, Brazylia, Zair, Tajlandia, Indonezja.
      
* BATATY: pochodzą z Ameryki Środkowej, są one roślinami alimentacyjnymi, wykorzystywane także
       do produkcji krochmalu i spirytusu, ich bulwy bogate są w skrobię i cukier, występują w całej strefie
       międzyzwrotnikowej.
Uprawa:
- Azja (90% światowych zbiorów), w tym Chiny 85%, Indie.
Producenci:
- Chiny, Uganda, Indonezja, Wietnam.

* JAM=JAMS=POCHRZYN=IGNAM: rośnie w klimacie gorącym i suchym (międzyzwrotnikowy),
        jego bulwy ważą do 18kg, można go sporzyć dopiero po ugotowaniu lub upieczeniu, jest on mało
        wydajny, uprawia się go głównie w Afryce, jako roślinę alimentacyjną i przemysłową.
Producenci:
- Nigeria, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana.

* TARO=KOLOKAZJA: uprawia się na obszarach bagiennych, w rejonach tropikalnych Afryki, Azji i
       Oceaniii, jadalne są bulwy, młode liście i pędy, jest to roślina mało wydajna, uprawiana jako roślina
       alimentacyjna.
Producenci:
- Ghana, Chiny, Nigeria.

 

 

 


ROŚLINY OLEISTE:

* SOJA: ma największe znaczenie spośród roślin alimentacyjnych, lubi ciepłe klimaty umiarkowane,
       zawiera ok. 35-42% białka i 20% tłuszczu, z 1kg soi można uzyskać tyle białka co z 3kg wołowiny,
       dlatego soja jest popularna tam, gdzie ograniczona jest produkcja mięsa, jest bardzo popularną rośliną 
       alimentacyjną - ze względu na specyficzne właściwości dietetyczne używana jest do potraw
       bezmięsnych, makuch to pozostałość po odciśnięciu tłuszczu, którą wykorzystuje się do produkcji pasz
       treściwych. Jej uprawy wzrastają.
Producenci:
- USA, Brazylia, Argentyna, Chiny, Indie.

* RZEPAK: uprawiany w klimacie wilgotnym morskim, wymaga żyznych gleb, nie znosi przymrozków,
       ale  nie wymaga szczególnie ciepłych warunków, zawiera 43-47% tłuszczu, makuchy również są
       wykorzystywane  na paszę.
Producenci:
- Kanada, Chiny, Indie, Francja, Niemcy,.

* SŁONECZNIK: uprawiany jest w klimacie um. ciepłym, potrzebuje dosyć dużo wody w okresie
       wzrostu, optymalne warunki do jego uprawy są tam, gdzie występuje krótka pora deszczowa, wymaga 
       dobrych gleb (czarnoziemy, brunatne), jego nasiona zawierają 45-55% tłuszczu, dostarcza cennego oleju
       jadalnego i makuchów,  łodygi stanowią surowiec do wyrobu papieru.
Producenci:
- Argentyna, Rosja, USA, Ukraina, Francja.

* ORZESZKI ZIEMNE: uprawiane są w klimacie gorącym i stosunkowo suchym (opady 400-
       800mm/rok), opady potrzebne są w momencie wzrostu, ale nie w czasie zbiorów.
Producenci:
- Chiny, Indie, Nigeria, USA, Indonezja, Brazylia, Argentyna.

* OLIWKA: drzewo długowieczne, owocuje przez 200 lat, z niej otrzymuje się najbardziej ceniony tłuszcz
       roślinny, uprawiana jest w basenie Morza Śródziemnego.
Producenci:
- Hiszpania, Włochy, Grecja, Turcja, Tunezja.

* PALMA KOKOSOWA: uprawia się ją w gorącym, wilgotnym klimacie, na wyspach Pacyfiku, lubi
       dużo słońca, z jej oleju produkuje się kosmetyki, kopra (suchy miąższ orzecha) zawiera 60% tłuszczu i       
       jest  wykorzystywana jako pasza, pień i liście wykorzystuje się jako budulec, z niej także mleko i wiórki
       kokosowe, uprawiana jest głównie w Azji.
Producenci:
- Indie, Sri Lanka, Tajlandia, Indonezja.

 

 

 

ROŚLINY WŁÓKNISTE I KAUCZUKODAJNE:
* BAWEŁNA: wymaga dużej ilości wody i wilgoci w ciągu całego okresu rozwoju i bezdeszczowej
      pogody podczas zbiorów, uprawiana jest głównie w srefie podzwrotnikowej i zwrotnikowej, jest to roślina 
      bardzo pracochłonna, jej zbiory wciąż rosną.
- Bawełna zwyczajna
- Bawełna egipska: ma najlepsze włókna, uprawiana w Egipcie i Peru.
- Bawełna indyjska
- Bawełna afrykańska
Rejony upraw:
- Australia, pd. USA, Wyżyna Brazylijska, delta Nilu, wsch. Zairu, pd.-zach. Hiszpania i Grecja.
Producenci:
- Chiny, Indie, USA, Pakistan, Uzbekistan.
* LEN: rośnie w klim. umiarkowanym, wymaga dużo wody, jest on rośliną przemysłową, z lnu niskiego i
       wielkoziarnistego uzyskuje się olej, a z wysokiego i małoziarnistego włókno, rośnie na glebach lekkich i
       piaszczystych, jest rośliną bardzo pracochłonną.
Producenci:
- Chiny (40% św. prod.), Francja, Białoruś, Rosja, Niderlandy,  Ukraina.
* KONOPIE: są wytrzymałe na susze, ale potrzebują żyznych gleb, z nich tworzy się sznury, worki, żagle,
       bo trudno wchłania wodę.
Producenci:
- Indie, Chiny, Korea.
* JUTA: rośnie w klimacie wilgotnym ciepłym, równikowym i podrównikowym, jej produkcja spada, bo
       jej włókna są wypierane przez włókna sztuczne, uprawiana jest wyłącznie w Azji, z niej produkuje się
       liny i worki.
Producenci:
- Indie, Bangladesz, Chiny, Tajlandia.
Rejony upraw:
- Niż. Gangesu, Niż. Chińska, Bangladesz, Brazylia.
* SIZAL: twarde włókno do produkcji materiału, pochodzi z rośliny agawy, jego produkcja maleje, z niego
       liny, opakowania, worki, maty, płótna żaglowe.
Producenci:
- Brazylia, Tanzania, Kenia, Meksyk.
* RAMI=RANI: uprawiana w klimacie równikowym, z niej tkaniny, bardzo szybko chłonie wilgoć i
       szybko schnie, jest bardzo trwała.
* BANAN MANILSKI: ma duże wymagania glebowe i klimatyczne, uprawiany na terenach
       wulkanicznych, uprawiany tylko na Filipinach.
* KAUCZUKOWIEC BRAZYLIJSKI: w stanie dzikim występuje w lasach Amazonii, pod koniec
       XIXw. uprawa na Cejlonie i Malajach.
* SIEMIĘ BAWEŁNIANE: klim. podzwrotnikowe i podrównikowe, nasiona bawełny wykorzystywane
       do produkcji oleju, a makuchy na paszę,
Producenci to:
- USA, Chiny, Indie, Pakistan, Uzbekistan. 
* SEZAM: uprawiany jest w suchych klimatach strefy podzwrotnikowej i zwrotnikowej, istnieje niewielka
       powierzchnia upraw, rośnie głównie w Azji i Afryce.
Producenci:
- Indie, Chiny, Myanmar, Sudan.
ROŚLINY CUKRODAJNE:
* TRZCINA CUKROWA: pochodzi z Indii, rośnie w klimacie ciepłym, zwrotnikowym i
       podzwrotnikowym, należy do traw, jej łodygi sięgają 6-12m, w okresie wzrostu potrzebuje dużo wody,
       wymaga dosyć dobrych gleb, jest rośliną bardzo pracochłonną, ale jest bardziej wydajna niż burak
       cukrowy, z 1ha upraw możemy otrzymać od 4do 12t cukru, z niej produkuje się także spirytus, etanol,
       liście przeznaczane są na paszę, łodygi na opał.
Rejony upraw:
- Azja (42% światowych zbiorów), Ameryka Południowa (34% światowych zbiorów).
Producenci:
- Brazylia (25% światowych zbiorów), Indie (20% światowych zbiorów), Chiny,
Kuba, Meksyk.
* BURAK CUKROWY: korzeń buraka, w zależności od odmiany, zawiera 17-20% cukru, uprawia się go
       w klimacie umiarkowanym, wymaga bardzo dobrych gleb, jest uprawiany na obszarach gdzie występują
       duże zasoby siły roboczej, z 1ha upraw otrzymamy 6t cukru.
Rejony upraw:
- Francja, Ukraina, Niemcy, USA.
Producenci:
- Francja, USA, Niemcy, Turcja, Ukraina, Chiny.


UŻYWKI:
* KAWA: pochodzi z Afryki, jej ojczyzną jest Etiopia, uprawiana jest w strefie międzyzwrotnikowej
       Afryki, Ameryki Północnej i Azji, nie znosi przymrozków i bezpośredniego nasłonecznienia, jest kilka
       gatunków wiecznie zielonych krzewów lub niewysokich drzew - rosną na plantacjach w cieniu innych,
       wyższych drzew.
Producenci:
- Brazylia, Kolumbia, Indonezja,Wietnam, Wybrzeże Kości Słoniowej.
* KAKAO: pochodzi z lasów równikowych Ameryki, kakaowiec to wiecznie zielone drzewo lub krzew,
       jego rozwój wymaga gorącego i wilgotnego klimatu przez cały rok, nie lubi wody stojącej i
       bezpośredniego nasłonecznienia - uprawiany w cieniu innych drzew.
Producenci:
- Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Indonezja, Brazylia, Papua Nowa Gwinea.

* TYTOŃ: bylina, pochodzi z Ameryki i Australii, wykorzystuje się liście zawierajace nikotynę,
       uprawiany jest w różnych warunkach klimatycznych, najlepszy tytoń pochodzi z Kuby.
Producenci:
- Chiny, USA, Indie, Brazylia, Turcja, Zimbabwe.

* HERBATA: wiecznie zielony krzew herbaciany, wywodzi się z Chin lub Indii, u ...

Ciąg dalszy w pliku do pobrania.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Geografia gospodarcza [12]

 • podgląd pobierz opis Geografia - przegląd zagadnień
 • podgląd pobierz opis Geografia Ekonomiczna - POJĘCIA
 • podgląd pobierz opis Geografia fizyczna świata
 • podgląd pobierz opis Geografia Gospodarcza - wykład WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Geografia gospodarcza – odp. na 52 pyt.
 • podgląd pobierz opis Geografia Gospodarcza Świata
 • podgląd pobierz opis Globalizacja - wykład WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Gospodarka światowa
 • podgląd pobierz opis Infrastruktura
 • podgląd pobierz opis Klimat [34 strony]
 • podgląd pobierz opis Migracja - wykład. WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Uprawy
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online