Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Zagr. Polityka Ekonomiczna Wróć do kategorii

Subsydia eksportowe

plik Pobierz Subsydia eksportowe.txt

Subsydia eksportowe

należy rozumieć jako świadczenia ze strony państwa na rzecz przedsiębiorstw produkujących i sprzedających swoje towary za granicą. Wyrażają się one w formie różnicy między wyższą ceną krajową towaru a jego niższą ceną na rynku zagranicznym. W zakres tych subsydiów wchodzą między innymi premie, ulgi, ułatwienia udzielane przez państwo eksporterom w celu obniżenia kosztów eksportu. Subsydia są stosowane z następujących powodów: 
* W celu wyeksportowania nadwyżek towarowych niemożliwych do sprzedaży na rynku wewnętrznym, a przez to grożących ograniczeniami w produkcji, wzrostem bezrobocia,
* W celu pełniejszego wykorzystania możliwości produkcyjnych i wzrostu zatrudnienia,
* W celu przeciwdziałania deficytowi bilansu handlowego.
Subsydia mogą mieć charakter bezpośredni i pośredni. Pierwsze z nich są wypłacane bezpośrednio eksporterom przez państwo w różnych formach. Subsydia pośrednie natomiast udzielane są w formie różnych ulg, które obniżają koszty produkcji eksportera i zwiększają jego zyski. Często mają one bardzo ukryty charakter. Często państwo subsydiuje, ponieważ inne państwa również udzielają subsydiów. Ich stosowanie jest skuteczne, jeżeli spełnione są określone warunki. Po pierwsze państwa do których eksport jest kierowany nie stosują środków neutralizujących, np. opłat wyrównawczych, które uniemożliwiają sprzedaż towaru po niższej cenie. Po drugie, musi być wysoka elastyczność podaży krajowej oraz popytu zagranicznego. Jeżeli te warunki nie są spełnione, to mamy do czynienia jedynie z przeniesieniem dochodu narodowego za granicę (finansowanie tańszej konsumpcji za granicą) oraz pogorszeniem się sytuacji w bilansie płatniczym (spada terms of trade).
 Bez wględu na to, czy subwencje są skuteczne czy nie wywołują negatywne skutki. Są to:
* wzrost inflacji (stymulując eksport państwo działa proinflacyjnie),
* niekorzystna redystrybucja dochodu narodowego (na rzecz producentów krajowych, a także - w przypadku ich nieskuteczności - zagranicy),
* osłabienie skłonności do innowacyjności, przedsiębiorczości, rozwoju postępu naukowo -technicznego itp.,
* wzrost wydatków z budżetu państwa, które można by przeznaczyć na inne cele (może dojść do powiększenia deficytu budżetowego).
Subwencje eksportowe przechodzą ewolucję. Nie ulega wątpliwości, że zastępują one cła. Zmienia się także ich charakter z powodu przejścia od subwencji bezpośrednich. Są one bardziej ukryte, trudniejsze do uchwycenia. Ich stosowaniu przeciwstawił się GATT, a ostatnio WTO. Tylko niektóre z nich są dozwolone.1
1 S. Swadźba, "Polityka wymiany gospodarczej z zagranicą", wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 1997 s. 31
www.wkuwanko.pl

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Zagr. Polityka Ekonomiczna [23]

 • podgląd pobierz opis 25 pyt i odp z ZPE
 • podgląd pobierz opis Deficyt budżetowy i metody jego finansowania
 • podgląd pobierz opis Definicja protekcjonizmu i wolnego handlu
 • podgląd pobierz opis Formy Integracji Międzynarodowej
 • podgląd pobierz opis Międzynarodowa Polityka Ekonomiczna
 • podgląd pobierz opis Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne - Wykłady WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Narzędzia polityki handlowej
 • podgląd pobierz opis Narzędzia pozataryfowe
 • podgląd pobierz opis odp do pytań z ZPE
 • podgląd pobierz opis Ograniczenia ilościowe
 • podgląd pobierz opis Opłaty wyrównawcze
 • podgląd pobierz opis Podstawowe założenia koncesji ekonomicznych monetaryzmu
 • podgląd pobierz opis polityka wolnego handlu - argumenty - protekcjonizm
 • podgląd pobierz opis Protekcjonizm w Unii Europejskiej, USA i Japonii
 • podgląd pobierz opis Raport-2008
 • podgląd pobierz opis Rodzaj ceł w tabeli
 • podgląd pobierz opis Schemat klasyfikacji różnych rodzajów środków pozataryfowych
 • podgląd pobierz opis Subsydia eksportowe
 • podgląd pobierz opis Współczesne formy i metody interwencjonizmu państwowego
 • podgląd pobierz opis Zagraniczna polityka ekonomiczna
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online