Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Zagr. Polityka Ekonomiczna Wróć do kategorii

Protekcjonizm w Unii Europejskiej, USA i Japonii

plik Pobierz Protekcjonizm w Unii Europejskiej, USA i Japonii.txt

Protekcjonizm w Unii Europejskiej, USA i Japonii 

 Unia Europejska- proces liberalizacji handlu zagranicznego krajów Europy Zachodniej został zainicjowany wkrótce po wojnie i postępował relatywnie szybko do końca stulecia. Jedynie w okresie kryzysu surowcowego i będącej jego następstwem głębokiej depresji gospodarczej (1974 - 1986), których początkiem był nagły wzrost cen ropy naftowej w 1973 r., zmalało zainteresowanie Europy Zachodniej liberalizacją, nasiliły się natomiast tendencje protekcjonistyczne. Był to tzw. okres neoprotekcjonizmu. Kontynuowany był wówczas (choć z przeszkodami) proces obniżek ceł, jednocześnie wprowadzono wiele nowych barier parataryfowych i pozataryfowych przeważnie bardziej skutecznych niż cła. Dopiero od połowy lat osiemdziesiątych, a więc od momentu rozpoczęcia negocjacji w ramach Rundy Urugwajskiej, zahamowano proces neoprotekcjonizmu, zainicjowano zaś stopniowe ograniczanie stosowania barier parataryfowych.1 Wspólnota zobowiązała się obniżyć taryfy celne średnio o 38% na wyroby przemysłowe, czyli do 3,7% w roku 2000 oraz znieść cła na lekarstwa, większość towarów stalowych, meble, wybrane zabawki, mydła, detergenty. Ponadto zgodnie z zobowiązaniami wobec WTO w zakresie produktów rolnych dokonano zamiany zmiennych opłat wyrównawczych i innych barier na ekwiwalenty celne. Następnym krokiem była redukcja wszystkich taryf o 36% (do 1.07.2001). na podstawie porozumień tekstylnych i odzieżowych Unia Europejska zlikwiduje wszystkie ograniczenia w handlu tymi towarami do 1.01.2005 r. (w stosunku do Polski i innych krajów Europy Środkowej pełna liberalizacja nastąpiła 1.01.1998).
 Z uwagi na malejącą rolę ceł, protekcjonizm Unii Europejskiej (mający na celu ochronę producenta) rozwija się w formie instrumentów parataryfowych i rygorów administracyjnych.
 Na mocy porozumienia (Genewa, lipiec 2004) państw członkowskich WTO w sprawie zasad liberalizacji handlu światowego, kraje Unii Europejskiej ograniczą m.in. subwencje dla rolników oraz zmniejszą protekcjonizm celny wobec eksporterów rolnych z krajów trzecich. Pomimo iż średni poziom taryfy celnej w Unii Europejskiej na import produktów rolnych wynosi 16,1% (ad valorem), to w przypadku mięsa, produktów mlecznych, warzyw i owoców cła są trzykrotnie wyższe. Zróżnicowanie stawek celnych Unii Europejskiej w obszarze towarów rolnych wynosi od ) do 470,8%.2


Stany Zjednoczone tradycyjnie cechowały się niewielką zależnością od gospodarki światowej. Ich udział w handlu międzynarodowym był przeszło połowę mniejszy niż w produkcji przemysłowej świata. Do II wojny światowej Stany Zjednoczone prowadziły autonomiczną politykę ekonomiczną, traktując rynki międzynarodowe jako uzupełniające, i to zarówno w zakresie eksportu, jak i importu. W polityce tej znajdowało zastosowanie wiele barier taryfowych oraz innego rodzaju ograniczeń.
Po II wojnie światowej w polityce ekonomicznej Stanów Zjednoczonych pojawił się swego rodzaju dualizm; na zewnątrz stały się one orędownikiem liberalizmu w zagranicznej i międzynarodowej polityce ekonomicznej; wewnątrz - doktryną dominującą pozostał keynesizm ze wszystkimi jego właściwościami. Dostępu do rynku amerykańskiego broniły więc nie tylko cła, lecz także ograniczenia parataryfowe i pozataryfowe. Bardzo często uruchamiano procedury antydumpingowe i przeciwdziałające zakłóceniom rynku. W eksporcie stosowano subwencje i inne działania zwiększające konkurencyjność wyrobów amerykańskich na rynkach zagranicznych.
Na początku lat osiemdziesiątych nastąpiła dogłębna reorientacja amerykańskiej polityki ekonomicznej; keynesizm zastąpiono liberalizmem. Rezultatem tej zmiany było zmniejszenie protekcjonizmu w dostępie zagranicznych eksporterów do rynku amerykańskiego. Ograniczono też zakres wspomagania amerykańskiego eksportu. Całkowicie z protekcjonizmu w zagranicznej polityce ekonomicznej Stany Zjednoczone nie zrezygnowały jednak do końca stulecia.

Japonia. Protekcjonizm jest także dominującą cechą zagranicznej polityki ekonomicznej Japonii. Począwszy od zakończenia II wojny światowej Japonia prowadziła z jednej strony politykę proeksportową, z drugiej zaś - antyimportową. Wynikało to ze zróżnicowanego podejścia do roli eksportu i importu w gospodarce. Eksport był bowiem traktowany jako podstawowy czynnik rozwoju gospodarczego i wzrostu dochodu narodowego. Import natomiast pełnił typowe funkcje pasywne, zaopatrując sektor proeksportowy w niezbędne surowce i technologie. Rynek wewnętrzny pozostawał poza zasięgiem importu. Poważniejsze zmiany w tej dziedzinie nastąpiły dopiero w latach osiemdziesiątych.
Zagraniczną politykę ekonomiczną Japonii w najogólniejszym skrócie można podzielić na trzy etapy: etap radykalnego protekcjonizmu (lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte), etap stopniowego łagodzenia protekcjonizmu (lata siedemdziesiąte i pierwsza połowa lat osiemdziesiątych) oraz etap liberalizacji zagranicznej polityki ekonomicznej (druga połowa lat osiemdziesiątych i lata dziewięć

1 Z. W. Puślecki, "Ochrona handlowa wspólnoty europejskiej", Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1994, s. 482
2 E. M. Pluciński, "Ekonomia gospodarki otwartej", Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2004, s. 356 - 357

www.wkuwanko.pl

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Zagr. Polityka Ekonomiczna [23]

 • podgląd pobierz opis 25 pyt i odp z ZPE
 • podgląd pobierz opis Deficyt budżetowy i metody jego finansowania
 • podgląd pobierz opis Definicja protekcjonizmu i wolnego handlu
 • podgląd pobierz opis Formy Integracji Międzynarodowej
 • podgląd pobierz opis Międzynarodowa Polityka Ekonomiczna
 • podgląd pobierz opis Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne - Wykłady WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Narzędzia polityki handlowej
 • podgląd pobierz opis Narzędzia pozataryfowe
 • podgląd pobierz opis odp do pytań z ZPE
 • podgląd pobierz opis Ograniczenia ilościowe
 • podgląd pobierz opis Opłaty wyrównawcze
 • podgląd pobierz opis Podstawowe założenia koncesji ekonomicznych monetaryzmu
 • podgląd pobierz opis polityka wolnego handlu - argumenty - protekcjonizm
 • podgląd pobierz opis Protekcjonizm w Unii Europejskiej, USA i Japonii
 • podgląd pobierz opis Raport-2008
 • podgląd pobierz opis Rodzaj ceł w tabeli
 • podgląd pobierz opis Schemat klasyfikacji różnych rodzajów środków pozataryfowych
 • podgląd pobierz opis Subsydia eksportowe
 • podgląd pobierz opis Współczesne formy i metody interwencjonizmu państwowego
 • podgląd pobierz opis Zagraniczna polityka ekonomiczna
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online