Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Polityka gospodarcza Wróć do kategorii

Próby reform gospodarczych ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego

plik Pobierz Proby reform gospodarczych ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego.txt

Próby reform gospodarczych ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego

Obradujące w nocy 5/6 wrz. Plenum KC odwołało z funkcji I sekretarza Edwarda Gierka. W okresie od 24 sier. do 6 paź. 1980 nastąpiły radykalne zmiany w składzie Biura Polit. i sekretariatu KC PZPR. I sekretarzem został Stanisław Kania. Jednocześnie 12.V.1981 Sąd Woj. w W-wie zarejestrował nowy związek zawodowy „Solidarność”. Zagrożone rozwojem sytuacji kierownictwo PZPR dążyło do stwarzania sytuacji kryzysowych, którymi można by obarczyć Solidarność. Jesienią 1980 pojawiły się pierwsze strajki ostrzegawcze zarówno o podłożu polit. jak i ekon.
Inflacja wzrosła do 15%, a produkcja spadła o 13,2% przy jednoczesnym wzroście płac o 24%. W 1982 prod. nar. brutto spadł o 15% w porównaniu do 1980. Swój poziom z 1980 odzyskał on dopiero w 1986. W latach ’80 nie zaciągaliśmy kredytów zagranicznych, a mimo to spadek wartości złotówki powodował wzrost zadłużenia PL. Pod koniec 1981 wynosiło ono 26 mld $, a pod koniec 1989 już 41,5 mld $. Wzrastała roczna stopa inflacji: 1980 9,5%, 1982 104,5%, 1984 15%, 1989 244%. 11 lut. 1981 Sejm powołał na stanowisko premiera gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego. Wkrótce podjął on próby przezwyciężenia kryzysu gospodarczego.
Wielkie nadzieje wiązało społeczeństwo ze spotkaniem 4 list. 1981 premiera Jaruzelskiego z prymasem PL Józefem Glempem i przewodniczącym „S” L.Wałęsą. W czasie obrad omówiono sposoby przezwyciężenia kryzysu. Postanowiono powołać Front Porozumienia Narodowego, jako stałą platformę dialogu sił polit. i społ. na gruncie zasad konstyt. PRL. Wbrew powszechnym oczekiwaniom porozumienie nie było przestrzegane, a akcje strajkowe i manifestacje uliczne znów stały się jedynym środkiem walki o przebudowę Polski zgodnie z wolą społeczeństwa.
W obliczu zagrożenia systemu władzy tendencjami wolnościowymi i postulatami, licząc się także z możliwością interwencji ZSRR, kierownictwo PZPR 13.XII.1981 wprowadziło w PL stan wojenny. Stan wojenny nie został wykorzystany w celu przyspieszenia reform.
W styczniu 1982 zaczęto przygotowywać projekt kolejnej reformy gospod. Działalność przedsiębiorstw miała się opierać na zasadach samodzielności, ~rządności i ~finansowania. Do III 1983 reaktywowano niektóre samorządy robotnicze i pracownicze. Wszystkim sektorom rolnictwa obiecywano zaopatrzenie w środki produkcji. Potwierdzono stabilność gospodarki chł-skiej, opartej na pracy rodziny. Utworzono rządową Konsultacyjną Radę Gospodarczą i Radę Społ.-Gosp. przy Sejmie. Jednak i tym razem podjete próby reform nie zahamowały kryzysu gospodarczego.
W gru. 1981 USA wprowadziły sankcje ekonomiczne wobec Polski. Politykę amer. poparły wysoko rozwinięte kraje EZ. Sytuacja gosp. PL i największy w całych dziejach powojennych kryzys zaufania między społ. a władzą postawił pod znakiem zapytania politykę reform odgórnych aparatu władzy komunistycznej.
W 1988 na czele rządu stanął Mieczysław Rakowski. Ten rząd po raz pierwszy wkroczył na drogę reform i uwolnił ceny art. żywnościowych.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Polityka gospodarcza [35]

 • podgląd pobierz opis Budżet państwa
 • podgląd pobierz opis Cele gospodarki rynkowej
 • podgląd pobierz opis Dobra publiczne
 • podgląd pobierz opis Dualny model rozwoju gospodarczego
 • podgląd pobierz opis Euro Waluta UE
 • podgląd pobierz opis Generalne relacje między sektorem publicznym i prywatnym
 • podgląd pobierz opis Główne cele polityki gospodarczej
 • podgląd pobierz opis Gospodarcza - wykłady WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Integracja polskiej gospodarki z UE
 • podgląd pobierz opis Kryzys ustrojowy w Europie Wschodniej
 • podgląd pobierz opis Plan sześcioletni H. Minca
 • podgląd pobierz opis Podmioty polityki gospodarczej
 • podgląd pobierz opis Polityka gospodarcza - wykłady WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka gospodarcza - zaliczenie
 • podgląd pobierz opis Polityka gospodarcza – wykłady z Politechniki Warszawskiej WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka gospodarcza jako dyscyplina naukowa
 • podgląd pobierz opis Polityka gospodarcza_03
 • podgląd pobierz opis Polityka handlowa i celna
 • podgląd pobierz opis Polityka przemysłowa
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczno ekonomiczna – założenia doktrynalne i pragmatyzm
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online