Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Polityka społeczna Wróć do kategorii

Polityka społeczna WYKŁAD 07

plik Pobierz Polityka spoleczna WYKLAD 07.doc

Tabele widoczne tylko w pliku do pobrania.


3 reformy:
Emerytalna
Służby zdrowia
Edukacyjna

REFORMA EMERYTALNA.

Ubezpieczenia prywatne – jest to taki system ubezpieczeń gdzie możemy ubezpieczyć wszystko (dom, życie, samochód itp.).
Opierają się na:
*Ścisłym matematycznym wyliczeniu składki,
*Nowoczesnej umysłowej grze hazardowej.
Ubezpieczenia prywatne są ubezpieczeniami dobrowolnymi.
Firmy ubezpieczeniowe mogą odmówić ubezpieczenia, jeśli np. ubezpieczający się jest chory i nie spełnia norm ubezpieczyciela.

Składka aktuarialna.
? = pl + T
 ścisłe matematyczne wyliczenie.
 pl – oczekiwana strata osoby wykupującej ubezpieczenie.
 T – koszty administracyjne i nominalny zysk towarzystwa ubezpieczeniowego.

Łączenie i dzielenie ryzyka – łączenie osób, które nie mają ze sobą nic wspólnego.

Elementy przezorności – jeśli coś jest ubezpieczone to wtedy łatwiej ryzykuję.

Nominalny zysk towarzystwa ubezpieczeniowego – składka ubezpieczenia nie może być zbyt wysoka, bo nikt się nie ubezpieczy.

Co wpływa na wysokość składki ubezpieczeniowej?
Wiek osoby
Płeć – jest brana pod uwagę, bo np. kobiety żyją dłużej i np. można brać od nich mniejsze składki
Zdrowie
Stan cywilny.

EMERYTURY.

Emerytury stanowią ważną część zabezpieczenia społecznego. Mają na celu zapewnienie obywatelom określonego standardu zabezpieczenia socjalnego, gdy znajda się w podeszłym wieku ograniczającym wykonywanie pracy zarobkowej.
Z indywidualnego punktu widzenia emerytury są odłożeniem konsumpcji w czasie.

System PAYG
PAY – AS – YOU – GO   [PŁACISZ IDĄC]

System repartycyjny.
Repartycja – podział, rozdział, odpowiednie rozmieszczenie czegoś.
W ekonomii rozdział pewnych dóbr dokonywanych przez państwo.
Pokolenie pracujące opłaca składki emerytalne pokoleniu odchodzącemu z aktywnego życia zawodowego.

System repartycyjny – zakłada, że bieżące emerytury są finansowane ze składek wpływających od obecnie pracujących osób. Zatem w każdym okresie strumień składek powinien być równy strumieniowi wypłat.
Zarówno w systemie PAYG i system repartycyjny są organizowane przez państwo. W tym systemie nie występuje akumulacja kapitału, zasada finansowania jest oparta na umowie międzypokoleniowej, co powoduje??????????? emerytów od aktualnej generacji pracującej.
System jest wrażliwy na zmiany demograficzne społeczeństwa.
Zaletą jest, że posiada gwarancję państwa.

Ludność bierna zawodowo w Polsce (w tys. osób)
Rok Ogółem */ Liczba biernych zawodowo na 100 pracujących
1970 2 422 15
1980 4 681 26
1985 6 234 35
1990 8 516 52
1993 11 709 77
1995 11 781 77
*/ emeryci, renciści, bezrobotni.

System emerytalny w Polsce [od 1 stycznia 1999r.]
I filar.
Wyłącznie składkowy (obowiązkowy). W nim wszystkie osoby powyżej 50 roku życia, czyli urodzone przed 1 stycznia 1949r. składka 19,52%
II filar.
Ma wymiar dwoisty.:
Składkowy (obowiązkowy) porównywany z I filarem o charakterze repartycyjnym.
Kapitałowy 12,22% składki do I filaru oraz 7,30% do II filaru. Niedostępny dla osób powyżej 50 roku życia.
III filar.
Wyłącznie kapitałowy. Ubezpieczenia grupowe, najczęściej grupowe ubezpieczenia na życie, dostępne dla wszystkich.

Osoby powyżej 50 roku życia   nie miały problemu, pozostawały w I filarze
Osoby 30 – 50 roku życia  miały możliwość zostać w I filarze albo przejść do II filaru
Osoby do 30 roku życia  II filar [???]

 Wysokość składki na ubezpieczenie społeczne w %
Ubezpieczenie emerytalne 19,52%
Ubezpieczenie rentowe 13,00%
Ubezpieczenie chorobowe 2,45%
Ubezpieczenie wypadkowe 1,62%
Razem 36,59%

 

 

 

 Wymiar składki na ubezpieczenie emerytalne w %
Emerytalne  I filar 12,22%
 II filar  7,30%
 Razem: 19,52%
Rentowe Pracownik 6,50%
 Pracodawca 6,50%
 Razem 13,00%
Chorobowe Opłaca wyłącznie pracownik 2,45%
Wypadkowe Opłaca wyłącznie pracodawca 1,62%

Model kapitałowy.

W modelu kapitałowym składki mają charakter lokat kapitałowych, a więc są kapitalizowane i przynoszą zysk. Jest obojętny na zmiany struktur demograficznych społeczeństwa i w przeciwieństwie do modelu repartycyjnego trudniej jest nim manipulować.
Wadą tego modelu jest to e jest wrażliwy na kryzysy finansowe oraz zjawiska inflacji.
Komisja Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi – bada jak działają OFE [otwarty fundusz emerytalny]. Czy dane towarzystwo nie ma zaległych zobowiązań podatkowych, czy odpowiednio inwestują pieniądze.
W Polsce jest 16 OFE.

Kapitał ludzki – to zasób wiedzy, umiejętności, zdrowia i energii ucieleśnionych w każdej osobie oddzielnie i w społeczeństwie jako w całości. Kapitał ludzki jest zasobem, który jest źródłem zdolności do pracy, wykonywania usług, osiągania zarobków, oraz uzyskiwania bezpośredniej satysfakcji z pracy a także pełnego uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym kraju.

Sprawa w skali mikro i makro.
  Ý
  Płacąc za studia – inwestycje w siebie.

OPIEKA ZDROWOTNA.

7,75%
OPIEKA ZDROWOTNA BUDŻET PAŃSTWA
 ß   Ý
PRACODAWCA Ţ PIT
 ß   0,25%
KASA CHORYCH

Całkowita prywatyzacja służby zdrowia jest niemożliwa.

Pracownicy służby zdrowia w tys. (stan na 31 XII)
Wyszczególnienie 1995 1997 1998 2000
Lekarze 89,4 91,9 90,1 85,0
Lekarze dentyści 17,8 17,6 17,3 11,08
Farmaceuci 19,4 20,7 20,6 22,2
Pielęgniarki 211,6 217,2 213,1 189,6
Położne 24,4 24,8 24,4 22,0

 

1974r. 1 reforma.
4 lata 4 projekty reform
1977r. reforma 2
obie reformy są zatwierdzone ale nie są wprowadzone.

REFORMA EDUKACYJNA.

Schemat systemu szkolnego

 

                                                        Np. studia doktoranckie                                                                                                                                         Praca         1          3                  5                                                                                                    egzaminy                                                                                                  zawodowe                                                                                                                       2                                                                                                                     egzamin                                              4                                                6                                        maturalny                                                                                                                                        liceum                                                                      egzaminy                                                   uzupełniające            liceum profilowane                            maturalne                                                                                                                            szkoły                                                                                                                            zawodowe                                                                                                       egzamin          gimnazjum                                                                                                           sprawdzian              nauczanie                                                                               szkoła             blokowe                                                                                   podstawowa            nauczanie zintegrowane              tzw. Zerówka                                                    &n ...

Ciąg dalszy w pliku do pobrania.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Polityka społeczna [16]

 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 1
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 2
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 3
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 4
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 5
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 6
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 7
 • podgląd pobierz opis Polityka spoleczna - Ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis polityka społeczna
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 01 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 02 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 03 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 04 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 05 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 06 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 07 WYKŁAD
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online