Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Polityka społeczna Wróć do kategorii

Polityka społeczna WYKŁAD 06

plik Pobierz Polityka spoleczna WYKLAD 06.doc

Wykresy i tabele w pliku do pobrania

TEMAT: UBÓSTWO.

Jest to pojęcie względne nie ma definicji. Bardziej dotyczy psychologów, socjologów, dla ekonomistów nie jest pasjonujące, nie dotyczy.

Majtek indywidualny może występować w 3 formach:
Jako majątek fizyczny
Jako majątek finansowy
Jako kapitał ludzki.

Składa się z wielu artykułów konsumpcyjnych [domy, obrazy itp.], może on wytwarzać dochód [np. taxi] lub nie [samochód do użytku własnego]
Obejmuje akcje, obligacje skarbowe państw, rachunki bankowe. Przynosi dochód pieniężny w postaci odsetek.
Jest to majątek ucieleśniony w ludziach np. ich umiejętności, dokonania, talent. Jest rezultatem umiejętności i wykształcenia.
Ma 2 źródła:
Jest wynikiem przyszłych inwestycji w oświatę i kształcenie
Lub wynika z talentu, zdolności.

Linie ubóstwa.
Są naukowymi miernikami dochodów osób lub gospodarstw domowych, jakie są niezbędne do utrzymania minimalnego poziomu życia bez poczucia deprywacji.
Deprywacja – poniżenie
 Ubóstwo.
 Miary ubóstwa poprzez określenie linii ubóstwa. 1901r. – B. S. Rowentree – próbuje ustalić, co to jest ubóstwo.
Rowentree ustalał koszyk dóbr biorąc pod uwagę potrzeby fizjologiczne ludzi.

Bezwzględne[absolutne]Minimum egzystencjiMinimum socjalne[I P iS S ]tu: płaca minimalna] WzględneRelatywneSubiektywne [lata 30 – te Instytut Gallupa]
Subsystencja – możliwość utrzymania się.

Ubóstwo bezwzględne.
Pieniężna wartość koszyka dóbr i usług zaspokajających niezbędne potrzeby.
Ubóstwo bezwzględne odnosi się do poziomu życia poniżej pewnego orientacyjnego punktu. Oznacza, że dochód pieniężny jest zbyt niski, aby utrzymać ją przy życiu i zdrowiu.

Linie ubóstwa bezwzględnego – pieniężna wartość koszyka dóbr i usług zaspokajających niezbędne potrzeby.
Koszyk niezbędnych potrzeb to:
Wyżywienie
Energia służąca ogrzewaniu, gotowaniu i oświetleniu
Ubranie i podstawowe wyposażenia domu
Środki higieny i czystości, leki
Produkty i usługi zaspokajające potrzeby życia codziennego

Minimum egzystencji – jest podstawową linią stosowaną w definiowaniu ubóstwa bezwzględnego, a koszyk dóbr, który je wyznacza zawiera tylko dobra niezbędne do przeżycia:
Żywność
Odzież chroniąca przed zimnem
Dach nad głową
Podstawowa pomoc lecznicza.

Minimum socjalne – to niski poziom dochodów, który pozwala ludziom uczestniczyć w życiu społeczeństwa i nie wpaść w ubóstwo, jest wyższe od minimum egzystencji

Zasięg ubóstwa [stopa ubóstwa] – iloraz liczby osób ubogich do liczby osób ogółem podawanych w procentach.

Głębokość ubóstwa – [obrazuje dotkliwość ubóstwa] – wskaźnik podawany w procentach informujący o tym, jak „daleko” znajdują się osoby ubogie od linii ubóstwa. Obrazuje dotkliwość sfery ubóstwa. Nazywana jest luka dochodową (wydatkową) ludności żyjącej w niedostatku. Interpretacja: jaką minimalna kwotę powinna otrzymać osoba aby znaleźć się na granicy ubóstwa?

Linie ubóstwa – są naukowymi miernikami dochodów osób lub gospodarstw domowych jakie są niezbędne do utrzymania minimalnego poziomu życia bez poczucia poniżenia.

Płaca minimalna.
800zł – 160zł [podatek] = 640zł
640zł / 2 = 320zł [żywność
320zł / 30 dni = ok. 10zł. Dziennie
A jeszcze wda, gaz, telefon itd., itd.

Ubóstwo względne.
Oznacza, że osoba jest uboga, jeśli jej poziom życia odbiega znacznie od przeciętnego dla danego społeczeństwa, w którym żyje, tzn. nie może uczestniczyć w „normalnym życiu”. Wartość realna tej linii zmienia się wraz z przeciętnym poziomem życia w danym kraju, społeczeństwie.

Ubóstwo relatywne
Ma się odnosić w relacji do czegoś.

Linie ubóstwa subiektywne
Są wyznaczane przez badania ankietowe, gdzie są zawarte pytania o poziom życia, dochodów. Pierwsze badania zostały przeprowadzone już w latach 30 – tych w Instytucie Gallupa w USA.

Prawo E. Engel`a


 300 zł

 400 zł
 [dotkliwa część ubóstwa trzeba im dopłacić 400 zł.]

Na tym prawie oparta jest metoda pomiaru ubóstwa wg. Wskaźników żywnościowych.
Prawo E. Engel`a - Przy wzroście dochodów gospodarstwa domowego spada jego udział wydatków na żywność w wydatkach ogółem. Udział wydatków na żywność jest traktowany jako miernik poziomu zamożności gospodarstwa domowego. Gospodarstwo domowe jest uważane za ubogie, gdy udział jego wydatki na żywność w wydatkach ogółem osiąga pewną wysoką, ustaloną odgórnie wartość krytyczną.

Wydatki na żywność.
1994r. W Polsce.
   Planowane  
   Wydatki rządu. Rzeczywiste wydatki
   Całego koszyka  

Minimum socjalne 39,3%   63,6%3 dzieci     65 % - 4 dzieci i więcej w stosunku
do minimum egzystencji
Minimum egzystencji  59,8% 

 

 

Ubóstwo i stopa bezrobocia w ujęciu wojewódzkim.

MazowieckiŚląskieMałopolskieWielkopolskie 9,69,910,310,7 17,5515,4518,9921,00 24,7020,4823,5323,54
 Stopa bezrobocia1999r. Zasięg ubóstwa Głębokość ubóstwa
Warmińsko – mazurskieLubelskieZachodnio pomorskieKujawsko pomorskie  22,817,517,516,6 30,0830,5524,1426,12 26,0820,6725,0427,64


T: UBÓSTWO A NIERÓWNOŚĆ.

Nierówność – dotyczy nie absolutnego poziomu życia ludzi ubogich, ale różnic między grupami dochodowymi.

Ubóstwo i nierówność w 2 różnych społeczeństwach (w funtach)

Przeciętne dochody Społeczeństwo 1 Społeczeństwo2
Ludzie ubodzy[2/3 ludności] 3 600[1/3 dochodu bogatych] 5 000[1/4 dochodu bogatych]
Ludzie bogaci[1/3 ludności] 10 800 20 000
Ludzie ubodzy i ludzie bogaci łącznie 6 000 10 000
Rozpiętość  7 200 15 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Krzywa Lorenza.

 B 
     80

  linia
całkowitej  60
  równości

40


     20

 A
   0         20         40         60         80


Wieka Brytania Holandia


Grupy osób, która popada w ubóstwo, to:
Bezrobotni – nie mogą znaleźć pracy, problem braku pracy
Osoby niepełnosprawne – mają ograniczony dostęp do pracy
Rodziny wielodzietne

Wykształcenie Ogółem Wyższe Średnie ZSZ Podstawowe
Rodziny ogółem 4,5 0,1 1,6 5,8 7,2
2 + 3 8,4 0,7 3,3 10,8 12,6
2 + 4 Lub więcej 20,4 2,6 14,3 19,6 29,4

Ludzie w podeszłym wieku, przeważnie emeryci
Samotne osoby wychowujące dzieci – tu chodzi o samotność w wychowaniu dzieci
Osoby mające niski stopień wykształcenia lub go nie mające
Patologia społeczna
Wybór stylu życia – ktoś nie ma dochodów np. artysta - tworzy, ale nie ma z tego dochodu.

Wykresy i tabele w pliku do pobrania

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Polityka społeczna [16]

 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 1
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 2
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 3
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 4
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 5
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 6
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 7
 • podgląd pobierz opis Polityka spoleczna - Ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis polityka społeczna
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 01 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 02 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 03 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 04 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 05 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 06 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 07 WYKŁAD
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online