Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Polityka społeczna Wróć do kategorii

Polityka społeczna WYKŁAD 04

plik Pobierz Polityka spoleczna WYKLAD 04.doc

Rysunki w pliku

MODEL LIBERALNY.

Stany Zjednoczone, Anglia.
Teoretycy: F. A. Von Hayek; M. Friedman; R. Nozick.
Zabezpieczenie społeczne oparte jest głównie na zabezpieczeniach i usługach prywatnych. Liberałowie uważają, że rozwiązania o sprawiedliwości społecznej są pozorne (wywołują postawy roszczeniowe ludzi). Są to niebezpieczne cele, ponieważ budżet może nie wytrzymać wydatków na cele socjalne. Skrajni liberałowie głoszą nietolerancję interwencjonizmu państwowego. Najważniejszy jest dla nich mechanizm rynkowy. Dopuszczają interwencję państwa w momencie zbliżającej się recesji gospodarczej. Interwencjonizm państwowy powinien mieć charakter „nocnego stróża” – pilnować, obserwować i interweniować tylko w przypadku zbliżającego się kryzysu.

Podstawowe założenia modelu liberalnego:
Wolny rynek
Państwo prawa
Wolność prywatna
Wolność indywidualna
Realizacja tych zadań doprowadzi społeczeństwo do dobrobytu.

F. A. von Hayek.
Interwencja państwa jest moralnie zła
Wartość jednostki to naczelna wartość społeczeństwa
Wolność jednostki jest niewymierna, absolutna; wolność jednych jest zagrożeniem wolności drugich; wolność jednostki ograniczana w dłuższym okresie nie przynosi szkody poszczególnym jednostkom (nie odczuwają braku wolności)
Tylko przymus ograniczający wybór jest zagrożeniem wolności
Rozwój państwa prawa – ludzkość podlega ewolucji kulturowej i nie jest to świadome działanie jednostki; człowiek nie może sam tworzyć instytucji gdyż powstają one w drodze przekształceń.
Nie dopuszcza ograniczenia dostępu do informacji, – jeżeli człowiek ma wolność wyboru pracy ciągle jest jeszcze wolny
Gospodarka rynkowa jest doskonałym osiągnięciem człowieka, bo daje mu wolność
Zdecydowanie krytykuje planowanie (gospodarkę planowaną)
Uważa, że sprawiedliwością w podziale dóbr i usług jest tylko popyt
Dotacje są niebezpieczne, bo odbierają wolność jednostkom
Krytykuje redystrybucję dochodów, bo ten element może zachwiać mechanizm rynkowy.
Nie neguje rozwiązywania problemów z zakresu polityki społecznej przez państwo, krytykuje monopol państwa do realizacji tych problemów.
Nie neguje ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych jednak ma bardzo szokujące do nich podejście – całość opieki zdrowotnej powinna być nastawiona na przywracanie zdolności do pracy, a nie na przedłużanie życia bezproduktywnych ludzi.
Neguje słuszność progresywnego systemu podatkowego, bo jest to kradzież na bogatych, dyskryminacja mniejszości.
Zachwala system proporcjonalnego opodatkowania – procent dochodu narodowego przejęty przez państwo powinien być procentem średniego opodatkowania dochodów indywidualnych.

MODEL SOCLIBERALNY.

Nazwany modelem socjalnej gospodarki rynkowej.
Wykształcił się w Niemczech.
Wprowadza zasady i mechanizmy wyrównania społecznego do gospodarki rynkowej tak, aby jej nie szkodzić a tam gdzie się daje – wspomagać gospodarkę. Istotą tego modelu jest utrzymanie takich proporcji miedzy odpowiedzialnością państwa i jej podmiotów a rodziną za realizację polityki społecznej, aby nie zmniejszyć motywacji i dążeń indywidualnych dla samodzielnego zabezpieczenia swego bytu przezorności na wypadek wystąpienia ryzyka socjalnego.

Zasady modelu socliberalnego.
Wolność osobista
Wszystkie mechanizmy, zasady i instytucje socjalne w modelu socliberalnym nie mogą naruszać wolności prywatnej i zdominować kryteriów gospodarki rynkowej.
Socjalne zobowiązania państwa
W interesie dobra ogólnego państwo przy uznawaniu wolności ekonomicznej gwarantuje obywatelom (przez konstytucję) określony zakres zabezpieczenia społecznego. Działania osłonowe.
Solidarności
Zabezpieczenie społeczne w dużej mierze oparte jest na więzi międzypokoleniowej (młodzi płacą składki, z których korzystają starsi lub potrzebujący). Akceptacja dla redystrybucji. Kolektywne rozwiązanie problemów socjalnych. Dotyczy wyrównania obciążeń wynikających z różnych zdarzeń losowych.
Subsydiarności (pomocniczości)
Zakłada instytucjonalną decentralizacje odpowiedzialności za rozwiązywanie podstawowych problemów socjalnych. Określa kolejność podmiotów zobowiązanych do udzielenia pomocy – najpierw rodzina, potem środowisko lokalne z na końcu państwo.


Model socliberalny w Niemczech.
Niemcy niechętnie przyznają, że są państwem opiekuńczym i nie lubią tego stwierdzenia. Państwo pełni rolę uzupełniającą w stosunku do rynku, pomaga za pomocą ubezpieczeń.

Niemiecka konstytucja i kodeks socjalny mówią o:
Przeciwdziałaniu niesprawiedliwości społecznej
Niwelowaniu nierówności społecznych
Zapewnieniu bezpieczeństwa socjalnego obywateli
Niesieniu pomocy i ochrony najsłabszym

Model niemiecki jest oparty na obowiązkowym ubezpieczeniu społecznym. Prawo do świadczeń socjalnych uzależnione jest od wysokości składek a nie od potrzeb.
W systemie ubezpieczeniowym uczestniczą 3 strony:
Ubezpieczeni
Pracodawcy
Państwo
Nie ma scentralizowanej administracji państwowej.

Gałęzie ubezpieczenia społecznego w Niemczech:
Chorobowe
Rentowe
Wypadkowe
Ubezpieczenie od bezrobocia
Wszystkie te składki wpływają na koszty pracy – koszty pozapłacowe w Niemczech są wysokie.

MODEL REDYSTRYBUCYJNY.

Jest to model instytucjonalnej polityki społecznej. Głównym realizatorem celów i wartości socjalnych są instytucje publiczne. Środki na świadczenia socjalne uzyskuje się z redystrybucji dochodów. Ich podziału dokonuje się według kryterium maksymalnego wyrównania społecznego.
Oparty jest na podziale:
PRACA ] PODATKI ] BUDŻET PAŃSTWA ] ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE.
Był realizowany w krajach realnego socjalizmu, dziś są to kraje skandynawskie a szczególnie Szwecja.

Szwecja.
Od końca II wojny światowej realizowała model redystrybucyjny. W latach 70 – tych finanse zaczęły nie wytrzymywać ciężaru świadczeń.

Przyczyny wprowadzenia polityki redystrybucyjnej:
W czasie II wojny światowej Szwecja nie brała bezpośredniego udziału w działaniach wojennych ani nie toczyły się one na jej terytorium; doskonale wówczas zarabiała na handlu stalą z Niemcami, z wojny wyszła jako państwo dobrobytu, nie wyniszczone – miała środki finansowe.
Dojście do władzy partii socjaldemokratycznej (marksiści są znani z przychylności do modelu redystrybucyjnego – państwa opiekuńczego)
Silna pozycja związków zawodowych, które walczyły o prawa społeczne.

Cechy modelu szwedzkiego.
Uniwersalizm
Jednostka ma prawo do podstawowych świadczeń socjalnych z tytułu należnych jej praw obywatelskich; Szwecja zrywa z tradycją liberalna wprowadzając powszechne nie składkowe programy (każdy potrzebujący dostaje środki z budżetu państwa)
Wysoki poziom bezpieczeństwa socjalnego
Państwo poprzez redystrybucję finansuje bezpieczeństwo socjalne.
Jednolity poziom świadczeń podstawowych
Np. pewna część emerytury była jednakowa dla wszystkich, pozostała część była już różna
Finansowanie budżetowe
Etatyzm
Rozszerzenie działalności gospodarczej państwa kapitalistycznego polegające na zakładaniu przedsiębiorstw państwowych, tworzeniu udziałów państwa w przedsiębiorstwach prywatnych oraz regulowaniu życia gospodarczego przez państwo za pomocą środków administracyjnych.

Model szwedzki zakłada, że jednostki maja prawo do określonego poziomu dobrobytu zgodnie z panującymi społecznie zasadami. Świadczenia socjalne w Szwecji są finansowane z budżetu centralnego, ze środków lokalnych oraz ze składek ubezpieczeniowych płaconych przez pracodawców. Społeczeństwo przejmuje odpowiedzialność za zapewnienie obywatelom podstawowych świadczeń.

Wzory polityki społecznej wg. C. Jones’a [1985r.]
Wysokie wydatki socjalne

    Niemcy   Szwecja

Kapitalizm dobrobytu        kapitalizm dobrobytu

    USA   Wielka Brytania

Wysokie wydatki socjalne

 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Polityka społeczna [16]

 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 1
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 2
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 3
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 4
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 5
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 6
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 7
 • podgląd pobierz opis Polityka spoleczna - Ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis polityka społeczna
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 01 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 02 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 03 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 04 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 05 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 06 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 07 WYKŁAD
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online