Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Polityka społeczna Wróć do kategorii

Polityka społeczna WYKŁAD 01

plik Pobierz Polityka spoleczna WYKLAD 01.doc

Polityka społeczna – definicje:
Według J. Auleytnera to: „Działalność państwa i organizacji pozarządowych, której celem jest poprawa położenia materialnego i wyrównywanie szans życiowych grup społeczeństwa ekonomicznie i socjalnie najsłabszych”.
Bieżące działania osłonowe i antycypacja (przewidywanie) zagrożeń społecznych.
Polityka społeczna z Leksykonu pojęć socjologicznych jest to „Celowa działalność państwa i innych organizacji w dziedzinie kształtowania warunków życia i pracy ludności oraz stosunków społecznych, działalność mająca na celu m.in. zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu, zapewnienie ładu społecznego”.
Podmioty pozarządowe: związki zawodowe, kościoły, stowarzyszenia, samorządy lokalne.
Polityka społeczna według A. Kurzynowskiego to działalność państwa samorządów i organizacji pozarządowych zmierzająca do kształtowania ogólnych warunków pracy i bytu ludności, prorozwojowych struktur społecznych oraz stosunków społecznych opartych na równości i sprawiedliwości społecznej, sprzyjający zaspakajaniu potrzeb społecznych na dostępnym poziomie.

Antycypacja – przedwczesne realizowanie celów, czyli działanie z wyprzedzeniem

W 1941 r. powołano komisje do prac nad rozwiązaniem 5 olbrzymów problem – W Beverige
Wiliam H. Beveridge: 5 – olbrzymów do pokonania
Niedostatek i nędza,
Choroby,
Brak wykształcenia,
Złe warunki mieszkaniowe,
Brak pracy,
/raport z 1941 roku/

Zakres działań praktycznych:
Alokacja środków finansowych – orientacja, komu dać a komu nie (np. wysokość składek ZUS, pensja dla nauczycieli)
Efektywność ekonomiczna (np. leki nie mogą być za tanie, bo się marnują a za drogie tworzą barierę finansową
Zakres inwencji państwa w sytuację gospodarki rynkowej
Zakres podaży świadczeń i usług w aspekcie sprawiedliwości społecznej

Cele polityki społecznej
Są wyraźnie ideologiczne będą przedmiotem sporów
Są pytania normatywne, kwestie, które dają się wyliczyć, oparte na wskaźnikach

Polityka społeczna występuje:
Polityka społeczna jako dyscyplina naukowa, - występuje dualizm w polityce społecznej [Jako dyscyplina społeczna[
Polityka społeczna występuje jako kategoria naukowa i współdziała z innymi dziedzinami gospodarczymi [Ma powiązania z innymi dyscyplinami]

 

 


Polityka społeczna. Związki polityki społecznej z innymi naukami:

 


Związki polityki społecznej z innymi dziedzinami.
Ekonomia – polityka społeczna wyłoniła się z ekonomii jako dyscyplina badająca społeczne stosunki rozwoju ekonomicznego; nie można w niej jednak stosować rachunku ekonomicznego; istotny związek w znaczeniu alokacji środków ma sprawa kosztów socjalnych.
Historia – korzysta z doświadczeń przeszłości; jak dawniej rozwiązywano kwestie socjalne; historia ewolucji społeczeństwa.
Socjologia – jak rozwijały się społeczne struktury; możliwości wykorzystania w psychologii społecznej technik badań socjologicznych jak ankieta i wywiad.
Medycyna i psychologia – kwestia określenia stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowotnych, rozwoju geriatrii (dziedzina medycyny dotyczącej osób starszych); patologii społecznych (dewiacje społeczne, alkoholizm, narkomania, prostytucja)
Statystyka – antycypacja, planowanie, prognozowanie przyszłości; rejestry, spisy ludności; informacje z zakresu funkcji rynku pracy, migracje.
Filozofia – istnieją 2 dyscypliny filozofii, które mają do czynienia z polityką społeczną:
Aksjologia – ogólne problemy, teorie wartości, obejmuje wieloaspektowe rozważania tego, co dobre, cenne, moralne.
Prakseologia – ogólna teoria sprawnego i skutecznego działania
Prawo – działalność polityki społecznej określone są aktami prawnymi, np. Prawo Pracy, Ustawa o pomocy społecznej, Międzynarodowa Organizacja Pracy – harmonizacja z prawodawstwem UE.
Demografia – rozwój infrastruktury, systemu opieki społecznej, antycypacja (możliwość działania z wyprzedzeniem)
Pedagogika – inwestycje w kształcenie człowieka, przygotowanie młodzieży do potrzeb rynku pracy, stworzenie równych szans oświatowych, harmonizacja zleceń z zakresu edukacji w aspekcie wejścia do UE (skorelowanie wartości zawodowych)
Politologia – zagadnienia związane ze zdobyciem i utrzymaniem władzy.

 

 

Wartości społeczne o podstawowym znaczeniu i uniwersalności w polityce społecznej:
Bezpieczeństwo socjalne – obejmuje zapewnienie minimum dochodów i usług w sytuacji wystąpienia ryzyka socjalnego. Ryzyko socjalne – choroby, wypadki, inwalidztwo, starość, śmierć, bezrobocie. Realizacja tej wartości dokonuje się na podstawie regulowanej redystrybucji dochodów w imię „wolności od niedostatku”, jest obrazem solidarności społeczeństwa; najczęściej jest przymusowa.
Inwestycje w człowieka – tworzenie równych szans rozwoju wszystkim ludziom w społeczeństwie; kształcenie młodego pokolenia ma istotny związek z poziomem dobrobytu w danym kraju; inwestycje w człowieka są czynnikiem rozwoju ekonomicznego danego kraju; występuje sprzężenie zwrotne pomiędzy inwestycjami w człowieka a rozwojem gospodarczym; jeżeli dane państwo nie będzie inwestowało w oświatę i rozwój kwalifikacji ludzi to wtedy nie będzie potrafiło wykorzystać nowoczesnych technologii, bo nie będzie miał, kto obsługiwać nowoczesnych maszyn; jeżeli nie będzie ludzi wykształconych to nie będzie, z czego tworzyć rozwoju technicznego.
Pokój społeczny – podstawa stabilizacji życiowej ludzi oraz rozwoju ekonomicznego, rośnie on wraz z osiąganiem dobrobytu i stabilizacji życiowej w danym społeczeństwie, źle prowadzona polityka podziału dochodów może prowadzić do niepokojów społecznych; zawiera problematykę tolerancji dla różnic kulturowych i religijnych.
Życie rodzinne – zabezpieczenie podstawowych funkcji rodziny (prokreacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, emocjonalnej); cel to biologiczna i kulturowa ciągłość społeczeństwa i narodów; życie rodzinne stanowi ważny element w społecznej doktrynie kościoła.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Polityka społeczna [16]

 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 1
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 2
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 3
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 4
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 5
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 6
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 7
 • podgląd pobierz opis Polityka spoleczna - Ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis polityka społeczna
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 01 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 02 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 03 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 04 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 05 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 06 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 07 WYKŁAD
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online