Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Polityka gospodarcza Wróć do kategorii

Polityka przemysłowa

plik Pobierz Polityka przemyslowa.zip

 

Polityka przemysłowa - jej podmiotem są władze państwowe władze reprezentowane przez ministra gospodarki a w niektórych krajach przez Ministra Przemysłu , przedmiotem tej polityki jest całokształt stosunków polegających na oddziaływanie rozwoju i strukturę przemysłu .

Wyróżniamy 2 podstawowe typy polityki przemysłowej:

Polityka bezpośrednia – polega na kierowaniu finansami przemysłowymi wprost przez władzę bezpośrednia polityka występuje w systemach socjalistycznych gdzie istnieje państwowa własność środków produkcji i ogólne kierowanie życiem gospodarczym

polityka pośrednia – polega na oddziaływaniu tych że władz na niektóre elementy takie jak system finansowy Gospodarka typu rynkowego występuje polityka pośrednia władze centralne nie wyznaczają co produkować po jakich kosztach, władze ograniczają się do pobierania określonych podatków i ceł.

 

INSTRUMENTY POLITYKI PRZEMYSŁOWEJ WYRÓŻNIAMY:

Informacje ze strony władz – o zamierzeniach i oczekiwaniach tych władz kierowane są do przedsiębiorstw

Nakazy zakazy ze strony władz np. związane z ochrona środowiska, normy techniczne, którym powinny odpowiadać wyroby przemysłowe nakazy i zakazy dotyczą terytorialnego rozmieszczenia przemysłu

Bodźce materialne - które z jednej strony obejmują wszelkie podatki i opłaty a z drugiej subsydia ze strony państwa kierowane do przedsiębiorstw przemysłowych. Trwała pozycje zajmują podatki ze strony przedsiębiorstw przemysłowych dotacje i subsydia są przez rząd rzadko stosowane i odnoszą się z reguły do takich dziedzin przemysłu, które wymagają wsparcia finansowego.

 

PREFERENCJE POLITYKI PAŃSTWOWEJ WOBEC PRZEMYSŁU

Na jakiej podstawie władze państwowe popierają jedna dziedzinę przemysłu a druga nie –Władze państwowe w tej dziedzinie motywują się korzyściami, które ważne są dla całego kraju i w tym wypadku dążenia władz państwowych, rozbieżne interesy reprezentowane przez władze państwowe a nie przez przedsiębiorstwa

Władze państwowe mogą kierować bezpieczeństwem kraju mogą polecać lokowanie określonych przemysłów na terenach ( interesy państwa są rozbieżne z interesami przedsiębiorstw)władze państwowe mogą mieć swoje preferencje ich dążenia to zatrudnianie niepełnosprawnych, zatrudnianie ludzi młodych studentów .

PIONIERZY I NAŚLADOWCY

Pionierzy - są to kraje wysoko rozwinięte USA Japonia kraje Europy Zachodniej w śród naśladowców występują kraje nisko rozwinięte czyli kraje Europy Wschodniej kraje II-go Świata

Naśladowcy- mniej lub bardziej dokładnie naśladują pionierów są to które wstępują do Unii Europejskiej.

 

POLITYKA PRZEMYSŁOWA W POLSCE

Prywatyzacje przemysłu doprowadzić do końca

Strukturę rzeczową przemysłu ukształtować sposób odpowiedni dzisiejszym czasom

Przemysł wydobywczy nie został sprywatyzowany (węgiel kamienny –eksport w latach 60-ch był bardzo duży).

 

TERYTORIALNE ROZMIESZCZENIE PRZEMYSŁU W POLSCE

Przemysł wydobywczy rozwija się tam gdzie są złoża zaś przemysł przetwórczy nie jest związany z jego  miejscem  jest rozłożony na terenie całego kraju

Przemysł stoczniowy jest na określonym terenie tam gdzie morze

Zachodnia Polska jest bardziej nasycona przemysłem a wschodnia jest mniej nasycona przemysłem. Przemysł upadający to siarka węgiel

Przemysł wzrastający to meblarski, chemia lekka

Polska należy do krajów przemysłowych średnio rozminiętych będzie zmierzała w kierunku krajów których udział przemysłu w tworzeniu PKB będzie się kurczył ale będzie się rozwijał sektor usług Kraje rozwinięte maja 25% przemysłu rolnictwo 3-4% usługi 70% PKB

Polska 55% usługi przemysł 29-30% rolnictwo 6-5% kurczyć się będzie przemysł wydobywczy.

Polityka przemysłowa – oddziaływanie organów państwa przy pomocy dostępnych środków na tempo rozwoju przemysłu, rozmieszczenie (alokacja) produkcji przemysłowej, zmiany strukturalne oraz wdrażanie procesów innowacyjnych i procesy przekształceń własnościowych. Polit. restrukturyzacji przekształceń gospodarczych.

Cele:1 Prowadzenie przekształceń własnościowych,2 Wdrażanie innowacji, postępu technicznego, 3 Zmiany struktury przemiany, 4 Poprawa konkurencyjności wyrobów, 5 Proeksportowy rozwój gospodarki 6. Poprawa ochrony środowiska, 7 Wdrażanie działów nauko chłonnych.

Pol. składa się z 3 podsekcji: 1 działalność produkcyjno - przemysłowa odtworzeniowy 85%, 2 przem. wydobywczy (górnictwo, kopalnictwo) >5%, 3 zaopatrzenia gospodarki w energię elektryczną, gaz, wodę 10%.

Przedmiotem działań przemysłu jest: - wytwarzanie dóbr i usług (produkcja śr. prod); -świadczenie usług, które przesądzają o wielkości produkcji w całej gospodarce wpływają na życie gospodarcze.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Polityka gospodarcza [35]

 • podgląd pobierz opis Budżet państwa
 • podgląd pobierz opis Cele gospodarki rynkowej
 • podgląd pobierz opis Dobra publiczne
 • podgląd pobierz opis Dualny model rozwoju gospodarczego
 • podgląd pobierz opis Euro Waluta UE
 • podgląd pobierz opis Generalne relacje między sektorem publicznym i prywatnym
 • podgląd pobierz opis Główne cele polityki gospodarczej
 • podgląd pobierz opis Gospodarcza - wykłady WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Integracja polskiej gospodarki z UE
 • podgląd pobierz opis Kryzys ustrojowy w Europie Wschodniej
 • podgląd pobierz opis Plan sześcioletni H. Minca
 • podgląd pobierz opis Podmioty polityki gospodarczej
 • podgląd pobierz opis Polityka gospodarcza - wykłady WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka gospodarcza - zaliczenie
 • podgląd pobierz opis Polityka gospodarcza – wykłady z Politechniki Warszawskiej WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka gospodarcza jako dyscyplina naukowa
 • podgląd pobierz opis Polityka gospodarcza_03
 • podgląd pobierz opis Polityka handlowa i celna
 • podgląd pobierz opis Polityka przemysłowa
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczno ekonomiczna – założenia doktrynalne i pragmatyzm
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online