Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Polityka gospodarcza Wróć do kategorii

Polityka gospodarcza - zaliczenie

plik Pobierz Polityka gospodarcza - zaliczenie.txt

POLITYKA GOSPODARCZA – ZALICZENIE

 

Założenia doktrynalne i pragmatyzm w polityce gospodarczej

Założenia doktrynalne to nasycenie polityki gospodarczej przez doktrynę rządzącą w kraju

Pragmatyzm to co wynika z potrzeb realnych.

W polityce gospodarczej występują oba te założenia

 

Co to jest strategia gospodarcza?

Strategia gospodarcza to zespół celów oraz środków finansowych, organizacja dzięki którym dane cele się osiąga. Może stosować je władza państwowa (samorządowa). Strategia gospodarcza może być krótkookresowa bądź długookresowa

 

Rodzaje projekcji przyszłościowych

Projekcje przyszłościowe – program, plan.

 

Na czym polega planowanie gospodarcze w systemach rynkowych?

Plan jest instrumentem wielu podmiotów gospodarczych.

Planowanie polega na stawianiu celów przyszłościowych i doborze środków.

Do 1990 r. w dużej części świata obowiązywało planowanie państwowe, cała gospodarka robiła plany – gospodarka planowa – system socjalistyczny.

 

Jakie są długotrwałe cele strategiczne polskiej gospodarki?

ograniczenie bezrobocia

wzrost PKB

ułatwienie napływu kapitału

wprowadzenie EUR

wzrost eksportu

 

Co to jest kryzys ustrojowy i kiedy wystąpił w Europie wschodniej?

Kryzys ustrojowy obejmował 3 etapy

Kryzys systemu wartości (ideałów) socjalistycznego

Kryzys polityczny – władzy polityki

Kryzys gospodarczy

Kryzys ustrojowy wystąpił w Europie na przełomie lat 80 i 90

Co oznacza dualny model rozwoju gospodarczego i jakie ma zastosowanie w Polsce?

Dualny model rozwijanie takich działach w gospodarki, w których zatrudnia się duże ilości siły roboczej a zarazem rozwija się te działy, które są nowoczesne (np. usługi)

 

Relacje dwóch podstawowych czynników produkcji: pracy i kapitału w polskiej gospodarce.

Polega na tym, że siły roboczej mamy za dużo, natomiast brakuje kapitału i stąd potrzeba importu kapitału.

 

Generalne relacje między sektorem publicznym i prywatnym.

Między sektorem prywatnym i publicznym zachodzą relacje ilościowe i jakościowe.

Ilościowe – sektor prywatny jest sektorem wytwarzającym największą ilość PKB ok. 70-80%.

Jakościowe – między tymi sektorami występują relacje np. sektor prywatny wytwarza dla sektora publicznego.

 

Co to jest endogeniczny rozwój sektora prywatnego?

Endogeniczny -  rozwijający się w oparciu o własne wewnętrzne środki.

Sektor prywatny od początku opiera się na zasobach wewnętrznych wytworzonych przez samego siebie np. rozbudowa firmy.

 

Polska polityka własnościowa na tle Europy wschodniej.

W większości krajów wschodnich dominowała obywatelska, w Polsce była to prywatyzacja kapitałowa (sprzedaż przedsiębiorstw państwowych).

 

Jak można określić warunki startu polskiej transformacji ustrojowej w latach 1989-90?

W Polsce występowała opozycja w postaci „Solidarności”. Wystąpił kryzys, ale w porównaniu do innych krajów był to kryzys krótkotrwały. Obejmował lata  1990-91. Od 1992 roku rozpoczął się wzrost gospodarczy.

 

Jak można określić główne przyczyny i główne cechy gospodarczej recesji w Polsce w latach 1990-91.

Przyczyny: cały kryz ustrojowy czyli kryz ustroju socjalistycznego.

Cechy: krótkotrwały, niezbyt głęboki, ok. 12% spadku PKB, wysoka inflacja, brak towarów, wiele przedsiębiorstw nie pracowało nawet na poziomie zdolności produkcyjnych.

 

Co obejmują społeczne koszty transformacji w Polsce?

Społeczne koszty transformacji to: bezrobocie, rozwarstwienie majątkowe i dochodowe, elementy patologii społecznej.

 

Jakie są relacje między CEFTA a UE?

CEFTA jest organizacją środkowoeuropejską, powstała na początku lat 90. Jej głównym celem było ograniczenie ceł importowych w handlu. Była traktowana jako wstęp do wejścia do Ue. Po wejściu do UE organizacja ta straciła, bo UE zniosła wszystkie cła, a CEFTA tylko część. Organizacja nadal istnieje, ale jej sens istnienia nie jest jasny.

 

Na czym polegają procesy regionalizacji i globalizacji we współczesnym świecie?

Regionalizacja jest integracją w ramach rejonu np. NAFTA.

Globalizacja to ułatwianie kontaktów gospodarczych w skali całego świata. Procesy te następują obok siebie.

 

Na czym polega polityka ochrony konkurencji i jakie są jej granice?

Polityka ochrony konkurencji polega na takim działaniu państwa które ma podtrzymywać konkurencję a przeciwstawiać się monopolowi, bo ten jest niekorzystny dla konsumenta.

 

Czym jest gospodarka oparta na wiedzy?

Gospodarka oparta na wiedzy to nazwa. Są to gospodarki przesycone innowacjami technicznymi i technologicznymi, a także organizacyjnymi, gospodarki oparte na wiedzy. Rola badań naukowych jest tu bardzo duża, przeznacza się tu duże ilości pieniędzy (publicznych i prywatnych) na poszukiwanie nowych rozwiązań. Informatyka odgrywa ogromną rolę.

 

Jak zmienia się geograficzna i towarowa struktura polskiego handlu zagranicznego?

Do 90 roku dominowali kontrahenci ze wschodu, po 90 zwrot na zachód.

 

Jak można porównywać wielkość PKB w różnych okresach?

Dla porównania cen w różnych okresach potrzebne są ceny stałe a nie bieżące, po to aby eliminować wpływ inflacji na ceny; odbywa się przez deflator.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Polityka gospodarcza [35]

 • podgląd pobierz opis Budżet państwa
 • podgląd pobierz opis Cele gospodarki rynkowej
 • podgląd pobierz opis Dobra publiczne
 • podgląd pobierz opis Dualny model rozwoju gospodarczego
 • podgląd pobierz opis Euro Waluta UE
 • podgląd pobierz opis Generalne relacje między sektorem publicznym i prywatnym
 • podgląd pobierz opis Główne cele polityki gospodarczej
 • podgląd pobierz opis Gospodarcza - wykłady WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Integracja polskiej gospodarki z UE
 • podgląd pobierz opis Kryzys ustrojowy w Europie Wschodniej
 • podgląd pobierz opis Plan sześcioletni H. Minca
 • podgląd pobierz opis Podmioty polityki gospodarczej
 • podgląd pobierz opis Polityka gospodarcza - wykłady WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka gospodarcza - zaliczenie
 • podgląd pobierz opis Polityka gospodarcza – wykłady z Politechniki Warszawskiej WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka gospodarcza jako dyscyplina naukowa
 • podgląd pobierz opis Polityka gospodarcza_03
 • podgląd pobierz opis Polityka handlowa i celna
 • podgląd pobierz opis Polityka przemysłowa
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczno ekonomiczna – założenia doktrynalne i pragmatyzm
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online