Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Polityka gospodarcza Wróć do kategorii

Podmioty polityki gospodarczej

plik Pobierz Podmioty polityki gospodarczej.txt

PODMIOTAMI POLITYKI GOSPODARCZEJ SĄ:

 

Władze państwowe reprezentowane przez władze ustawodawczą i wykonawczą (rząd, prezydent)

Władze samorządowe tzn. sejmiki wojewódzkie, powiatowe i gminne rady ( wojewoda nie jest władza samorządową)

Władze przedsiębiorstw – rada nadzorcza, zarząd, właściciel, dyrektor, w spółkach akcyjnych będą to walne zgromadzenia.

Reprezentanci gospodarstw domowych np. pań domu

Każdy z tych podmiotów działa na swoim obszarze kompetencji tzn., że władze państwowe mają najszerszy obszar swych kompetencji, władze samorządowe trochę mniejszy, władze przedsiębiorstw jeszcze mniejszy, a reprezentanci gospodarstw domowych najmniejszy obszar kompetencji. Wyjątek to władze przedsiębiorstw np. Macdonalds maja szerszy zasięg działania niż niektóre władze państwowe.

Podmioty na niższych szczeblach hierarchii jak gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa są jednocześnie przedmiotem oddziaływań podmiotów wyżej stojących i posiadających szersze kompetencje.

 Instrumenty polityki gospodarczej dzielimy na:

nakazy i zakazy- są to elementy puli gospodarczych , są one w formie prawnej , akty normatywne są one ogólna forma wyrażania prawa

informacje- obwieszczanie przez władze państwowe lub przedsiębiorstwa w dziedzinie gospodarczej

bodźce ekonomiczne, instrumenty finansowe / gospodarcze/ - do tej grupy zaliczamy takie elementy jak:

podatki i ulgi podatkowe

interwencyjne ceny skupu wobec rolnictwa

nagrody i premie.

Scharakteryzuj podmioty polityki gospodarczej.

Co to są podmioty gospodarcze?

Władze przedsiębiorstw

Władze samorządowe.

Przedstawiciele gospodarstw domowych

Co to są władze państwowe?

Władze ustawodawcze – sejm i senat

Co to są władze samorządowe?

Rady gminne

Sejmiki wojewódzkie

Rada powiatu

Wojewoda nie jest przedstawicielem samorządu jest przedstawicielem rządu.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Polityka gospodarcza [35]

 • podgląd pobierz opis Budżet państwa
 • podgląd pobierz opis Cele gospodarki rynkowej
 • podgląd pobierz opis Dobra publiczne
 • podgląd pobierz opis Dualny model rozwoju gospodarczego
 • podgląd pobierz opis Euro Waluta UE
 • podgląd pobierz opis Generalne relacje między sektorem publicznym i prywatnym
 • podgląd pobierz opis Główne cele polityki gospodarczej
 • podgląd pobierz opis Gospodarcza - wykłady WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Integracja polskiej gospodarki z UE
 • podgląd pobierz opis Kryzys ustrojowy w Europie Wschodniej
 • podgląd pobierz opis Plan sześcioletni H. Minca
 • podgląd pobierz opis Podmioty polityki gospodarczej
 • podgląd pobierz opis Polityka gospodarcza - wykłady WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka gospodarcza - zaliczenie
 • podgląd pobierz opis Polityka gospodarcza – wykłady z Politechniki Warszawskiej WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka gospodarcza jako dyscyplina naukowa
 • podgląd pobierz opis Polityka gospodarcza_03
 • podgląd pobierz opis Polityka handlowa i celna
 • podgląd pobierz opis Polityka przemysłowa
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczno ekonomiczna – założenia doktrynalne i pragmatyzm
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online