Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Polityka gospodarcza Wróć do kategorii

Plan sześcioletni H. Minca

plik Pobierz Plan szescioletni H. Minca.txt

Plan sześcioletni H. Minca

Przygotowania do przestawienia gospodarki polskiej na tory przyspieszonej industrializacji trwały od 1948. Idea gwałtownego uprzemysłowienia jako warunku „budowy podstaw socjalizmu” tkwiła głęboko w teorii i praktyce komunizmu. I Kongres PZPR w XII 48 przyjął mincowskie plan rozwoju i przebudowy gospod Polski na lata 1950-55. Wytyczne planu 6- letniego z 1948 - dochód narodowy ma wzrosnąć o 70-80% ( w 1950 podwyższono to do 112%, a wskaźnik wzrostu prod przem zmieniono z 85-95% na 158% - konieczny wzrost potencjału obronnego Polski), rolnictwo- przy ogólnym wzroście produkcji o 50%, planowano lepsze dostosow struktury prod do popytu oraz potrzeb przemysłu. Dla Minca uprzemysłowienie, likwidacja elemen kapitalist, kolektywizacja rolnictwa, zacieśnienie stos z ZSRR  - oznaczało zbudowanie podstaw socjalizmu.

Przedsiębiorstwa dostawały premie za przekroczenie planu – zabieganie o „wygodny” plan oraz ukrywanie faktycznych możliwości. Zdecydowana większość zysków szła do budżetu , z którego z kolei przedsiębiorstwa „planowo deficytowe” dostawały automatycznie pokrycie strat.
Ambitne i napięte założenia planu 6-letniego zostały jeszcze szeroko rozwinięte w 1950. Z myślą o wzmocnieniu potencjału militarnego w planie na 1951 zwiększono zadania górnictwa, przem ciężkiego, chemicznego, rolno-spożyw i lekkiego. Na papierze pozostały plany wszechstronnej industriałizacji, uwzględniającej m.in. potrzeby konsump społ i rekonstrukcję rolnictwa. Zastąpił je utajniony program rozbudowy przem ciężkiego i maszynowego związanego ze zbrojeniami oraz bazy paliwowej i surowcowej.

Generalnie w latach planu 6-letniego była wysoka dynamika przem zbrojeniowego – budowa właściwie od podstaw. Negatywne skutki likwidacji przem prywatnego i rzemiosła oraz skierowanie ocalałych zakładów do kooperacji z sektorem państwowym. W latach 50-55 liczba pryw zakładów spadła o 52%. Symbolem forsownej industrializacjii np. kombinat metalurgiczny Nowa Huta – już w latach 50-tych nie odpowiadało to tendencjom światowym oraz strategii państw rozwiniętych – wykorzystujących zdobycze rewolucji naukowo-technicznej. Mimo opieki państwa PGR-y (powołane w ‘49) miały słabe wyniki gospodarcze. Gospodarka chłopska miała znacznie lepsze plony.

Stopniowa redukcjia wymiany z zachodem(„zimna wojna”)=> rozwój handlu z ZSRR. Partnerami zostały Czechsłowacjo, Węgry, Rumunia, Bułgaria, które wraz z Polską i ZSRR stworzyły w 1949 Radę Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG). W 50 przystąpiła do niej NRD. Z krajów zamorskich głównie komunist Chiny i Korea Płn. Udział krajów kapit zmniejszył się zarówno w imporcie, jak i exporcie o 10%. Handel gł z GB oraz neutralnymi: Austrią, Szwecją i Finlandią. Trudności dewizowe spowodowały spadek importu surowców dla przem lekkiego. W exporcie dominacja węgla – głownego źródła dewiz i kredytów. Za wyjątkiem ’53 ujemne saldo handlu zagranicznego. Deficyt pokrywano z ruskich kredytów i pożyczek dewizowych oraz sprzedaży złota i dewiz NBP ( na niezbędny import z zachodu).pewną poprawę sytuacji płatniczej  spowodowało zaprzestanie przez ZSRR stosowania specjalnej ceny za węgiel z Polski.

Ogólna stagnacja płac, spadek spoż żywności, szczególnie mięsa, niski poziom budownictwa mieszkaniowego – preferow inwestycje przem. Załamanie tendencji z 45-49 do poprawy warunków bytowych spowodow złe nastroje. Podstawowym źródłem wzrostu zatrudnienia – migracje najbiedniejszych ze wsi – powstanie chłoporobotników.

 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Polityka gospodarcza [35]

 • podgląd pobierz opis Budżet państwa
 • podgląd pobierz opis Cele gospodarki rynkowej
 • podgląd pobierz opis Dobra publiczne
 • podgląd pobierz opis Dualny model rozwoju gospodarczego
 • podgląd pobierz opis Euro Waluta UE
 • podgląd pobierz opis Generalne relacje między sektorem publicznym i prywatnym
 • podgląd pobierz opis Główne cele polityki gospodarczej
 • podgląd pobierz opis Gospodarcza - wykłady WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Integracja polskiej gospodarki z UE
 • podgląd pobierz opis Kryzys ustrojowy w Europie Wschodniej
 • podgląd pobierz opis Plan sześcioletni H. Minca
 • podgląd pobierz opis Podmioty polityki gospodarczej
 • podgląd pobierz opis Polityka gospodarcza - wykłady WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka gospodarcza - zaliczenie
 • podgląd pobierz opis Polityka gospodarcza – wykłady z Politechniki Warszawskiej WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka gospodarcza jako dyscyplina naukowa
 • podgląd pobierz opis Polityka gospodarcza_03
 • podgląd pobierz opis Polityka handlowa i celna
 • podgląd pobierz opis Polityka przemysłowa
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczno ekonomiczna – założenia doktrynalne i pragmatyzm
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online