Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Bezpieczeństwo biznesu Wróć do kategorii

Otoczenie krajowe przedsiębiorstwa a bezpieczeństwo biznesu. Ryzyko ekonomiczne

plik Pobierz Otoczenie krajowe przedsiebiorstwa a bezpieczenstwo biznesu. Ryzyko ekonomiczne.doc

Otoczenie krajowe  przedsiębiorstwa a bezpieczeństwo biznesu. Ryzyko ekonomiczne.
Ryzyko w działaniu przedsiębiorstwa  ze względu na zewnętrzne i wewnętrzne warunki działania .Ryzyko ekonomiczne.
Zewnętrzne warunki działania obejmują  otoczenie makro i mikro, o którym pisze P. Kotler.
Otoczenie marketingowe

· Model P.Kotlera
· Model PEST
· Model M. Portera

Model P.Kotlera
Mikrootoczenie:
Firma ; marketing a środowisko wewnętrzne; zarząd, finanse, R&D, produkcja, księgowość
· Dostawcy
· Pośrednicy marketingowi: pośrednicy sprzedaży, firmy fizycznej dystrybucji, agencje usług marketingowych, pośrednicy finansowi
· Klienci: rynki gospodarstw domowych, rynki przedsiębiorstw, rynki pośredników sprzedaży, rynki instytucjonalne, rynki rządowe, rynki międzynarodowe,     
· Konkurenci
· Inne podmioty rynku: instytucje finansowe, media, rząd, organizacje obywatelskie, społeczności i instytucje lokalne, społeczeństwo

Makrootoczenie:
· Otoczenie demograficzne:
wielkość populacji i trendy wzrostu
zmiany struktury wiekowej populacji
zmieniający się obraz rodziny ( wzrost liczby gospodarstw domowych)
rosnąca liczba ludzi wykształconych
wzrost różnorodności ( UE, marki lokalne)
· Otoczenie ekonomiczne
rozkład dochodów i zmiany siły nabywczej
zmieniająca się struktura wydatków
· otoczenie przyrodnicze
niedostatek surowców
rosnący koszt energii
zanieczyszczenie środowiska
ochrona środowiska
· otoczenie techniczne
zmiany w technice i technologii
nakłady na R&D
wzrost regulacji prawnych
· otoczenie polityczne
legislacja przedsiębiorczości
 grupy działające w interesie publicznym -konsumeryzm
etyka i społeczna odpowiedzialność

· Model PEST
Czynniki polityczne :
WTO
Ustawodawstwo antymonopolowe
Przepisy o ochronie środowiska
Polityka podatkowa
Przepisy dotyczące handlu ( zagranicznego)
Prawo pracy
Stabilność władzy
Integracja europejska
Czynniki ekonomiczne:
Cykle koniunktury gospodarczej
Tendencje w zakresie PKB
Stopy procentowe
Podaż pieniądza
Inflacja
Bezrobocie
Dochód dyspozycyjny
Dostępność i koszt nośników energii
Cykle handlowe
Czynniki społeczno-kulturowe
Demografia
Rozłożenie dochodów
Mobilność społeczna
Zmiany stylu życia
Konsumpcyjny styl życia
Poziom wykształcenia
Czynniki technologiczne
Wydatki na R&D
Szybkość transferu technologii
Przestarzałość technologii
Model M. Portera – model międzynarodowej konkurencyjności
· romb Portera
· Pięć sił konkurencyjnych M. Portera           
· Łańcuch wartości firmy:
Trójkąt konkurencyjności
 Benchmarking

 

Analiza tych czynników umożliwia ocenę ryzyka ekonomicznego
Ryzyko ekonomiczne
· Ryzyko  cyklu koniunkturalnego – w dużej mierze zależy od stanu światowej koniunktury
· Ryzyko sprawności rządu - w szczególności  ocenia się dwie kategorie:
Instytucje gospodarki  rynkowej
Jakość polityki gospodarczej rządu
Rozwinięta formuła oceny ryzyka obejmuje następujące kategorie:
1. Finanse Publiczne
Poziom deficytu budżetowego
Rozmiary długu wewnętrznego
Rozmiary długu zagranicznego
Zarządzanie finansami publicznymi
Poziom rezerw ( w tym walutowych)
2. Polityka fiskalna
System podatkowy państwa
Struktura dochodów budżetu
Podatki od dochodów osobistych
Podatki od przedsiębiorstw: dochodowy, VAT
System ubezpieczeń społecznych
3. Ramy instytucjonalne
· Bank Centralny
Polityka stopy procentowej
Koszt kapitału
Rating kredytowy kraju
Polityka kursu walutowego
· Sprawność państwa
Zgodność co do polityki w łonie rządu
System legislacji
Polityka gospodarcza
Podejmowanie decyzji
Partie polityczne
Przejrzystość systemu
Służba publiczna
Biurokracja
Korupcja i łapówki
· Sprawiedliwość i bezpieczeństwo
System sprawiedliwości
Bezpieczeństwo osobiste i własności prywatnej
Ryzyko politycznej niestabilności
Zagrożenia kryminalne
4. Legislacja biznesowa
· Otwartość
Integracja europejska
Władze celne
Protekcjonizm
Zamówienia publiczne
Kredyty i ubezpieczenia eksportowe
· Regulacje konkurencyjności
Subsydia rządowe
Legislacja dotycząca konkurencyjności  - ustawa o konkurencji
Legislacja o produktach i usługach
Kontrola cen
Szara strefa
Firmy zagraniczne
Nowy biznes
· Regulacje dotyczące zatrudnienia i stosunków pracy
Kodeks pracy
Regulacje dotyczące bezrobotnych

 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Bezpieczeństwo biznesu [30]

 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 1 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 2 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 3 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 4 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 5 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 6 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 7 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 9 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu w handlu zagranicznym
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo Biznesu wykłady 01 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo Biznesu wykłady 02 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Biurokracja w polskim biznesie
 • podgląd pobierz opis Dobre praktyki corporate governance
 • podgląd pobierz opis Intuicja a ocena ryzyka. Typowe błędy w podejmowaniu decyzji
 • podgląd pobierz opis Kontrolowanie ryzyka przez menedżera
 • podgląd pobierz opis Otoczenie krajowe przedsiębiorstwa a bezpieczeństwo biznesu. Ryzyko ekonomi...
 • podgląd pobierz opis Raport IMD o konkurencyjności
 • podgląd pobierz opis Ryzyko bankowe
 • podgląd pobierz opis Ryzyko konkurencji. Analiza konkurencji w sektorze
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online