Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Zagr. Polityka Ekonomiczna Wróć do kategorii

Międzynarodowa Polityka Ekonomiczna

plik Pobierz Miedzynarodowa Polityka Ekonomiczna.txt

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - obok makro i mikroekonomii odrębna dyscyplina naukowa uzasadniona ściśle określonym zakresem zainteresowań badawczych. Akcent położony jest na powiązaniach między przedsiębiorstwami, krajami, i grupami krajów występujących w skali międzynarodowej. Nauka ta składa się z dwóch podstawowych części: 
teorii narodowych stosunków ekonomicznych 
międzynarodowej polityki ekonomicznej 

MIĘDZYNARODOWA POLITYKA EKONOMICZNA - jednolite w skali grupy krajów, regionu geograficznego, bądź w skali globalnej cele, środki i narzędzia tej polityki. Drogą wypracowania międzynarodowej polityki ekonomicznej jest koordynacja zagranicznej polityki ekonomicznej zainteresowanych krajów. Koordynacja ta może przybierać różny charakter oraz zakres: 
Koordynacja ex post ogranicza się do wymiany informacji pomiędzy zainteresowanymi krajami, dotyczących kierunków zagranicznej polityki ekonomicznej. Koordynacja taka nosi nazwę konsultacji. Poszczególne kraje prowadzą nadal autonomicznie zagraniczną politykę ekonomiczną. Natomiast uzyskane informacje służą do zbliżania kierunków tej polityki. 
Koordynacja ex ante wyraża się w dopasowywaniu kierunków zagranicznej polityki ekonomicznej państw współpracujących. Nosi ona nazwę właściwej koordynacji. W takim przypadku międzynarodowa polityka ekonomiczna jest wypadkową uzgodnień pomiędzy krajami prowadzącymi zagraniczną politykę ekonomiczną. Zakres tych uzgodnień może być zdeterminowany geograficznie, problemowo albo czasowo. Wyrazem ujęcia geograficznego jest dobór krajów zainteresowanych prowadzeniem polityki międzynarodowej. Przejawem ujęcia problemowego jest zakres tematyczny lub branżowy międzynarodowej polityki ekonomicznej. Ujęcie czasowe wyraża natomiast horyzont międzynarodowej polityki ekonomicznej. 

ZAGRANICZNA POLITYKA EKONOMICZNA - świadome oddziaływanie państwa na stosunki gospodarcze z zagranicą. Przedmiotem oddziaływania jest obrót towarowy i usługowy z zagranicą oraz przepływ czynników produkcji (pracy, kapitału, zasobów bogactw naturalnych i technologii) między krajem a zagranicą. ZPE swą uwagę poświęca analizie celów, środków oraz narzędzi stosowanych przez pojedyncze kraje w procesie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. 
Częścią zagranicznej polityki ekonomicznej jest polityka handlowa. Pod pojęciem zagranicznej polityki handlowej rozumie się kształtowanie przez państwo obrotów towarowych z zagranicą. Zagraniczna polityka handlowa jest protoplastą zagranicznej polityki ekonomicznej. Na zagraniczną politykę ekonomiczną składają się cele (ilościowe i jakościowe), środki (wyrażone rzeczowo lub wartościowo zasoby czynników produkcji służące państwu do realizacji zamierzonych celów zagranicznej polityki ekonomicznej) oraz narzędzia (elementy mechanizmu ekonomicznego funkcjonującego w danym kraju, wykorzystywane przez państwo do oddziaływania na podmioty gospodarcze pod kątem osiągnięcia celów tej polityki). 
POLITYKA HANDLOWA 
część polityki ekonomicznej państwa 
to:
polityka wolnego handlu i
polityka interwencjonizmu 


ZAGRANICZNA POLITYKA HANDLOWA 
to:
eksport i
import 


PODMIOTY MIĘDZYNARODOWEJ POLITYKI HANDLOWEJ: 
państwa 
międzynarodowe organizacje gospodarcze 
korporacje transnarodowe 


Przyczyny eksportu: 
nadmiar określonych towarów na rodzimym rynku, przy ich jednoczesnym braku na rynkach zagranicznych 
różnice komparatywne kosztów i cen w ujęciu międzynarodowym 
strategia przedsiębiorstw polegająca na różnicowaniu popytu i szukaniu zbytu na rynkach międzynarodowych 


Przyczyny importu: 
niedobór określonych towarów na rodzimym rynku 
koszty produkcji wyższe w stosunku do zagranicy 
potrzeba zaspokojenia zróżnicowanego popytu na towary i usługi 

GOSPODARKA ŚWIATOWA - historycznie ukształtowany i zmieniający się w czasie system powiązań produkcyjnych, technologicznych, handlowych, finansowych i instytucjonalnych między gospodarkami narodowymi różnych krajów o różnych poziomach rozwoju gospodarczo-społecznego, włączając je w ogólnoświatowy proces produkcji i wymiany. 


GLOBALIZACJA GOSPODARKI - tworzenie gospodarki światowej, w której istnieje możliwość swobodnego przepływu dóbr i usług. Jej podstawowymi czynnikami są: światowy system walutowy, rozwój struktur integracji gospodarczej, rozrost transnarodowych korporacji, międzynarodowych firm, integracja gospodarcza, tworzenie i umacnianie organizacji współtworzących ład gospodarczy w skali światowej.www.wkuwanko.pl

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Zagr. Polityka Ekonomiczna [23]

 • podgląd pobierz opis 25 pyt i odp z ZPE
 • podgląd pobierz opis Deficyt budżetowy i metody jego finansowania
 • podgląd pobierz opis Definicja protekcjonizmu i wolnego handlu
 • podgląd pobierz opis Formy Integracji Międzynarodowej
 • podgląd pobierz opis Międzynarodowa Polityka Ekonomiczna
 • podgląd pobierz opis Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne - Wykłady WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Narzędzia polityki handlowej
 • podgląd pobierz opis Narzędzia pozataryfowe
 • podgląd pobierz opis odp do pytań z ZPE
 • podgląd pobierz opis Ograniczenia ilościowe
 • podgląd pobierz opis Opłaty wyrównawcze
 • podgląd pobierz opis Podstawowe założenia koncesji ekonomicznych monetaryzmu
 • podgląd pobierz opis polityka wolnego handlu - argumenty - protekcjonizm
 • podgląd pobierz opis Protekcjonizm w Unii Europejskiej, USA i Japonii
 • podgląd pobierz opis Raport-2008
 • podgląd pobierz opis Rodzaj ceł w tabeli
 • podgląd pobierz opis Schemat klasyfikacji różnych rodzajów środków pozataryfowych
 • podgląd pobierz opis Subsydia eksportowe
 • podgląd pobierz opis Współczesne formy i metody interwencjonizmu państwowego
 • podgląd pobierz opis Zagraniczna polityka ekonomiczna
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online