Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Biznes plan Wróć do kategorii

Księgarnia Books - Biznes plan

plik Pobierz Ksiegarnia Books - Biznes plan.doc

rysunki i tabele w pliku do pobrania BIZNES PLAN Księgarnia „Books”   I.  Wstęp 1. Przedmiotem biznes planu jest przedsięwzięcie polegające na otwarciu księgarni na nowo powstającym osiedlu dzielnicy Fordon w Bydgoszczy. Oprócz działalności podstawowej, czyli sprzedaży książek, chcielibyśmy zająć się sprzedażą artykułów szkolnych i papierniczych. 2. Osiedle to jest zasiedlone przez rodziny z dziećmi w wieku szkolnym. To w nich nasza firma upatruje potencjalnych klientów. Do nowo wybudowanej szkoły – gimnazjum i podstawowej uczęszcza około 800 dzieci.. Księgarnia nasza przede wszystkim zajęłaby się sprzedażą podręczników szkolnych dla uczniów tutejszych osiedlowych szkół. Z wstępnie przeprowadzonego rozpoznania wynika, dyrekcja szkoły byłaby zainteresowana stałą współpracą z naszą księgarnią w temacie zaopatrzenia w podręczniki szkolne, w zamian za uczestnictwo w szkolnych festynach i ofiarowanie nagród książkowych dla laureatów szkolnych olimpiad oraz wybitnie zdolnych dzieci. 3. W najbliższej okolicy nie ma żadnej księgarni, ani typowego sklepu z artykułami szkolnymi. Najbliższa taka placówka znajduje się na przylegającym osiedlu oddalonym od szkoły ok. 1000 m. W tej chwili potrzeby klientów częściowo zaspakajane są przez tę księgarnię oraz placówki w centrum miasta, dokonywane przez pracujących tam rodziców. 4. Organizacją przedsięwzięcia zajmować się będą właściciele spółki, którzy mają już doświadczenie w handlu oraz fachowe przygotowanie . 5. Na realizację tego przedsięwzięcia potrzeba około 100.000 Zł. Spółka nasza dysponuje własnym pawilonem w pasażu handlowym naprzeciw szkoły o pow. 65 m2 o wartości rynkowej 50 000 zł oraz kapitałem własnym w wysokości 50 000 zł. Z rozpoznania lokalnego rynku wynika, że przedsięwzięcie to ma realne szanse powodzenia, co potwierdzają szczegółowe wyliczani, analizy oraz wybrane wskaźniki, omówione w dalszej części biznes planu. 6. Na realizacje tego przedsięwzięcia firma potrzebuje kredyt długoterminowy w wysokości 50 000 zł na okres spłaty 36-m-cy, z zawieszeniem spłaty na okres 6 m-cy 7. Celem strategicznym na najbliższe trzy lata jest opanowanie lokalnego osiedlowego rynku w 30 % zarówno książki jak i w artykuły szkolne.   II. DANE O FIRMIE KSIĘGARNIA „Books”TELEFON:FAX:KONTO BANKOWE:NR REGON:NR NIP:FORMA PRAWNA: SPÓLKA Z O.OUDZIAŁOWCY:                                   PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI:       PODSTAWOWY                       DODATKOWYKSIĘGARNIA ARTYKUŁY SZKOLNE I PAPIERNICZE   Data rozpoczęcia działalności: 2002.01.03     III. PLAN ORGANIZACYJNY. 1. Wdrożeniem projektu otwarcia księgarni zajmą się jej właściciele: Jacek Grzyb –         ukończone Liceum Kupieckie                                      Dotychczasowe doświadczenie:                                      Praca w handlu – 12 lat       Books Kowalska- ukończone studia wyższe o kierunku zarządzanie i marketing                                    Dotychczasowe doświadczenie:                                    Praca na stanowisku głównej księgowej 18 lat 2. Księgarnia nasza zamierza zatrudnić dwie ekspedientki .Obie panie z wykształceniem średnim, z doświadczeniem na podobnym stanowisku. Struktura wykształcenia zatrudnionego personelu.   WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE1 3   3. Sposób zorganizowania przedsięwzięcia: · Przygotowanie pomieszczeń do działalności· Przeprowadzanie rozmów z dostawcami i wybór najlepszych ofert· Podpisanie wstępnych umów z dostawcami książek· Zaplanowanie działalności marketingowej· Zgromadzenie odpowiedniej ilości towaru na otwarcie placówki· Otwarcie w dniu 01.03.2002. Za wszystkie wymienione prace odpowiedzialny jest właściciel kierujący placówką Books Kowalska. 4. Księgarnia będzie otwarta w godz. 10.00- 18.00 5. koszty zatrudnienia personelu:2 osoby na cały etatSkładki ZUS właściciela   WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTAWYNAGRODZENIE BRUTTO 2000,00UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 980,00FUNDUSZ PRACY I F.G.Ś.P 120,00RAZEM 3000,00     IV. PLAN STRATEGICZNY   1. Celem strategicznym naszej firmy opanowanie w ciągu 3 lat 40% lokalnego rynku w podręczniki szkolne oraz 30 % w artykułu szkolne i papiernicze. Sprzyja temu dobra lokalizacja w obrębie nowo powstałej szkoły, zlokalizowanej na nowym osiedlu dzielnicy Fordon w Bydgoszczy. Zadaniem naszej firmy jest wypełnienie niszy rynkowej, dotychczas nie zajętej przez inne firmy. Większość klientów będzie wolała zaopatrywać się w miejscu zamieszkania niż szukać tych artykułów księgarniach położonych w mieście. Aby bardziej zachęcić do zakupów   w naszej placówce, będziemy starali się mieć bogaty asortyment, aby klient zaopatrzył się w wszystkie poszukiwane przez niego pozycje, chodzi tu szczególnie o podręczniki szkolne. Aby dostarczyć klientom poszukiwane książki, firma nasza zamierza wejść w bliższy kontakt ze szkołami i sprowadzać wybrane przez nich pozycje książkowe. 2. Z przeprowadzonych badań wynika, że główni konkurenci Księgarni „Books” to: · księgarnia „Maria”                                                              25 %· stoisko w hipermarkecie „Jumbo”                                      20 %· księgarnie zlokalizowane w centrum miasta                      15 %· sklep papierniczy „Pelikan”                                                10 %· księgarnia „Bajka”                                                               15 %· pozostałe                                                                              15 %   3. Ze wstępnych rozmów wynika, że większość hurtowni jest skłonna, przy większych zakupach stosować przedłużony termin płatności, co pozwoli nam zachować płynność finansową. Na naszą korzyść przemawia też fakt, że na terenie naszego województwa znajduje się dużo hurtowni papierniczych, co korzystnie wpłynie na negocjacje w sprawie cen zakupu, a hurtownie książek  także są skłonne sprzedawać nam podręczniki z przedłużonym terminem płatności. 4. Z wstępnego rozpoznania rynku wynika,że część klientów zaopatrujących się w te    artykułu w centrum miasta byłaby skłonna korzystać z naszych usług. 5. Realizacji zamierzonych celów sprzyja dobra lokalizacja w pasażu handlowym znajdującym się naprzeciw szkoły, pozwalająca dokonywać drobnych zakupów w drodze do i ze szkoły przez samych uczniów. 6. Właściciele posiadają następujące składniki majątkowe, które bardzo ułatwią start przedsięwzięcia: · Pawilon wartości                          50 000 zł· Gotówkę wartości                        50 000 zł· Samochód                                    35 000 zł · Wyposażenie                                 4 000 zł   7. Analiza SWOT – silne strony · Własny pawilon handlowy· Bardzo dobra lokalizacja· Fachowa kadra zarządzająca· Szeroka gama produktów· Dobre stosunki z dyrekcją szkoły· Korzystne warunki zakupu towarów· Środki pieniężne 8. Analiza SWOT – słabe stron · Brak wyrobionej marki· Brak stałej bazy dostawców· Słaba znajomość branży· Brak wystarczającej ilości własnych środków· Brak środków na szeroki marketing 9. Analiza SWOT – szanse · Pojawienie się nowych klientów· Możliwość poszerzenia asortymentu· Brak silnej konkurencji· Wypełnienie niszy rynkowej 10. Analiza SWOT – zagrożenia · Pojawienie się konkurencji· Wzrost bezrobocia· Wzrost siły przetargowej dostawców· Wzrost sprzedaży podręczników używanych· Niekorzystne zmiany demograficzne Z przedstawionych danych zawartych w analizie SWOT wynika, że firma nasza może stosować strategię maxi/maxi. Silne strony są przeważające i w tej chwili firma może czuć się nie zagrożona , gdyż nie ma silnej konkurencji na lokalnym rynku, i może stosować strategię niszy rynkowej. Jeśli nawet pojawi się konkurencja, to nasza firma do tego czasu zdąży wyrobić sobie dobrą opinię wśród klientów, dzięki szerokiej gamie towarowej oraz fachowej, miłej obsłudze. W tan sposób będzie już przygotowana na stawienie czoła konkurencji, jeśli się taka pojawi. Posiada też własny lokal i własne środki pieniężne, co bardzo ułatwi rozwinięcie przedsięwzięcia.     V. PLAN MARKETINGOWY   1. 1.Księgarnia „Books zamierza prowadzić elastyczną politykę cenową. Zamierzamy prowadzić promocje cenowe przez: · Obniżanie ceny na zbiorowe zamówienia podręczników przez szkoły· Realizowanie promocji wraz z zakupem określonych towarów. 2. Księgarnia będzie starała się wypracować dobry wizerunek u klientów poprzez: · Miłą, fachową obsługę· Fachowe doradztwo przy wyborze książek· Sprowadzanie określonych pozycji na życzenie klienta· Udział w lokalnych festynach osiedlowych· Fundowanie nagród książkowych dla dzieci wybitnie zdolnych, laureatów olimpiad przedmiotowych· Szeroką gamę towarów, zróżnicowanych cenowo dostosowując się do możliwości finansowych wszystkich grup klientów. 3. Promocję naszej placówki zamierzamy prowadzić w lokalnej prasie oraz osiedlowej telewizji kablowej.   Budżet promocji i reklamy na rok 2002.Dane w zł.  I KWARTAŁ II KWARTAŁ III KWARTAŁ IV KWARTAŁPRASA 200 200 150 150TELEWIZJA KABLOWA 500 500 300 300RAZEM 700 700 450 450   4. Prognoza kształtowania się udziału w rynku w latach 2002-2005 po wejściu na rynek naszej księgarni „Books” · Wariant prawdopodobny     · Wariant optymistyczny                · Wariant pesymistyczny   Planowana kwartalna sprzedaż W Związku z dużym rozdrobnieniem ilościowym i asortymentowym do obliczeń przyjmujemy średnie ilości i wartości zgrupowane w działach z wyszczególnieniem:   WYSZCZEGÓLNIENIE I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartałLiteratura dziecięca 2000 8000 9500 9200Podręczniki szkolne 1500 11350 15000 13900Lektury 2200 4800 5200 6000Klasyka polska 2500 6500 6800 7000Klasyka światowa 1900 4200 4500 4800Książki popularno-naukowe 1500 5000 6000 6300Wydawnictwa albumowe 1300 2600 3600 3900Nowości wydawnicze 1500 2600 3200 3600Słowniki, encyklopedie 1600 2500 3100 3500Atlasy 900 1650 2200 2800Romanse 1250 3200 3600 4200Pozostałe książki 1900 7000 8200 9200Art. piśmiennicze 3500 10000 13000 15200Art.papiernicze 4075 12000 15000 16000RAZEM 27625 81400 98900 105600   VI. PLAN FINANSOWY 1. Planowane przedsięwzięcie otwarcia księgarni jest możliwe przy otrzymaniu kredytu długoterminowego na okres 36 m-cy z  zawieszeniem spłaty na 6 m-cy. 2. udziałowcy dysponują wkładem własnym gotówkowym w wysokości 50 000 zł. 3. Wspólnicy posiadają też majątek trwały wnoszony w formie aportu do spółki · Pawilon handlowy wartości rynkowej 50 000 zł· Samochód dostawczy  wartości       35 000 zł· Wyposażenie wartości                       7 000 zł 4. Wyżej wymieniony majątek może też stanowić zabezpieczenie kredytu. 5. Firma „Books’ uzgodniła z dostawcami 20 dniowy termin płatności, co daje nam czas na zapłatę zobowiązań, sama zaś jako punkt detaliczny otrzymuje należność od razu. Przedłużony termin płatności staje się dla nas, więc rodzajem kredytu krótkoterminowego, bez odsetek. 6. Koszty stałe ponoszone w księgarni nie są wysokie, co nie podnosi dodatkowo kosztu całkowitego towarów przeznaczonych do sprzedaży (tablica nr 4) 7. Bilans sporządzony na rok 2002 informuje, że majątek obrotowy wciąż wzrasta,Zwiększa się udział kapitału własnego w planowanym przedsięwzięciu. Od II kwartału firma osiąga zysk obrotowy, maleje kredyt, który przedsiębiorstwo jest zdolne spłacać z osiągniętych przychodów.(tablica nr 1) 8. O polepszającej się sytuacji finansowej świadczy też rachunek zysków i strat /tabela nr 2/      II kwartał kończy się już zyskiem netto i systematycznie wzrasta, firma nawet po opłaceniu                                                                                                      ...

Ciąg dalszy w pliku do pobrania.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Biznes plan [47]

 • podgląd pobierz opis 16.Co to jest biznes plan i co zawiera
 • podgląd pobierz opis Bankowa ocena zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych
 • podgląd pobierz opis Biznes plan
 • podgląd pobierz opis BIZNES PLAN - cele i funkcje
 • podgląd pobierz opis Biznes plan - streszczenie semestru
 • podgląd pobierz opis Biznes plan - Zanim napiszesz poznaj teorię
 • podgląd pobierz opis Biznes plan BART [10 stron]
 • podgląd pobierz opis Biznes plan biura projektowego
 • podgląd pobierz opis Biznes plan dla kawiarenki internetowej
 • podgląd pobierz opis Biznes Plan Dr Sosnowski WSEI cz 1
 • podgląd pobierz opis Biznes Plan Dr Sosnowski WSEI cz 2
 • podgląd pobierz opis Biznes plan firmy BUDEX S.C. [13 stron]
 • podgląd pobierz opis Biznes plan firmy usługowej [43 strony]
 • podgląd pobierz opis Biznes plan Hotel Hellena [23 strony]
 • podgląd pobierz opis Biznes plan Hotel Hellena [23 strony]
 • podgląd pobierz opis Biznes plan informacje
 • podgląd pobierz opis Biznes plan kawiarni
 • podgląd pobierz opis Biznes plan kupno ziemi [11 stron]
 • podgląd pobierz opis Biznes plan motel [23 strony]
 • podgląd pobierz opis Biznes plan Ogrodnik [33 strony]
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl pisupisu.pl Matematyka