Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Integracja Europejska Wróć do kategorii

Komisja Europejska

plik Pobierz Komisja Europejska.txt


O ile członkowie Rady reprezentują rządy Państw Członkowskich UE, to Komisja Europejska jest organem niezależnym od Państw Członkowskich i działa w ogólnym interesie UE.

Komisja jest politycznym organem wykonawczym składającym się z 25 komisarzy, z których każdy odpowiada za konkretny obszar polityki. Komisarzy mianują rządy Państw Członkowskich, a następnie są oni zatwierdzani przez Parlament Europejski na okres pięciu lat. Każde Państwo Członkowskie ma jednego Komisarza (patrz pytanie 45).

Komisja działa jako organ kolegialny. Oznacza to między innymi, że za daną decyzję nie odpowiada konkretny Komisarz, ale cała Komisja. Komisarze zbierają się zwykle raz w tygodniu, zazwyczaj w środy. Decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów, chociaż dąży się do maksymalnej jednomyślności.

Komisarze nadają polityczny kierunek Komisji, która jest podzielona na ponad dwadzieścia dyrekcji generalnych, zatrudniających urzędników, którzy odpowiadają za realizację polityk UE. Dyrekcje generalne mogą być podzielone dalej na dyrekcje, w zależności od dziedziny działalności i obciążenia pracą.

Komisja odgrywa kluczową rolę w procesach decyzyjnych UE i ma przydzielonych wiele ważnych zadań. Komisja jest jednocześnie inicjatorem, administratorem i kontrolerem. Ma ona znaczny wpływ na proces legislacyjny w UE, chociaż formalnie decyzje podejmuje Rada, często we współpracy z Parlamentem Europejskim. Komisji, w zasadzie, przysługuje wyłączne prawo inicjatywy ustawodawczej, co oznacza, że zanim Rada może podjąć decyzję, projekt aktu ustawodawczego musi być przedstawiony przez Komisję. Oprócz tego Komisja może sama wydawać przepisy w niektórych ściśle określonych przypadkach.

Komisja ma zapewnić, że uchwalane są przepisy i budżet UE, a programy przyjęte przez Parlament Europejski i Radę wdrażane. Oprócz tego Komisja sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów UE przez Państwa Członkowskie. Jeżeli Państwa Członkowskie nie stosują przepisów, Komisja może wszcząć przeciwko nim postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (patrz pytanie 50). Komisja pełni również ważną rolę związaną z zawieraniem międzynarodowych umów handlowych w imieniu UE.

Prekursorem Komisji w obecnym jej kształcie była tak zwana „Wysoka Władza”, powołana w 1952 r., gdy powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS).


Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Integracja Europejska [60]

 • podgląd pobierz opis 15 pytań do
 • podgląd pobierz opis ‘za’ i ‘przeciw’ UE
 • podgląd pobierz opis COREPER
 • podgląd pobierz opis Deklaracja Schumana
 • podgląd pobierz opis dyrektywa
 • podgląd pobierz opis EBC
 • podgląd pobierz opis EFTA
 • podgląd pobierz opis Europejski Trybunał Sprawiedliwości
 • podgląd pobierz opis Formy Integracji Międzynarodowej
 • podgląd pobierz opis Fundusze strukturalne UE
 • podgląd pobierz opis Gezeza i rozwój koncepcji integracyjnych w EU
 • podgląd pobierz opis Historia Integracji Europejskiej
 • podgląd pobierz opis Historia Integracji Europejskiej 16 str
 • podgląd pobierz opis Historia Wspólnot Europejskich
 • podgląd pobierz opis Instytucje UE
 • podgląd pobierz opis Integracja
 • podgląd pobierz opis Integracja Europejska
 • podgląd pobierz opis Integracja Europejska 20 str.
 • podgląd pobierz opis Integracja gospodarcza.
 • podgląd pobierz opis Komisja Europejska
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online