Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Prawo Wróć do kategorii

KLAUZULA REBUS SIC STANTIBUS

plik Pobierz KLAUZULA REBUS SIC STANTIBUS.txt

KLAUZULA REBUS SIC STANTIBUS (dopuszczalność ingerencji sądu w stosunek umowny) Zwykle milcząco, strony zakładają, że umowa będzie wykonywana w warunkach zbliżonych do tych, w jakich się ją zawiera (klauzula rebus sic stantibus) Strony nie przewidują okoliczności nieoczekiwanych i nadzwyczajnych, które miały by rodzić nadmierne trudności, a wykonanie umowy miało by się wiązać z wielkim kosztem i wysiłkiem jednej ze stron. Nie przewidują kataklizmów, nieszczęść itp. Wobec tego, jeśli po zawarciu umowy takie okoliczności wystąpią, można umowę zgodnie z domniemaną wolą stron – zmienić. Art. 357 daje możliwość żądania, by sąd ‘wkroczył’ w stosunek umowny i odpowiednio go zmodyfikował.

 

Wykonanie zobowiązania  zgodnie z jego treścią oznacza przede wszystkim, że świadczenie powinno być spełnione we właściwym miejscu i czasie i być właściwe zarówno co do jakości jak i ilości.

 

Obowiązek spełnienia świadczenia spoczywa na dłużniku ale prawo nie wymaga ale prawo to może być wykonane za dłużnika przez osobę trzecią (chyba, że ustawa lub umowa stanowi inaczej) nie możliwe więc do spełnienia jest zwykle przy umowach o dzieło lub zlecenia (zamówienie obrazu u malarza). Jakość świadczenia w stosunku zobowiązaniowym jest zagadnieniem pierwszoplanowym. Świadczenie może być w umowie oznaczone wg cech indywidualnych, jak również może być określone tylko co do gatunku. Gdy jakość świadczenia nie jest określona przepisami ani nie została ściślej przez strony określona w umowie, a dłużnik ma świadczyć rzecz oznaczoną tylko co do gatunku, k.c. ustanawia regułę, że dłużnik powinien w takim wypadku świadczyć rzecz średniej jakości w odpowiednim miejscu i czasie, co powinna określać umowa.

Jeżeli chodzi o zobowiązania wynikające z umów wzajemnych, to k.c. ustala jeszcze inną regułę – przewiduje, że świadczenie obu stron powinno być spełnione jednocześnie – tzw. zasada świadczeń „z ręki do ręki” co oznacza, że świadczenia powinny być spełnione jednocześnie.

Dłużnik winien wykonać zobowiązanie w sposób realny – zgodnie z jego treścią.

Zasada należytej staranności – oznacza, że od podmiotów prowadzących zawodową działalność gospodarczą wymagać można wyższego stopnia staranności jako od fachowców niż od podmiotów nieprofesjonalnych. Dłużnik zobowiązany więc jest do wobec wierzyciela do zachowania należytej staranności w przeciwnym wypadku będzie mu można przypisać niedbalstwo, a w konsekwencji obciążyć odpowiedzialnością za niewłaściwe wykonanie zobowiązania.

 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Prawo [111]

 • podgląd pobierz opis Czek
 • podgląd pobierz opis Czek
 • podgląd pobierz opis Czyny niedozwolone
 • podgląd pobierz opis Dziedziczenie
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 1
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 2
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 3
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 4
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 5
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 6
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 7
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - opracowanie
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - zagadnienia - 37 str.
 • podgląd pobierz opis Gwarancja jakości
 • podgląd pobierz opis Hipoteka
 • podgląd pobierz opis Inne przyczyny powstania zobowiązania
 • podgląd pobierz opis Inne przypadki odpowiedzialności
 • podgląd pobierz opis Inne wypadki nabycia i utraty własności
 • podgląd pobierz opis KLAUZULA REBUS SIC STANTIBUS
 • podgląd pobierz opis Księgi wieczyste
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online