Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Rosja a integracja w Europie Wróć do kategorii

Jaki wpływ miała II wojna światowa na załamanie demograficzne w Rosji w latach '90

plik Pobierz Jaki wplyw miala II wojna swiatowa na zalamanie demograficzne w Rosji w latach '90.txt

Jaki wpływ miała II wojna światowa na załamanie demograficzne w Rosji w latach '90?
Podczas 2078 dni trwania II wojny światowej zginęło ok. 55 mln ludzi, a ok. 35 mln doznało trwałego kalectwa. Straty materialne oszacowano łącznie na 3 bln USD. Zw.R. stracił 25 mln obywateli, co stanowiło prawie połowę ogólnej liczby ofiar na świecie (w Polsce 6mln/ 22%)
Nie ulega wątpliwości, że wojna nie sprzyjała rozrastaniu się rodzin. Liczba urodzeń zmniejszyła się, a zgonów zwiększyła, co nazwano wojennym niżem demograficznym. Wyż zanotowano w latach 1946-60, a drugi powojenny w latach 1969-86. W połowie lat 80.R ponownie weszła w fazę niżu demograficznego. W 1992-2008 liczba ludności ros zmniejszyła się o ponad 5 mln i zaczęto mówić o katastrofie demograficznej. W 1991 umieralność ludności rosyjskiej po raz pierwszy przekroczyła poziom jej rodności. ponadto należy wziąć pod uwagę migrację międzynarodową, chociaż z reguły ich dopływ był większy niż odpływ. Liczba ludności również na Ukrainie zmniejszyła się rekordowo. Ujemny przyrost naturalny odnotowują tez kraje Europy Z ale u podstaw leży postęp cywilizacyjny. Na problem rosyjski niewątpliwie wpływ miał okres wielkiego gospodarczego załamania po rozpadzie ZSRR (bieda, rozboje, pijaństwo) Plagą społeczeństwa jest masowa aborcja. W ostatnim piętnastoleciu Rosjanie umierali na zawał, co jest wynikiem stresu, a do czego przyczyn nie brakowało. Struktura wiekowa nie rokuje najlepiej, liczba 20latków po 2010 r zmniejszy się o połowę, natomiast 60latków liczba się potroi.
Obecnie podejmuje się walkę z postępującą depopulacją.
Ogólnie – R położona na rozległej przestrzeni euroazjatyckiej będąca krajem średniorozwiniętym, bogata w zróżnicowane zasoby naturalne, ofertę dot. tech kosmicznej, jądrowej i wojskowej oraz jej usługi transportowe -  wszystko to sprawia, że jest b. atrakcyjnym partnerem dla zagranicy.// Pod względem przestrzeni gospodarczej jest największym krajem na świecie (17,08 mln km2) – jej obszar jest prawie 2krotnie większy od Kanady, Chin czy St. Zjednoczonych. Bogactwa naturalne to ropa naftowa, gaz ziemny, metale kolorowe, dziewicze lasy, urodzajne ziemie, Bajkał – rezerwat słodkiej wody i in. zasoby naturalne. W skład R wchodzi 11 mln km2 arktycznych terytoriów pół-wsch a szeroko pojmowana Północ jest na Ziemi ostatnią życiodajna rezerwą ludzkości – terytorialną, biologiczną i gospodarczą w tym surowcową i energetyczną. Tundra i dziewicze lasy wpływają na równowagę życia biosfery w skali globalnej. Na tej rozległej przestrzeni mieszka 9mln co daje średnio 2,5 osoby/1km2 ludności tubylczej (wg spisu powszechnego z 1989 R zamieszkuje 128 narodów) Na terytoriach północnych i dalekowschodnich znajduje się 90% gazu, ropy, rud, złota, platyny, diamentów, cyny i węgla. Zachodniosyberyjski szelf morski jest największym na świecie zbiornikiem gazu ziemnego, a przyarktyczny jest równie wielkim ropy naftowej. Gdyby zsumować wszystkie te bogactwa i podzielić je przez liczbę mieszkańców R to z pewnością okazaliby się oni najbogatszym narodem// Biurokracja, korupcja i niestabilne ustawodawstwo wciąż utrudniają współpracę ale handel zagraniczny R ma się całkiem dobrze. Początkowo R preferowała kraje WNP ale otwarta na świat po 2006 jej udział w obrotach handl z WNP zmalał, a z krajami spoza WNP wzrósł, o czym zadecydowały atuty ekonomiczne i technologiczne. Najbardziej wyeksponowaną gr towarową w rosyjskim są surowce i produkcje minieralne, a w imporcie maszyny, urządzenia i śr. transportu. W eksporcie w 1wszej 10tce krajów, z którymi R współpracuje są: Holandia, Włochy, Niemcy, Chiny, Ukraina, Turcja, Białoruś, Szwajcaria, Polska i UK. W imporcie Niemcy, Chiny, Białoruś, Japonia, Korea Płn, USA, Francja, Włochy, Finlandia (Polska jest w gr 3rzędnych partnerów) Dodatni bilans handlowy dot. surowców prod mineralnych, metali, kamieni szlachetnych, drewna oraz skóry. Ujemny to żywność , surowce rolne, prod chem, wyroby włókiennicze, obuwie oraz maszyny i urządzenia. W ramach wspólnego rosyjskiego bilansu handlowego zdecydowanie przeważył eksport nad importem// Po II wojnie światowej pomiędzy Wsch i Zach Europą zawisła żelazna kurtyna i miejsce miała polit-ideologiczna zimna wojna. Mimo tego powiązania pozostały i od 60. lat ubiegłego wieku, aż po 80. udział krajów kapitalistycznych w obrotach handlu rósł, a wzajemne stosunki krajów RWPG i EWG miały charakter dwustronny jednak dopiero kiedy do władzy doszedł M. Gorbaczow a jego celem było ‘budowanie wspólnego domu europejskiego’ stworzyło to na tyle korzystny klimat, że w 1988 podpisano wspólną deklarację o stosunkach dyplomatycznych między RWPG i EWG. W latach 90. kiedy R przechodziła od gospodarki centralnie planowanej do  rynkowej zaczęły się kształtować nowe stosunki ekonomiczne rosyjsko-unijne. Wymiana handlowa Polska-R W unijno-ros wymianie handlowej uczestniczy 27 krajów w tym Polska. Wśród 10 najważniejszych partnerów R 4 m-ce zajmuje Polska (po Niemcach, Holandii i Włoszech) Podobnie jak w UE dominują surowce energetyczne. Po II w św. P rozwijała przemysł przetwórczy na podstawie dostaw r surowców – spłacała je eksportując wyroby na czele z maszynami, urządzeniami i śr transpotu. Po rozpadzie ZSRR i RWPG polski eksport do R znacznie zmalał. Dopiero na początku nowego stulecia nieco się zwiększył ale w porównaniu z ofertą Wspólnoty został daleko w tyle. Dlatego teraz Iplanową pozycję zajmuje mieszanina towarów przetworzonych – ich udział w 2006 sięgnął 42%. Większe znaczenie ma w nim, w porównaniu z UE, także żywność, napoje i wyroby tytoniowe. W 2006 polski eksport do R był 2,5 raza większy od importu z tego kraju. W 2005 R wprowadziła embargo na polskie mięso i produkty roślinne, co doprowadziło do kolejnego ograniczenia eksportu naszej żywności na ros rynek. Polska wetem zablokowała negocjacje r-unijne nt. odnowienia ich strategicznego partnerstwa i strony konfliktu zrezygnowały ze swoich blokad jednak stosunki p-ros na tym ucierpiały. P jest w dalszym ciągu b. uzależniona od R w znaczeniu handlu obu str – dla P jest ono 2krotnie większe niż dla R. W imporcie do P R jest II najważniejszym partnerem. Bilans handlu między obu krajami jest wysoce niezrównoważony. Stosunki przyjacielskie mogłyby tę współpracę wspomagać. P powinna być pomostem między R a E Zach. Unia poprzez przystępujące do niej kraje stopniowo zbliżyła sie do Fed R. W 2004 podpisany został protokół i wspólne oświadczenie o stosunkach UE i Fed R – obniżono taryfy celne, zwiększono dostawy ros zboża i stali do UE oraz utrzymano długoterminowe kontrakty na dostawy r materiałów nuklearnych. Układ o Partnerstwie i Współpracy podpisany na 10 lat (jego przedłużenie na kolejne 10 wstrzymało polskie weto) funkcjonuje z racji automatycznego przedłużenia na kolejny rok. A swoją drogą cóż za nieroztropność z polskiej strony//Strony dążą do wzajemnego eliminowania ograniczeń handlowych (tow i usł) Spośród celów podst wymieniono współpracę ekonomiczna polityczną i kulturalną. Na mocy podpisanego Układu UE zrezygnowało z kilkuset restrykcji we wzajemnych strukturach z R, które obowiązywały podczas zimnej wojny. Ten Układ to fundament współpracy między R i UE. Polska ze względu na położenie geograficzne niewątpliwie spełnia po części rolę pomostu – tranzytowa Wsch-Zach; kolej: Berlin-W-wa-Moskwa jednak szczególnie ważną rolę odgrywają rurociągi –zalety: pracują bez przerwy, bez względu na porę roku i klimat, w transporcie ropy są 3xtańsze niż kolejowy, a w transporcie gazu bezkonkurencyjne. Naftociąg Przyjaźń zbudowany przez byłe kraje RWPG w latach 60. na terytorium Fed R rozgałęziają sie na odc pół biegnąc po terytorium Białorusi, Polski, Niemiec i poł przez Ukrainę, Czechy, Słowację i Węgry (budowa trwała 4 lata, dł 6000km) W 1974 ułożono równoległy do tej trasy Przyjaźń2 co umożliwiło podwojenie dostaw. Po rozpadzie ZSRR zagr odbiorcami stały się również Ukraina Białoruś Litwa Ł i Estonia. Gigantyczny rurociąg Jamalski to najważniejsze linie przesyłowe r gazu (1992) W 1994 UE potwierdziła potrzebę budowy nowych rurociągów dla syst dostaw – zbudowano 1 z 2 wcześniej planowanych linii.Transport z półwyspu Jamalskiego -> R, Białoruś, P, Niemcy. Gazociągi ukraińskie przepompowują 80% ros gazu dostarczanego do E Zach. Na terenie Ukrainy znajdują się 3 podziemne magazyny gazu. Największe znaczenie ma rurociąg Urengoj-Pomary-Użgorod ’83 łączy zasoby z pół-zach Syberii z odbiorcami z E Śr i Zach. Dwa mniejsze to R-Finlandia i R-Turcja. Opracowuje się kolejne koncepcje ... w granicach opłacalności. Gazprom z przekształcenia ministerstwa przem gazowego w państwowy koncern gazowy w 1989, który 3 lata później stal sie spółką akcyjną z udziałem państwa. To prezydent W.Putin postanowił przekształcić go w największą na świecie firmę energetyczną. Udziałowcami są krajowe i zagr firmy prywatne ale przy zachowaniu kontrolnego pakietu państwa. Kontrakty dłterminowe to wynik 2/3 gazu trafiającego do E Zach. Gazprom eksportuje ale w kręgu jego zainteresowań znalazły się równiez kraje środkowoazjatyckie i przykaspijskie gdzie objął kontrolę nad wydobyciem (np.Turkmenistan) Atrakcyjnych transakcji dokonał w Kazachstanie. Dotarł do zasobów energetycznych Libii, Algerii, Boliwii, Wenezueli – często w zamian za umożenie długów zaciągniętych wobec ZSRR. Za zgodą rządu Gazprom przekształcił się w spółkę gazowo- naftową, poszukiwać będzie i eksploatować ropę naftową na Syberii i M. Kaspijskim. Chce również wydobywać i sprzedawać węgiel kamienny. Jest monopolistą w eksporcie gazu do E Zach Gasprom zgodnie z zamierzeniami Putina toruje i torował będzie rosyjskim firmom droge na rynki międzynar, a R wspierał w sferze polit zagr.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

  • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Rosja a integracja w Europie [8]

  • podgląd pobierz opis Budowa rurociągowa oraz rola rurociągów
  • podgląd pobierz opis Geneza reform rynkowych w Rosji
  • podgląd pobierz opis Jaki wpływ miała II wojna światowa na załamanie demograficzne w Rosji w l...
  • podgląd pobierz opis Kryzys energetyczny Ukraina – Rosja
  • podgląd pobierz opis Mechanizm funkcjonowania gospodarki centralnie planowanej i jej rozwoju
  • podgląd pobierz opis Rosja - dane - ściąga ŚCIĄGA
  • podgląd pobierz opis Wymiana handlowa między Rosją a WNP
  • podgląd pobierz opis Wymiana handlowa Polska - Rosja
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online