Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Prawo Wróć do kategorii

Inne przyczyny powstania zobowiązania

plik Pobierz Inne przyczyny powstania zobowiazania.txt

INNE PRZYCZYNY POWSTANIA ZOBOWIĄZANIA
 

Źródłem powstania zobowiązania może być bezpodstawne wzbogacenie. Nasze prawo uznaje za generalną zasadę, że nie można wzbogacać się kosztem majątkowym innej osoby bez podstawy prawnej. Bezpodstawne wzbogacenie się może nastąpić na skutek działania osoby bezprawnie wzbogaconej, osoby zubożałej lub działaniem osoby trzeciej jak również może być wynikiem działań niezależnych np. sił przyrody. Zawsze jednak przy bezpodstawnym wzbogaceniu wystąpić muszą dwa elementy: uzyskanie korzyści majątkowej kosztem zubożałego i uzyskanie tej korzyści przez wzbogaconego musi nastąpić bez podstawy prawnej. Skutkiem prawnym bezpodstawnego wzbogacenia się jest powstanie stosunku zobowiązaniowego między zubożałym, a wzbogaconym. Na wzbogaconym spoczywa obowiązek wydania uzyskanej korzyści w naturze lub równowartości do zwrotu – obowiązek ten wygasa, gdy ten kto korzyść uzyskał zużył ją lub utracił (w sposób nieprodukcyjny) i nie jest już wzbogacony. Generalnie jednak powinna liczyć się ze zwrotem, więc obowiązek zwrotu istnieje.

Nieco zbliżonym do bezpodstawnego wzbogacenia jest niezależne świadczenie np. gdy osoba A działająca w błędnym przekonaniu, że jest dłużnikiem osoby B wręcza jej określoną kwotę pieniędzy. Nienależne świadczenie powoduje obowiązek zwrotu świadczenia przez osobę, która w ten sposób uzyskała korzyść.

Kolejnym źródłem zobowiązania może być tzw. prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (z własnej inicjatywy) w dobrej wierze. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia powoduje powstanie stosunku zobowiązaniowego między osobą prowadzącą, a osobą której sprawy są w ten sposób prowadzone. Prowadzący cudze sprawy powinien:  z czynności swych złożyć rachunek oraz wydać jej wszystko, co przy prowadzeniu sprawy dla niej uzyskał. Jeśli działał zgodnie z obowiązkami może żądać zwrotu uzasadnionych wydatków i nakładów wraz z ustawowymi odsetkami.

 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Prawo [111]

 • podgląd pobierz opis Czek
 • podgląd pobierz opis Czek
 • podgląd pobierz opis Czyny niedozwolone
 • podgląd pobierz opis Dziedziczenie
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 1
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 2
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 3
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 4
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 5
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 6
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 7
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - opracowanie
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - zagadnienia - 37 str.
 • podgląd pobierz opis Gwarancja jakości
 • podgląd pobierz opis Hipoteka
 • podgląd pobierz opis Inne przyczyny powstania zobowiązania
 • podgląd pobierz opis Inne przypadki odpowiedzialności
 • podgląd pobierz opis Inne wypadki nabycia i utraty własności
 • podgląd pobierz opis KLAUZULA REBUS SIC STANTIBUS
 • podgląd pobierz opis Księgi wieczyste
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online