Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Prawo Wróć do kategorii

Hipoteka

plik Pobierz Hipoteka.txt

HIPOTEKA jest ograniczonym prawem rzeczowym służącym podobnie jak zastaw zabezpieczeniu wierzytelności, jednak nie na rzeczy ruchomej, a  na nieruchomości.

Przedmiotem hipoteki może być także użytkowanie wieczyste, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także wierzytelność zabezpieczona hipoteką.

Hipoteka unormowana jest w odrębnym akcie prawnym – ustawie z dnia 6.07 1982r. O księgach wieczystych i hipotece.

Do ustanowienia hipoteki konieczne są najczęściej dwie przesłanki: umowa stron oraz dokonanie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej.

Oświadczenie woli wierzyciela nieruchomości złożone w formie aktu notarialnego, to wymagana konieczność.

Niekiedy jednak do ustanowienia hipoteki może dojść bez umowy, ma to miejsce w wypadku tzw. hipoteki przymusowej.

Niekiedy hipoteka może powstać z mocy prawa na podstawie przepisów szczególnych – taka hipoteka ustawowa zabezpieczać może wierzytelność państwową.

Hipoteka zabezpiecza jedynie wierzytelności pieniężne i może być wyrażona tylko w oznaczonej sumie pieniężnej.

Wierzyciel, na rzecz którego ustanowiono hipotekę nie tylko ma pierwszeństwo w zaspokojeniu swych roszczeń przed innymi wierzycielami, którzy nie są wierzycielami hipotecznymi lecz również że zmiana właściciela nieruchomości nie ogranicza jego uprawnień. Może on żądać zaspokojenia wierzytelności od każdego kto jest jej aktualnym właścicielem.

Wierzyciel, na rzecz którego ustanowiona jest hipoteka ma również pierwszeństwo przed innymi wierzycielami uwidocznionymi w księdze wieczystej w dalszej kolejności.

 

Ustanowienie hipoteki nie daje wierzycielowi prawa korzystania z nieruchomości. To właściciel nieruchomości obciążonej może z niej korzystać, jak również może nią rozporządzać Podstawowym uprawnieniem wierzyciela hipotecznego jest natomiast zaspokojenie wierzytelności z obciążonej nieruchomości. Zaspokojenie to następuje drogą egzekucji przebiegającej wg przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym.

Tak jak i zastaw hipoteka jest prawem akcesoryjnym, związanym z określoną wierzytelnością – nie może być przeniesiona bez wierzytelności, którą zabezpiecza jak również wierzytelność zabezpieczona hipoteką nie może być przeniesiona bez hipoteki.

 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Prawo [111]

 • podgląd pobierz opis Czek
 • podgląd pobierz opis Czek
 • podgląd pobierz opis Czyny niedozwolone
 • podgląd pobierz opis Dziedziczenie
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 1
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 2
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 3
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 4
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 5
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 6
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 7
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - opracowanie
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - zagadnienia - 37 str.
 • podgląd pobierz opis Gwarancja jakości
 • podgląd pobierz opis Hipoteka
 • podgląd pobierz opis Inne przyczyny powstania zobowiązania
 • podgląd pobierz opis Inne przypadki odpowiedzialności
 • podgląd pobierz opis Inne wypadki nabycia i utraty własności
 • podgląd pobierz opis KLAUZULA REBUS SIC STANTIBUS
 • podgląd pobierz opis Księgi wieczyste
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online