Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Międzynarodowe Stosunki Gosp. Wróć do kategorii

Grupa Banku Światowego

plik Pobierz Grupa Banku Swiatowego.txt

GRUPA BANKU ŚWIATOWEGOw jej skład wchodzi 5 organizacji:

1.     Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju ( Bank Światowy - nazwa utarta )  - IBRD, MBOIR, powstał w 1945 r.

2.     IDA- Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju - 1960 r.

3.     IFC- Międzynarodowa Korporacja Finansowa - 1956 r.

4.     MIGA - Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycji - 1988 r.

5.     ICSID - Międzynarodowe Centrum Dyskusji Inwestycyjnych - 1966 r.

 

Geneza Banku Światowego:

Powstał na konferencji w Breton Woods w 1944 r.  Z inicjatywy USA i miała za zadanie ograniczać bariery handlowe, zlikwidować je i ułatwić wymianę kapitału i towarów (liberalizacja handlu, płatności )

W konferencji założycielskiej uczestniczyło 41 państw w tym Polska - państwa te były członkami pierwotnymi ( podpisały i ratyfikowały statut )

Członkami Banku Światowego jest 177 państw. Do organizacji może przystąpić każde państwo, które wyrazi chęć, zaakceptuje statut, wynegocjuje warunki uczestnictwa w kapitale zakładowym i musi stać się najpierw członkiem MFW ! . Z ramienia organizacji konieczna jest akceptacji członkostwa przez organ plenarny. Największe znaczenie w podejmowaniu decyzji największe znaczenie mają wielkie mocarstwa bo jest głosowanie ważone.

 

Środki finansowe Banku Światowego ( MBOIR)

1.     Kapitał zakładowy:

n     10% kapitał wpłacony: 1%wpłata w SDR lub w walutach wymienialnych; 9% wpłata w walucie krajowej

n     90% fundusz gwarancyjny zdeponowany w Bankach Centralnych krajów członkowskich

2.     Obligacje w walutach mocnych

3.     Odsprzedawanie swoich wierzytelności

4.     Spłata udzielonych pożyczek

5.     Odsetki od pożyczonego kapitału

 

   Struktura organizacyjna IBRD

·       Organ plenarny - Rada Gubernatorów- gubernatorzy i ich zastępcy z każdego państwa członkowskiego - sesje MFW i IBRD odbywają się w tym samym czasie. Kworum stanowi 2/3 głosów wszystkich krajów członkowskich. Sesje odbywają się w Waszyngtonie, co trzecia sesja w innym mieście. Siedzibą jest Waszyngton.

·       Dyrekcja - Rada Wykonawcza MFW- składa się z 24 dyrektorów wykonawczych. 6 jest stałych z mocarstw a pozostałych 18 wybieranych na dwa lata. Kworum 1/2 liczby głosów. Zajmuje się funkcjami operacyjnymi związanymi z działalnością IBRD.

·       Sekretariat na czele z Prezesem (inna osoba niż w MFW), prezesem może być jedynie Amerykanin polityk lub przedstawiciel finansjery. Prezes zajmuje się kierowaniem personelu, reprezentuje organ na zewnątrz, odpowiedzialny jest za sprawozdanie z działalności organizacji, , kieruje zalecenia do Dyrekcji dotyczące pożyczek i kredytów - musi zbadać sytuację finansową i ekonomiczną w danym kraju i przewidzieć reakcje głównych mocarstw na propozycje udzielenia pożyczki temu krajowi

·       Departamenty Funkcjonalne ( zajmują się aspektami prawnymi działalności organizacji ) i Operacyjne (koordynują działalność na różnych kondygnacjach) - mają swoje biura w różnych miejscach.

·       Organ doradczy- w skład wchodzą eksperci, którzy pomagają w pracy organizacji, są różnych specjalności, wybierani na dwa lata przez Radę Gubernatorów, nie mają prawa reelekcji.

 

Funkcje organizacji:

n     funkcje operacyjne - udzielanie pożyczek, zaciąganie kredytów w celu powiększania kapitału zakładowego i zarządzanie majątkiem banku (o  pożyczkę mogą ubiegać się jedynie państwa członkowskie do wysokości kapitały zakładowego ).

n     5 warunków udzielania pożyczki:

n     1. Jedynie rządom lub instytucją z gwarancją rządową

n     2. Musi być przedstawiony projekt wykorzystania pożyczki

n     3. Projekt ten musi być dochodowy

      4.Dowód,że zwracało się już z  prośbą o pożyczkę do innych instytucji

5.     Wykazywać zdolności do spłaty tej pożyczki - musi być wypłacalny.

 

Trzy rodzaje pożyczek udzielanych przez IBRD

1.   Na dostosowanie strukturalne - udzielane są rządom lub agencją rządowym na rozwój lub tansformację gospodarek w formie kredytu w ramach transz.

2.   Celowe- udzielane na konkretny projekt rządom bądź ministerstwom

3.   Linie kredytowe - udzielane ministrom bądź bankom, które dopożyczają uzyskane od IBRD środki na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

IBRD - jest pośrednikiem między pożyczającym a pożyczkobiorcą, pełni funkcje gwaranta.

Funkcje kontrolne - polegają na zbadaniu sytuacji politycznej, gospodarczej i ekonomicznej - wysyłają misje ekspertów, którzy przy znacznej pożyczce badają jak została spożytkowana.

Funkcje regulacyjne - udzielanie pomocy technicznej przez ekspertów państw, które jej potrzebują; organizacja szkoleń i seminariów.  

 

Celem MBOiR jest udzielanie pożyczek na dogodnych warunkach. Pożyczki zazwyczaj są na 15-25 lat, okres karencji wynosi od 3-5 lat. Oprocentowanie ustalane na cztery półrocza (uzależnione od oprocentowania obligacji. Opłata od niewykorzystanych kwot jest niska - 0,25% w skali roku.

-          Utrzymanie równowagi bilansu płatniczego

-          Rozwój handlu międzynarodowego

-          Popieranie prywatnych inwestycji zagranicznych

-          Popieranie sektora prywatnego

-          Problemy ekologii

-          Pomoc Afryce

 

Do 93 r. IBRD udzielił pożyczek na203 mld dolarów przede wszystkim na:

-          energetykę 21,4%

-          rolnictwo 18,7%

-          transport 14,5%

-          melioracja i kanalizacja 4,5%

-          urbanizacja 4,4%

 

Najwięcej środków (66mld USD) otrzymała Azja, 66,4 mld USD Ameryka Łacińska i Karaiby.

 

MBOiR powstał po wojnie i jego najważniejszym celem było pomoc w odbudowie gospodarki.

 

Polska wystąpiła z MBOiR i ponownie wstąpiła w 1986. Koordynatorem współpracy jest prezes NBP. W latach 90 ta organizacja stała się największym kredytodawcą Polski (35% wszystkich kredytów)

 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Międzynarodowe Stosunki Gosp. [32]

 • podgląd pobierz opis GATT – cele, funkcje i zasady
 • podgląd pobierz opis Grupa Banku Światowego
 • podgląd pobierz opis ICSID
 • podgląd pobierz opis IDA
 • podgląd pobierz opis IFC
 • podgląd pobierz opis Integracja międzynarodowa
 • podgląd pobierz opis Integracja międzynarodowa
 • podgląd pobierz opis International Telecommunications Union
 • podgląd pobierz opis Liga Narodów - geneza, cele i działalność
 • podgląd pobierz opis Liga Narodów o1
 • podgląd pobierz opis Liga Narodów o2
 • podgląd pobierz opis MFW
 • podgląd pobierz opis Międzynarodowe Organizacje Gospodarcze
 • podgląd pobierz opis Międzynarodowe Organizacje_ściąga_03 ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis MIGA
 • podgląd pobierz opis O.M. - praca
 • podgląd pobierz opis ONZ
 • podgląd pobierz opis Org.międzynarodowe_wykłady WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Organizacja międzynarodowa i jej cechy
 • podgląd pobierz opis Organizacja Narodów Zjednoczonych – cele i zadania
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online