Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Historia gospodarcza Wróć do kategorii

Gospodarka Francji po epoce napoleońskiej.

plik Pobierz Gospodarka Francji po epoce napoleonskiej..txt

Gospodarka Francji po epoce napoleońskiej. Odrodzona po upadku Napoleona monarchia nie mogła już cofnąć zmian ekonomiczno-społecznych wprowadzonych w okresie rewolucji. Produkcja przemysłowa i rolna oraz handel oparte zostały na zasadach wolności ekonomicznej. Jednakże dopiero po rewolucji lipcowej w 1830r. następuje ożywienie przemysłu, w dużej mierze związane z rozbudową kolei żelaznych. Warunki rozwoju przemysłowego Francji były z jednej strony wspierane tradycjami produkcji manufakturowej, z drugiej jednak napotykały poważne ograniczenia. Należały do nich: brak dostatecznych zasobów bogactw naturalnych, głównie węgla i niska jego jakość, słaby przyrost naturalny przez co niska podaż i mały popyt, odizolowanie od rynków zagranicznych. Dlatego dominowały zakłady mniejsze o produkcji łączonej, nastawione na produkcję luksusową. Pod względem techniki Francja bynajmniej nie pozostawała w tyle. W latach 1820-1848 rozwój gospodarczy dokonywał się w tempie umiarkowanym lub nawet szybkim. Rozwijał się duży przemysł budowy maszyn. Wiele nowych maszyn szło do krajowego przemysłu włókienniczego. Szybko rozwijały się także: przemysł chemiczny, hutnictwo szkła, produkcja porcelany i przemysł papierniczy, wszystkie te gałęzie przemysłu były niezrównane pod względem różnorodności i jakości produkcji. Poprawa transportu i komunikacji dzięki intensywnej rozbudowie kanałów, wprowadzeniu żeglugi parowej, budowie pierwszych linii kolejowych i wprowadzeniu telegrafu – ułatwiła rozwój handlu wewnętrznego i zagranicznego. Kryzys polityczny i ekonomiczny lat 1848-1851 przerwał na pewien czas rozwój gospodarczy, jednak potem wróciło we Francji dawne wysokie tempo wzrostu gospodarczego.    

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Historia gospodarcza [65]

 • podgląd pobierz opis Budowa stalinowskiego modelu socjalistycznego w Polsce
 • podgląd pobierz opis Dualizm agrarny w Europie
 • podgląd pobierz opis Ekonomiczne przesłanki upadku socjalizmu
 • podgląd pobierz opis Ekonomiczne znaczenie wielkich odkryć geograficznych
 • podgląd pobierz opis Globalizacja gospodarki kapitalistycznej w końcu XX w
 • podgląd pobierz opis Gospodarcze podstawy imperiów starożytnych
 • podgląd pobierz opis Gospodarka feudalna w średniowiecznej Polsce
 • podgląd pobierz opis Gospodarka folwarczno- pańszczyźniana w Polsce
 • podgląd pobierz opis Gospodarka Francji po epoce napoleońskiej.
 • podgląd pobierz opis Gospodarka Francji w XVII w. Polityka Calberta J.B.
 • podgląd pobierz opis Gospodarka Hiszpanii w XVI wieku.
 • podgląd pobierz opis Gospodarka Holandii w XVII w.
 • podgląd pobierz opis Gospodarka Japonii w II połowie XX w
 • podgląd pobierz opis Gospodarka średniowiecza
 • podgląd pobierz opis Gospodarka światowa w II połowie XX w
 • podgląd pobierz opis Gospodarka światowa w okresie międzywojennym
 • podgląd pobierz opis Gospodarka Niemiec na przełomie XIX i XX w
 • podgląd pobierz opis Gospodarka państw socjalistycznych po II wojnie światowej
 • podgląd pobierz opis Gospodarka Polski po II wojnie światowej
 • podgląd pobierz opis Gospodarka Polski po II wojnie światowej
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl pisupisu.pl Matematyka