Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Integracja Europejska Wróć do kategorii

Gezeza i rozwój koncepcji integracyjnych w EU

plik Pobierz Gezeza i rozwoj koncepcji integracyjnych w EU.txt

GENEZA I ROZWÓJ KONCEPCJI INTEGRACYJNYCH W EUROPIE ZACHODNIEJ
1. Istota, warunki i mechanizmy integracji
integracja ekonomiczna - stan, który umożliwia kontakty handlowe pomiędzy różnymi gospodarkami w taki sposób, jak w ramach jednej gospodarki
integracja negatywna - proces znoszenia ograniczeń w wymianie handlowej
integracja pozytywna - wprowadzanie nowych form integracji i stosowanie nowych instrumentów politycznych
Istota integracji:
- wspólny rynek,
- wspólna polityka (oddawanie władzy).
Proces integracji jest procesem dynamicznym, ale integrację można rozpatrywać również jako pewien stan.
W praktyce procesy integracyjne powodują powstanie mozaiki różnych wspólnot i różnych rodzajów integracji.
Integracja nie może być celem samym w sobie. Musi zapewnić dobrobyt ekonomiczny i stabilność polityczną.
Aspekt społeczny integracji: nie da się integrować bez poparcia społeczeństwa.
Zasada elastyczności (traktat amsterdamski) - kraje członkowskie mogą się włączać do bardziej zaawansowanych procesów i form integracji ale nie mają takiego obowiązku

2. Rodzaje ugrupowań integracyjnych i ich charakterystyka
Koncepcje integracji:
a. funkcjonalizm - funkcje organizacji integracyjnych powinny ograniczać się do likwidacji barier w obrocie międzynarodowym i zapewnienie swobodnego przepływu towarów i czynników produkcji, a właściwy proces integracji należy pozostawić mechanizmowi rynkowemu
b. instytucjonalizm (federalizm) - proces integracji powinien polegać na centralizacji pewnych funkcji ekonomicznych i politycznych na szczeblu międzynarodowym oraz decentralizacji uprawnień na poziomie regionalnym w celu stworzenia odpowiednich warunków do włączenia społeczeństw w proces integracji
Fazy integracji:
I. strefa wolnego handlu - zniesienie ograniczeń w obrocie towarowym, ale brak obowiązku realizacji wspólnej polityki celnej wobec krajów spoza ugrupowania
II. unia celna - strefa wolnego handlu plus wspólna polityka celna wobec krajów trzecich
III. wspólny rynek - unia celna plus liberalizacja przepływu środków produkcji (kapitał i ludzie) z możliwością harmonizacji polityki podatkowej i walutowej
IV. unia ekonomiczna i walutowa - wspólny rynek plus integracja polityki ekonomicznej (ujednolicenie instrumentów) oraz wspólna waluta (przekazanie kompetencji monetarnych organom ponadnarodowym)
V. pełna integracja ekonomiczna i polityczna - na szczebel międzynarodowy przekazane są wszystkie kompetencje krajów członkowskich

3. Powstanie i rozwój Wspólnot Europejskich. Unia Europejska - podstawowe cele
Traktat paryski (1951)
a. utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (pełna działalność w 1958), w której skład weszły: Niemcy, Francja, Belgia, Holandia, Luxemburg, Włochy
b. cel polityczny: poddanie międzynarodowej kontroli sektora hutniczego i górniczego (strategiczne dziedziny dla zbrojeń)
c. cele gospodarcze:
§ wspólny rynek surowców oraz produktów węglowych i stalowych
§ oddziaływanie na kształtowanie się cen produktów węglowych i stalowych
§ oddziaływanie na poprawę warunków pracy i bytu w tych gałęziach
§ modernizacja przemysłu
§ przeciwdziałanie protekcjonizmowi narodowemu
Traktaty rzymskie (1957)
a. utworzenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej
§ przesłanki gospodarcze:
- zwiększenie konkurencyjności ugrupowania w otoczeniu zewnętrznym (likwidacja luki technologicznej po-między Europą i USA)
- korzystne warunki dla zmniejszenie deficytu bilansu płatniczego w ramach ugrupowania
§ przesłanki polityczne:
- zabezpieczenie przed ideami socjalistycznymi
- stworzenie wspólnej "platformy" politycznej do kontaktów z innymi krajami
- mocniejsze oddziaływanie na stosunki międzynarodowe
§ cele:
- stopniowe doprowadzenie do unii celnej i wspólnego rynku oraz stworzenie pewnych elementów koordynacji polityki ekonomicznej
- stworzenie trzech wspólnych polityk: rolnej, handlowej i transportowej
b. utworzenie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom)
§ cele:
- rozwijanie badań w dziedzinie atomistyki
- upowszechnianie wyników badań
- nawiązywanie współpracy w dziedzinie atomistyki
- wspólny rynek materiałów rozszczepialnych oraz kapitału i siły roboczej z tym związanej
Na mocy decyzji Parlamentu Europejskiego (1978) przyjęto nazwę Wspólnoty Europejskie, określającą łącznie EWWiS, EWG i Euratom.
Jednolity Akt Europejski (1986)
-> wprowadzenie jednolitego rynku europejskiego
Traktat z Maastricht - układ o Unii Europejskiej (1992)
a. ustanawia Unię Europejską (jednak nie jako nową organizację o podmiotowości prawnej: ma być utworzona w oparciu o Wspólnoty Europejskie), która ma zapewnić dalszy intensywny rozwój integracji europejskiej w kierunku stworzenia unii gospodarczej i walutowej
b. trzy filary UE
§ Filar I: formy integracji i dziedziny polityki gospodarczej uregulowane przez traktaty założycielskie, Jedno-lity Akt Europejski oraz traktat z Maastricht
§ Filar II: wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
§ Filar III: współpraca w dziedzinie spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości
c. cele UE:
§ zrównoważony i trwały postęp ekonomiczny oraz społeczny (zapewnić go ma utworzenie obszaru bez gra-nic, wzmocnienie spójności ekonomicznej i społecznej oraz utworzenie unii ekonomicznej i monetarnej)
§ zapewnienie tożsamości na arenie międzynarodowej (wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa z ewentualnością wspólnej polityki obronnej)
§ wprowadzenie obywatelstwa europejskiego (wzmocnienie obrony praw i interesów obywateli krajów członkowskich)
§ utrzymanie dotychczasowego dorobku prawnego Wspólnot i rozbudowywanie go
Traktat amsterdamski (1997)
§ wprowadzenie do traktatów działu dotyczącego zatrudnienia i uznania walki z bezrobociem za priorytet UE
§ włączenie do traktatów "Paktu stabilizacji i wzrostu"
§ włączenie do traktatów postanowień dotyczących polityki socjalnej
§ pogłębienie współpracy w dziedzinie polityki zagranicznej i spraw wewnętrznych (wymiar sprawiedliwości, bezpieczeństwo)
§ umocnienie zasady subsydiarności
wprowadzenie zasady elastyczności

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Integracja Europejska [60]

 • podgląd pobierz opis 15 pytań do
 • podgląd pobierz opis ‘za’ i ‘przeciw’ UE
 • podgląd pobierz opis COREPER
 • podgląd pobierz opis Deklaracja Schumana
 • podgląd pobierz opis dyrektywa
 • podgląd pobierz opis EBC
 • podgląd pobierz opis EFTA
 • podgląd pobierz opis Europejski Trybunał Sprawiedliwości
 • podgląd pobierz opis Formy Integracji Międzynarodowej
 • podgląd pobierz opis Fundusze strukturalne UE
 • podgląd pobierz opis Gezeza i rozwój koncepcji integracyjnych w EU
 • podgląd pobierz opis Historia Integracji Europejskiej
 • podgląd pobierz opis Historia Integracji Europejskiej 16 str
 • podgląd pobierz opis Historia Wspólnot Europejskich
 • podgląd pobierz opis Instytucje UE
 • podgląd pobierz opis Integracja
 • podgląd pobierz opis Integracja Europejska
 • podgląd pobierz opis Integracja Europejska 20 str.
 • podgląd pobierz opis Integracja gospodarcza.
 • podgląd pobierz opis Komisja Europejska
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online