Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Geografia gospodarcza Wróć do kategorii

Geografia Gospodarcza Świata

plik Pobierz Geografia Gospodarcza Swiata.doc

GEOGRAFIA GOSPODARCZA ŚWIATA 

  „Mapa Polityczna Świata”

 

Mapa polityczna świata – mapa ta oddaje nam stan zależności politycznych na świecie. Ważna jest data wydania mapy. Istotne jest także miejsce wydania mapy (polityka różnych państw różnie wyznacza granice – robi to tak jak im najbardziej odpowiada: np. Izrael nie uznaje na mapach autonomii palestyńskiej; Gwatemala nie uznaje istnienia Belize; Japonia na swoich mapach przedstawia Kuryle jako wyspy japońskie). Na mapach politycznych Antarktyda jest biała.

Dobór barw – barwy mogą sugerować pewne zależności

 

{dezintegracja – tworzy się więcej państw}

{integracja – tworzą się pewne organizacje jednoczące państwa}

 

Większość państw powstało w erze nowożytnej

 

XVI w. – duże zmiany polityczne: rozwój kolonializmu; podbój Ameryki przez Hiszpanów i częściowo Portugalczyków (Brazylia), podbój wybrzeży Afryki przez Portugalczyków, podbój Azji przez Portugalczyków (Indie).

 

1496 r. traktat z Tordesillas podzielił świat na dwie części: od południka ok. 44 W na wschód był to świat Portugalczyków a na zachód Hiszpanów. Taki podział umożliwił Portugalii podbój części dzisiejszej Brazylii.

 

Wielka Brytania – Francja – spory w Kanadzie, spory w Indiach

Nigeria – sztuczne państwo, stworzone dla ludności murzyńskiej powracającej z Ameryki.

 

Etiopia, Nigeria – były państwami już w XIX w.

 

Włochy – Libia, Somalia

Portugalia – Angola, Mozambik

 

W Afryce dokonano geometrycznego podziału granic, który zazwyczaj nie ma nic wspólnego z miejscową ludnością i rejonami etnicznymi.

 

Azja – Indie Brytyjskie, Indie Francuskie, Indie Portugalskie; Indonezja holenderska

 

I Wojna Światowa spowodowała duży zamęt na mapie politycznej świata

-          rozpad imperium Otomańskiego

mandaty: W. Brytania – Oman, Irak; Francja – Syria, Liban

-          rozpad Austro-Węgier

powstały mniejsze państwa: Chorwacja, Słowenia, Czechy, Węgry, Austria, Włochy dostają Triestr, część odzyskuje Polska

Mandaty – otrzymały je państwa, które wygrały I Wojnę Światową. Mandaty przyznawała Liga Narodów. Obszary, które stały się terytoriami mandatowymi nie były jeszcze same w stanie stać się neutralnymi państwami.

-          mandaty typu A - wcześniejsze tereny należące do imperium Otomańskiego: Irak, Palestyna, Oman – W. Brytania; Syria – Francja

-          mandaty typu B – terytoria niemieckie: Togo, Kamerun – podzielone pomiędzy W. Brytanię i Francję; Tanganika (Tanzania) – W. Brytania; Ruanda, Urundi – Belgia

-          mandat typu C – Wyspy Marshalla, Karoliny, Mariany, Papua Nowa Gwinea... – mandaty USA, Australii, Nowej Zelandii; Namibia – mandat RPA

 

 

{Dominia – obszary najbardziej niezależne}

 

II Wojna Światowa

Stwierdzono, że nie jest dobrze mieć kolonie a uzależnić te obszary gospodarczo

Obecnie mamy 197 państw należących do ONZ

1946 r. – 80 państw

1986 r. – 176 państw

2001 r. – 197 państw

 

Podział Indii

Indie, Pakistan wsch., Pakistan zach., Cejlon

Z Pakistanu wsch. powstało państwo Bangladesz

Podział Palestyny na: Izrael, Jordania

 

Lata 60 XX w. – dekada Afryki (większość koloni na kontynencie afrykańskim odzyskuje niepodległość)

Francuska Afryka Zachodnia i Równikowa dzielą się na dużą liczbę państw

 

Terytoria Powiernicze – ustanowione przez ONZ

Były to terytoria, które nie mogły stać się jeszcze samodzielnymi państwami a kontrolę nad nimi sprawowały państwa, które wygrały wojnę. Państwa, które posiadały terytoria powiernicze były zobowiązane prowadzić do odzyskania niepodległości przez te terytoria

 

Namibia uzyskała niepodległość dopiero w 1990 roku mimo, że powinna też w latach 60 ale RPA coś tam się nie zgadzało.

 

Państwa słabe gospodarczo (Hiszpania, Portugalia) nie mogły opanować (uzależnić)  gospodarczo swoich koloni i dlatego nie chcieli dać im wolności.

 

Lata 90 – Europa

rozpad ZSRR

rozpad Jugosławii

rozpad Czechosłowacji

 

Ile jest koloni teraz?

-          Grenlandia (dominują tu bardziej Amerykanie niż Duńczycy)

-          Gibraltar  (Wielka Brytania)

-          Szpitzbergen (Norwegia)

-          St. Pierre (Francja)

Obecnie powstaje wiele organizacji międzynarodowych zrzeszających państwa: UE, NAFTA...

 

Podział państw:

 

1.) I podział

- Socjalistyczne

- Kapitalistyczne

- Rozwijające się

Jest to zły podział i już nie istnieje. Jest tu mieszanie kryteriów (to jakby podzielić ludzi na wysokich, niskich i łysych).

 

2.) II podział

- Kraje bogatej północy

- Kraje biednego południa

Podział ten także nie jest dobry bo np.: do bogatej północy są zaliczane Australia i Nowa Zelandia

 

{kraje bogate zajmują 20% powierzchni a mają 80% dochodu świata}

Podział państw według dochodu na mieszkańca też nie jest tak zupełnie dobry ponieważ np. wielkie kampanie zarabiają ogromne pieniądze a zwykli ludzie zarabiają mało ale średnia wychodzi wysoka lecz nie ma ona odbicia w społeczeństwie. Dodatkowo w różnych krajach stosowane są różne kryteria pomiarowe i stąd trudno porównywać wyniki. Taki podział państw według jednych jest bardzo dobry a według innych głupi.

 

Świat jest jeden. Jeżeli coś się dzieje w krajach rozwijających się to odbije się w krajach rozwiniętych i odwrotnie.

 

 

Lata 40 – dekada krajów azjatyckich

Lata 60 – dekada krajów afrykańskich

Ostatnimi aspektami dekolonizacji było przyłączenie Hong Kongu i Makao do Chin

Nie licząc Grenlandii obecnie kolonie zajmują niewielką powierzchnię na świecie

 

Obecnie na Ziemi jest wiele konfliktów

 

Kontrowersje w sprawach granic:

 

-          Wiele kontrowersji wzbudza granica pomiędzy Ameryką Północną a Południową i różni ludzie różnie tę granicę widzą:

a.)   Granice tę powinna stanowić granica państw Panamy i Kolumbi

b.)   Granicę tę powinien stanowić przesmyk Panamski

c.)   Granicą tę powinien stanowić przesmyk Theuantepek

 

Pojęcie Ameryki Łacińskiej wiąże się z obszarem od granicy Meksyk/USA na południe. Ta nazwa jednak też jest kontrowersyjna ponieważ podboje Hiszpanów nie zatrzymały się na linii dzisiejszej granicy USA-Meksyk ale kolonizowali oni także niektóre stany dzisiejszego USA.

 

 

-          Kontrowersje wzbudza także granica pomiędzy Europą i Azją

a.)   Niektórzy uważają, że granica pomiędzy Europą i Azją powinna przebiegać: górami Ural, rzeką Ural, rzeką Embą, do M. Kaspijskiego i grzbietami Kaukazu

b.)   Inni natomiast uważają, że granica ta biegnie: wschodnimi zboczami Uralu, wzdłuż przedgórzy Kaukazu, przez M. Czarne i M. Marmara (jest to pogląd bardziej popularny i według niego Cypr i Kaukaz należą do Azji a Ural do Europy).

 

 

Te podziały mają odbicie w pracy ONZ, który inaczej traktuje poszczególne regiony (kontynenty). Obradują różne komisje.

 

Ciąg dalszy w pliku do pobrania.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Geografia gospodarcza [12]

 • podgląd pobierz opis Geografia - przegląd zagadnień
 • podgląd pobierz opis Geografia Ekonomiczna - POJĘCIA
 • podgląd pobierz opis Geografia fizyczna świata
 • podgląd pobierz opis Geografia Gospodarcza - wykład WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Geografia gospodarcza – odp. na 52 pyt.
 • podgląd pobierz opis Geografia Gospodarcza Świata
 • podgląd pobierz opis Globalizacja - wykład WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Gospodarka światowa
 • podgląd pobierz opis Infrastruktura
 • podgląd pobierz opis Klimat [34 strony]
 • podgląd pobierz opis Migracja - wykład. WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Uprawy
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online