Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Geografia gospodarcza Wróć do kategorii

Geografia - przegląd zagadnień

plik Pobierz Geografia - przeglad zagadnien.txt

PRZESTRZEŃ GEOGRAFICZNA - ZESPÓŁ ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH (RZEŹBA TERENU, DOLEGŁOŚĆ OD MORZA) I POZAPRZYRODNICZYCH (ELEM. ANTROPOLOGICZNE - WYTWORZONE PRZEZ CZŁ.- SZTUCZNE JEZIORA, LASY, BUDYNKI, MIASTA).

WPŁYW ELEM. PRZYRODNICZYCH -

1-WYNIESIENIE NAD POZIOM MORZA - ZAMIESZKUJEMY TERENY NIZINNE DO 500 M N.P.M., OBSZARY WZGLĘDNIE PŁASKIE. DO 500 M N.P.M. - 57,3 % POW. LĄDÓW - ZAMIESZKUJE OK. 82 % LUD.

2- RZEŹBA TERENU - PLANTACJE I POLA UPR. ZAKŁADANE SĄ NA PŁASKICH TERENACH (NIZINNYCH). PROBLEMY Z ZATRZYMANIEM WODY I TRANSPORTEM.

3- DOSTĘPNOŚĆ DO WODY I JEJ ZASOBY - DZIENNIE - 200 l; NY-450 l; LA-700 l; WYST. TAKŻE NADMIARY WODY (POLSKA). 400 M3 WODY POTRZEBA DO WYPROD. 1 TONY PAPIERU.

4- KLIMAT - DETERMINUJE DZIAŁALNOŚĆ CZŁOWIEKA (ROLICTWO, GOSP.) OPADY W CIĄGU ROKU MAJĄ DUŻY WPŁYW NA GOSP. DUŻE OPADY ŚNIEGU-PARALIŻUJĄ GOSP. LÓD OSADZAJĄCY SIĘ NA PRZEWODACH WYS. NAP.-ZRYWA JE. (FLORYDA-BRAK PRĄDU)
ZALEŻNOŚCI-IM BLIŻEJ BIEGUNÓW TYM WARUNKI KLIMAT. STAJĄ SIĘ GORSZE, BO WYST. OBNIŻENIE TEMP. (OD RÓWNIKA KU BIEGUNOM).
ELEMENTY KLIMATU: WIATRY (SIŁA, KIERUNEK); ZACHMURZENIE; OPADY (GRADOBICIE, POWIDZIE); TEMP. POWODAMI POWODZI JEST URBANIZACJA MIAST (KANALIZACJA). POWODUJE TO DODATKOWY DOPŁYW WODY DO RZEK I WTEDY ROŚNIE POZIOM WODY W RZEKACH.


GLOBALNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA -

1- POKRYWA LEŚNA - DEFORYSTACJA-ZMNIEJSZENIE SIĘ POKRYWY LEŚNEJ; ZMIANA UŻYTKOWANIA ZIEMY (WYLESIENIE). 1 % POW. LEŚNEJ ROCZNIE - ZMNIEJSZAJĄ SIĘ POW. LASÓW,A W NIEKTÓRYCH REJONACH ŚWIATA DEFORYSTACJA PRZEKRACZA 2 %. LAS JEST REGULATOREM STOSUNKÓW WODNYCH, OSTOJĄ ŻYCIA DLA ROŚLIN I ZWIERZĄT, ZATRZYMUJE WIATRY.

PRZYCZYNY DEFORYSTACJI -
a- PROBLEMY GOSP. (BRAZYLIA I ROSJA SPRZEDAJĄ PŁUCA ŚWIATA);
b- UBÓSTWO I PROBLEMY ŻYWNOŚCIOWE (LASY WYPALA SIĘ I PRZEZNACZA POD ROLINCTWO);
c- ZAPOTRZEBOWANIE NA DREWNO (DOMY DREWN., EKSPORTUJE SIĘ DREWNO Z KRAJÓW BIEDNYCH) W ANGLII W ŚREDNIOWIECZU WYCIĘTO B.DUŻO LASÓW-ZOSTAWIONO OK. 6 %.

2- DEGRADACJA GLEB NA ŚWIECIE - GLEBA JEST PODST. ISTNIENIA ROŚLINNOŚCI. CZYNNIKI DEGRADACJI (11 % POW. LĄDOWEJ)
a- NIERACJONALNA DZIAŁALNOŚĆ ROLINCZA (NADMIERNY WYPAS ZWIERZĄT, ORKA NIEWŁAŚCIWIE PRZEPROWADZONA-NA STOKU, MELIORACJE-PRZESUSZENIA GLEB);
b- ZATRUCIE GLEBY - SPŁUKIWANIE ZW.CHEM. (OŁÓW)

3- PUSTYNNIENIE - POSZERZENIE SIĘ PUSTYŃ.
SACHARA POWIĘKSZA SIĘ O 3,5 MLN. HA/ROK.

4- DEGRADACJA JEZIOR - (2%-WODA SŁODKA). CZYNNIKI:
a- ZATRUCIE PRZEZ ŚCIEKI;
b- ZARASTANIE JEZIOR - EUTROFIZACJA - NADMIERNE UŻYWANIE NAWOZÓW W ROLNICTWIE POWODUJE UŻYŹNIENIE WODY W JEZIORZE.

5- ZATRUCIE WÓD GRUNTOWYCH - WYSYPISKA ŚMIECI, NIE ODIZOLOWANE OD PODŁOŻA - 98 %; NADMIERNE UŻYWANIE STAREJ GENERACJI ŚRODKÓW W ROLICTWIE (PESTYCYDY), NIE NEUTRALIZUJĄCYCH SIĘ W ŚRODOWISKU.

6- ZASOBY WODY PITNEJ - DEFICYT. WPROWADZENIE ZAMKNIĘTYCH OBIEGÓW WODY, OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW. AFRYKA, AZJA, BLISKI WSCHÓD SĄ UZALEŻNIONE OD DOSTAW WODY Z INNYCH CZĘŚCI ŚWIATA.

7- ZMNIEJSZENIE SIĘ RÓŻNORODNOŚCI FLORY I FAUNY - NA SKUTEK WYCIĘCIA LASÓW ZMNIEJSZAJĄ SIĘ GATUNKI. WPROWADZA SIĘ I TWORZY PARKI NARODOWE. W AMERYCE PÓŁN. 10 % JEST NAJWIĘCEJ REZERWATÓW (BIOSFERY) NA ŚWIECIE. NAJMNIEJ W AZJI - 1 %.

8- ZMIANY KLIMATU - GAZOWA OTOCZKA KULI ZIEMSKIEJ JEST B.CIENKA. ONA NAS CHRONI PRZED KOSMOSEM, DAJE MOŻLIWOŚĆ ŻYCIA. ATMOSFERA ZAPOBIEGA PRZEGRZANIU. WYBUCHY WULKANÓW -ZMĘTNIAJĄ ATMOSFERĘ. NAJBARDZIEJ ZAGRAŻAJĄCE SĄ EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ (PYŁY, GAZY, DYMY, PODWYŻSZENIE TEMP.)

9- ZMNIEJSZENIE SIĘ WARSTWY OZONOWEJ - (3% ROCZNIE) FREONY NAJNIEBEZPIECZ. GAZY DOSTAJĄCE SIĘ DO ATMOSFERY (GAŚNICE, DEZODORANTY).

10- WZROST POZIOMU WÓD OCEANU ŚWIATOWEGO - EFEKT CIEPLARNIANY SPOWODOWAŁ PODNIESIENIE SIĘ TEMP. O 1,5OC. WSKUTEK TEGO W OSTATNICH 10 LATACH O 1-1,5 M PODNIOSŁY SIĘ WODY W OCEANACH. TOPNIENIE LODOWCÓW. PRZESUNIĘCIE SIĘ LODU PŁYWAJĄCEGO NA OCEANACH JEST WIDOCZNYM SYGNAŁEM, ŻE KLIMAT SIĘ OCIEPLIŁ.

 

 

 

 

 

 

 

 


LUDNOŚĆ ŚWIATA I PROBLEMY OSADNICZE.

EKUMENA - TO OBSZAR, KTÓRY ZAJMUJE CZŁOWIEK POD OSADNICTWO I WYKORZYSTYWANE ZIEMI.

SUBEKUMENA - CZASOWO WYKORZYSYWANE PRZEZ CZŁOWIEKA OBSZARY.

ANEKUMENA - W OGÓLE NIE WYKORZYSTYWANE (DNA MORSKIE, WNĘTRZA PUSTYŃ LODOWYCH)

1- 10.000 LAT TEMU >9 MLN. LUDZI;
2- OK. ROKU 0  >120 MLN.;  (CHINY>60 MLN; RZYM>1 MLN);
3- OK. 1.000 R.  >350 MLN. (POLSKA>1,6 MLN.);
4- OK.1820 ROKU  >1 MLD.;
5- OK.1927 R.  >2 MLD.;
6- TERAZ   >6,1 MLD. (W 1999 R.>6 MLD.).

WG FAO (ŚWIATOWA ORG. DS. WYŻYWIENIA I ROLNICTWA) 1CZŁOWIEK/ROK>0,4 HA, WIĘC NA 1MLD. LUDZI/ROK>0,4 MLD. HA. NA ŚWIECIE MAMY 1,6 MLD HA ZIEMI, KRÓRA MOŻE WYŻYWIĆ 4 MLD. LUDZI, TAK WIĘC 2 MLD. LUDZI NA ŚWIECIE GŁODUJE. 3,5 HA MOŻNA PRZEZNACZYĆ POD ROLNICTWO. TAKA ILOŚĆ ZIEMI JEST W STANIE WYŻYWIĆ 9 MLD LUDZI.
DATĄ GLOBALNEGO KATAKLIZMU JEST OK. 2015 ROKU. PRZYROST LUDZI NA ŚWIECIE JEST GŁÓWNIE W KRAJACH 3-ŚWIATA. MOGĄ POJAWIĆ SIĘ PROBLEMY Z DOSTĘPEM DO ZASOBÓW ZIEMI, I PROBLEMY Z WODĄ. NALEŻY OGRANICZYĆ PRZYROST NATURALNY POPRZEZ WZROST ZAMOŻNOŚCI SPOŁECZEŃSTW. PRZY WZROŚCIE WYST. OBNIŻENIE ILOŚCI DZIECI (W.BRYTANIA, OSTATNIO POLSKA). KRAJE TAKIE UZUPEŁNIAJĄ NIEDOBORY W LUDZIACH POPRZEZ EMIGRACJĘ. LUDZIE MŁODZI MUSZĄ PRACOWAĆ DLA LUDZI STARSZYCH. 20 % LUDZI NA ŚWIECIE PRACUJE NA SIEBIE (WYKSZTAŁCENI), A 80 % NIE JEST POTRZEBNYCH. NAST. AUTOMATYKA I MECHANIZACJA PRACY (MASZYNY, KOMPUT.). WYMIERAJĄ ZAWODY (SPRZĄTACZKA, BAGAŻOWY).

PKB W $/OS. (DOCHÓD NARODOWY BRUTTO NA OS.) NAJNIŻSZY-80 USD-MOZAMBIK; NAJWYŻSZY-30.000 USD-SZWAJCARIA.

1- 80-600   - 57%- CHINY, ETIOPIA, WIETNAM, SUDAN, KAMBODŻA;

2- 610-2400   - 13%- POLSKA, MEKSYK, TURCJA, EGIPT, DOMINIKANA;

3- 2450-5400   - 8%- RPA, IRAN, GRECJA, BRAZYLIA, CZECHY, SŁOWACJA, WĘGRY;

4- 6000-30.000  -16%- HISZPANIA, WŁOCHY, KUWEJT, AUSTRIA, NIEMCY, W.BRYTANIA, USA, NORWEGIA.

 

 

 


ROZMIESZCZENIE LUDNOŚCI NA ŚWIECIE - BADZO ZALUDNIONE MIEJSCA-AZJA POŁ. I WSCH.; EUROPA; WSCH. WYBRZEŻE USA I KANADY. (SINGAPUR- 10.000 OS./KM2).

1- CHINY  -1,5 MLD.;

2- INDIE  -1 MLD.;

3- USA  -250 MLN.;

4- INDONEZJA -200 MLN.;

5- BRAZYLIA -160 MLN.;

6- ROSJA  -150 MLN.


PRZYROST NATURALNY - TO RÓŻNICA MIĘDZY STOPĄ URODZEŃ (RODNOŚCIĄ) A STOPĄ ZGONÓW (UMIERALNOŚCIĄ) WYRAŻANY W PROMILACH (W STOSUNKU DO 1.000 OS.)
a- 1 FAZA -DUŻA UMIERALNOŚĆ DZIECI;
b- 2 FAZA -ŻYCIE ULEGA WYDŁUŻENIU, ZMNIEJSZA SIĘ UMIERALNOŚĆ;
c- 3 FAZA -WZROST POZIOMU DOCHODU, MNIEJ DZIECI, POGOŃ ZA PIENIĄDZEM;
d- 4 FAZA -KRAJE WYSOKO ROZWINIĘTE, OBA CZYNNIKI SPADAJĄ.

ANALFABETYZM - MIERZYMY WSKAŹNIKAMI ALFABETYZACJI CZYLI STOSUNKIEM OSÓB UMIEJĄCYCH PISAĆ I CZYTAĆ DO OGÓŁU LUDNOŚCI.

ANALFABETYZM WTÓRNY - LUDZIE CORAZ MNIEJ CZYTAJĄ. UWSTECZNIAJĄ SIĘ PODST. CZYNNOŚCI (PISANIE) POPRZEZ KORZYSTANIE Z KOMP. 

SZUM INFORMACYJNY- LUDZIE NIE ROZUMIEJĄ CO SIĘ DO NICH MÓWI W DZIENNIKACH TELEWIZYJNYCH. NIE ROZUMIEJĄ SŁÓW. SPOŁECZEŃSTWO TAKIE JEST ŁATWO MANIPULOWANE PODCZAS WYBORÓW.

WYZNANIA

CHRZEŚCIJANIE -30% LUDNOŚCI;
INNE WYNANIA -30% LUDNOŚCI;
NIEWIERZĄCY -30% LUDNOŚCI.


CHRZEŚCIJANIE -33% (PRAWOSŁAWNI, RZYMSCY KATOLICY, PROTESTANCI, ANGLIKANIE);
MUZUŁMANIE -17% (SUNNICI, SZYICI);
HINDUSI  -13,4%;
BUDDYŚCI  -5,7%;
ŻYDZI  -0,3%;
SIKHOWIE  -0,3%.

 

RASY LUDZKIE:

1- RASA BIAŁA (EUROPEIDALNA):

A- RASA EUROPEJSKA WŁAŚCIWA
(EUROPA, AMERYKA PÓŁN.);

B- RASA SEMITO-HAMICKA
(AFRYKA PÓŁN., BLISKI WSCH.-ARABSKA, ŻYDOWSKA);

C- RASA INDYJSKO-IRAŃSKA
(INDIE, ŚR. WSCH.-PERSOWIE, INDUSI, PAKISTAŃCZYCY).

2- RASA CZARNA (NEGOAUSTRALOIDALNA):

A- AFRYKANIE
(TUBYLCZA LUDNOŚĆ AFRYKI NA POŁ. OD SAHARY);

B- GRUPA AZJATYCKA
(POŁ. PŁW. INDYJSKIEGO, WYSPA CEJLON);

C- ABORYGENI
(TUBYLCZA LUDNOŚĆ AUSTRALII).

3- RASA ŻÓŁTA (MONGOLOIDALNA):

A- RASA ŻÓŁTA WŁAŚCIWA
(AZJA ŚR. I WSCH.-CHIŃCZYCY, JAPOŃCZYCY, MONGOŁOWIE);

B- RASA ŻÓŁTO-BRUNATNA
(OCEANIA, INDONEZJA-HAWAJCZYCY);

C- GRUPA AMERYKAŃSKA
(AMERYKA PÓŁN. I POŁUD.-INDIANIE, ESKIMOSI).

4- RASY POŚREDNIE:

A- MULACI - BIAŁY+MURZYNKA
(R. BIAŁA WŁAŚCIWA + R. CZARNA) - AMERYKA PÓŁN., EUROPA ZACH.;

B- METYSI - BIAŁY+INDIANKA
(R.BIAŁA + R.ŻÓŁTA AMERYK.) - AMERYKA ŚR., MEKSYK-90%;

C- ZAMBOSI - MURZYN+INDIANKA
(R.CZARNA + R.ŻÓŁTA AMERYK.) - AMERYKA POŁ.;

D- KREOLE - CHIŃCZYK + MURZYNKA
(R.ŻÓŁTA WŁAŚCIWA + R.CZARNA).

 

 


CECHY SPOŁECZNE: PLEMIĘ, RÓD - GRUPA LUDZI ZWIĄZANA WIĘZAMI RODZINNYMI I O WSPÓLNEJ KULTURZE. SAMOORGANIZACJA SIĘ LUDZI. MAŁE GRUPY TWORZĄ WIĘKSZE (NARÓD). NARODY ORGANIZUJĄ SIĘ W PAŃSTWA.

JĘZYKI ŚWIATA:

ETNOLEKTY - JĘZYKI I DIALEKTY. 15.000 ETNOLEKTÓW ISTNIAŁO 10.000 LAT TEMU. JEDNE GRUPY PRZEJMOWAŁY INNE JĘZYKI. TERAZ JEST 6.000 ETNOLEKTÓW. OBECNIE JĘZYKIEM MIĘDZYNARODOWYM JEST J.ANG.

1- OK. 1,5 MLD.   - CHIŃSKI;
2- OK. 1 MLD.   - ANGIELSKI;
3- J.HISZPAŃSKI I ROSYJSKI  - PO 6% LUDNOŚCI;
4- J.JAPOŃSKI I ARABSKI  - PO 3% LUDNOŚCI;
5- J.FRANCUSKI    - 2% LUDNOŚCI;
6- J.NIEMIECKI    - 1,8% LUDNOŚCI.

GRUPY JĘZYKOWE:

1- JĘZYKI SŁOWIAŃSKIE:

A- J.ZACHODNIO-SŁOWIAŃSKIE
(ALFABET ŁACIŃSKI-J.POLSKI, SERBSKO-ŁUŻYCKI, SŁOWACKI,  CZESKI);

B- J.WSCHODNIO-SŁOWIAŃSKIE
(ALFABET GRECKI-J.ROSYJSKI, BIAŁORUSKI, UKRAIŃSKI);

C- J.POŁUDNIOWO-SŁOWIAŃSKIE
(ALFABET ŁACIŃSKI LUB GRECKI- J.CHORWACKI, SERBSKI, BUŁGARSKI, SŁOWEŃSKI);

2- JĘZYKI GERMAŃSKIE
(J.ANGIELSKI, NIEMIECKI, DUŃSKI, SZWEDZKI, NORWESKI, HOLENDERSKI, LUKSEMBURSKI);

3- JĘZYKI ROMAŃSKIE
(J.FRANCUSKI, WŁOSKI, PORTUGALSKI, HISZPAŃSKI, RUMUŃSKI);

4- JĘZYKI UGROFIŃSKIE
(J.FIŃSKI, ESTOŃSKI, WĘGIERSKI);

5- JĘZYKI BAŁTYCKIE
(J.ŁOTEWSKI, LITEWSKI);

6- JĘZYK NOWOGRECKI;

7- JĘZYKI CERTYCKIE
(J.IRAŃSKI, BASKIJSKI).

 

 


PROCESY URBANIZACYJNE:

URBANIZACJA (ŁAC.) - WZROST LUDNOŚCI ZAMIESZKUJĄCEJ OBSZARY O CHARAKTERZE MIEJSKIM. ODSETEK ROŚNIE WYNOSI 48-50%.

PRZEJAWY URBANIZACJI:

1- WZROST LUDNOŚCI UTRZYMUJĄCEJ SIĘ ZE ŹRÓDEŁ POZAROLNICZYCH-MA NA TO WPŁYW OGÓLNA SYTUACJA GOSP. KRAJU;

2- ZMIANA WYGLĄDU OSIEDLA (ULICE, BLOKI);

3- UBIÓR CZŁOWIEKA (FIZJONOMIA);

4- PEŁNIENIE FUNKCJI PRZEZ DANE OSIEDLE NA ZEWNĄTRZ (OŚRODKI ADMIN., LEKARZE, SĄDY). ABY UZAĆ WIOSKĘ ZA MIASTO: W EUROPIE-NADAJE SIĘ PRAWA MIEJSKIE; W AMERYCE-ZALEŻY TO OD ILOŚCI LUDZI ZAMIESZKUJĄCYCH WIOSKĘ (MIN. 20.000).
PIERWSZE MIASTO NA ŚWIECIE POWST. NA TERENIE DZISIEJSZEGO IZRAELA. MIASTO>AGLOMERACJA MIEJSKA (M.GŁÓWNE+OSIEDLA OTACZAJĄCE-POZNAŃ+MOSINA, SWARZĘDZ)>KONURGACJA (ZESPÓŁ AGLOMERACJI POŁĄCZONE KOMUNIKACJĄ-ŚLĄSK)>MEGANOPOLIS (POŁĄCZONE MIASTA, NIE WIDAĆ RÓŻNICY-OSAKA W JAPONII, WSCH. WYBRZEŻE USA OD BOSTONU DO WASZYNGTONU).

NAJWIĘKSZE:
1- TOKYO-28 MLN.-MIASTO;
2- MEKSYK-41 MLN.-AGLOMERACJA.


MIGRACJE - TO RUCHY WĘDRÓWKOWE LUDNOŚCI:

1- KRYTERIUM CZASOWE (1ROK)
A- CZASOWE (PONIŻEJ-WCZASY, PRACA SEZONOWA);
B- STAŁE (POWYŻEJ);

2- KRYTERIUM OBSZARU:
A- EMIGRACJA (WYJAZD GDZIEŚ);
B- IMIGRACJA (PRYZJAZD Z KĄDŚ).

PRZYCZYNY MIGRACJI:

1- PRZYCZYNY EKONOMICZNE (PRACA);

2- RELIGIJNE (PRZEŚLADOWANIA-CHRZEŚCIJANIE W INDONEZJI);

3- POLITYCZNE;

4- KULTUROWE (PRZEJŚCIOWE-NIEMOŻNOŚĆ ODNALEZIENIA SIĘ W DANEJ KULTURZE).

 


TEZY RAMSTEINA:

1- KOBIETY SĄ BARDZIEJ MOBILNE OD MĘŻCZYZN;

2- BARDZIEJ MOBILNA JEST LUDNOŚĆ WIEJSKA;

3- MIGRUJĄ NAJCZĘŚCIEJ LUDZIE WYBITNI I SZUMOWINY;

4- WZMOŻONA SKŁONNOŚĆ DO MIGRACJI WYST. W OKREŚLONYCH MOMENTACH ŻYCIA (CO 20 LAT);

5- IM CZŁOWIEK BARDZIEJ WYKSZTAŁCONY TO MA WIĘKSZĄ SKŁONNOŚĆ DO MIGRACJI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROLNICTWO ŚWIATA:

ROLNICTWO - DZIAŁ GOSP. ZAJMUJĄCY SIĘ PRODUKCJĄ ROŚLINNĄ I ZWIERZĘCĄ ORAZ WSTĘPNYM JEJ PRZETWORZENIEM.

TYPOLOGIA ROLN. ŚWIATOWEGO:

1- DOSTARCZANA PRODUKCJA:
A- R.NATURALNE -KRAJE SŁABO ROZWINIĘTE, CAŁA PROD. PRZEZNACZONA JEST NA POTRZEBY ROLNIKA I JEGO RODZINY, UPRAWIA SIĘ WSZYSTKO PO TROCHU (POLSKA);
B- R.TOWAROWE -KRAJE WYSOKO ROZWINIĘTE, PRODUKCJA PRZEZNACZONA NA SPRZEDAŻ, UPRAWIA SIĘ 1 ROŚLINĘ LUB 1 RODZ. ZWIERZĄT;

2- ZAANGAŻOWANIE NAKŁADÓW PRACY I KAPITAŁU NA JEDN. POWIERZCHNI:
A- R.INTENSYWNE -DUŻE ZAANGAŻOWANIE PRACY ŻYWEJ LUB KAPITAŁU (PR.ŻYWA-WIETNAM; KAPITAŁ-HOLANDIA; TO I TO-JAPONIA);
B- R.EKSTENSYWNE -MAŁE ZAANGAŻOWANIE PRACY ŻYWEJ LUB KAPITAŁU (USA, KANADA,ROSJA).

WARUNKI DLA ROZWOJU RONICTWA:

1- PRZYRODNICZE (TERMICZNE, LOKALIZACJA, ZASOBNOŚĆ W WODĘ, ODMIANY ROŚLIN, RASY ZWIERZĄT);

2- POZAPRZYRODNICZE (STRUKTURA WŁASNOŚCI, POLITYKA FINANSOWA PAŃSTWA, KREDYTY).

GLEBA - PODST. PROD. ROLNA, JEST PRODUKTEM LITOSFERY, HYDROSFERY, ATMOSFERY I BIOSFERY.

WARTOŚCI GLEBY:

1- ŻYZNOŚĆ - POTENCJALNA ZDOLNOŚĆ GLEBY DO DOSTARCZANIA ROŚLINIE SUBSTANCJI ODŻYWCZYCH;

2- URODZAJNOŚĆ - FAKTYCZNA ZD. GL. DO DOST. ROŚ. SUB. ODŻ.


HODOWLA - TO ZESPÓŁ ZABIEGÓW, KTÓRE ZMIERZAJĄ DO UZYSKANIA NOWEJ ODMIANY CZY NOWEJ RASY (INSTYTUTY HODOWLANE, NAUKOWE LUB GOSP. DOŚWIADCZALNE).

PRODUKCJA:
ROŚLINY-UPRAWA,
ZWIERZĄT-CHÓW.

 

 

 

OKRES WEGETACYJNY -CZAS JAKI UPŁYWA OD MOMENTU WZEJŚCIA ROŚLINY DO WYDANIA PRZEZ NIĄ PLONÓW (W DNIACH).

FORMY UŻYTKOWANIA ZIEMI NA ŚWIECIE:

1- UZYTKI ROLNE (GRUNTY ORNE, KULTURY TRWAŁE-SADY, OGRODY, PLANTACJE);

2- UŻYTKI ZIELONE (ŁĄKI, PASTWISKA);

3- LASY I ZADRZEWIENIA (PARKI);

4- INNE (TERENY ZAJĘTE POD INFRASTRUKTURĘ MIEJSKĄ, KOLEJOWĄ, OBSZARY WODNE, NIEUŻYTKI).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRODUKCJA ROŚLINNA

ZBOŻA

NAJWIĘKSZY DZIAŁ PRODUKCJI ROLNICZEJ NA ŚWIECIE -DOMINUJĄ 3 RODZAJE ZBÓŻ-PSZENICA, RYŻ, KUKURYDZA(0,5 MLD.)

1- PSZENICA-ROŚLINA ŻYWIENIOWA -NAJBARDZIEJ PRZESTRZENNIE ROZPOWSZECHNIONA. MAX 2 PLONY/ROK (120-180 DNI WEGETACJI) CHINY-14% PROD. ŚW., USA, INDIE;

2- RYŻ-ROŚLINA ŻYWIENIOWA -WYSOKA TEMP., DUŻA WILGOTNOŚĆ (25-300C), KRÓTKI OKRES WEGETACJI (100-120 DNI), MAX 3 PLONY/ROK. CHINY -35%, INDIE, INDONEZJA,WIETNAM, BANGLADESZ, BRAZYLIA -2%, FRANCJA, WŁOCHY.

3- KUKURYDZA-ROŚLINA ŻYWIENIOWA, PASTEWNA, PRZEMYSŁ.-WYSOKA TEMP., URODZAJNA GLEBA, OBSZARY STEPOWE, PRERIE. USA-42%, CHINY, BRAZYLIA, FRANCJA, RUMUNIA.

4- JĘCZMIEŃ-ROŚLINA ŻYWIENIOWA, PASTEWNA, PRZEMYSŁ.-PIWO, ROSJA-17%, UKRAINA, NIEMCY, KANADA, USA.

5- ŻYTO-UPRAWIANA W KRAJACH O SŁABYCH WYMAGANIACH KLIMAT. WYTRZYMUJE NISKIE TEMP. I NIEURODZAJNE GLEBY. ROSJA-37%, POLSKA-18%, NIEMCY-11%.

6- OWIES-PASZA-UPRAWY SPADAJĄ, UTRZYMUJĄ SIĘ W KRAJACH SŁABO ROZWINIĘTYCH I OBSZARACH GÓRSKICH. KARMI SIĘ NIM KONIE.

7- PROSO, SONGO- ZBOŻA TROPIKALNE-KRAJE UBOGIE. PROSO-INDIE, AFRYKA, AZJA, CHINY; SONGO-NIGERIA, SUDAN, USA-28% (DODATEK DO PASZ), CHINY.

ROŚLINY SKROBIOWE

1- ZIEMNIAKI-POŁOWA ZBIORÓW ŚWIATOWYCH. OJCZYZNĄ JEST PERU. W POLSCE-OD 200 LAT. CHINY-14%, ROSJA, POLSKA-10%. ROŚLINA PRZEMYSŁOWA-KROCHMAL; ROŚLINA PASTEWNA-PASZE.

2- MANIOK-KRAJE AFRYKI, PŁD. AZJA. WYMAGA DUŻEGO NASŁONECZNIENIA. BRAZYLIA-15%.

3- BATATY-AZJA PŁD.-WSCH., ROŚLINA TROPIKALNA, UPRAWIANA W STREFIE MIĘDZYZWROTNIKOWEJ. CHINY.

 

 

 

 

ROŚLINY OLEISTECiąg dalszy w pliku do pobrania.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Geografia gospodarcza [12]

 • podgląd pobierz opis Geografia - przegląd zagadnień
 • podgląd pobierz opis Geografia Ekonomiczna - POJĘCIA
 • podgląd pobierz opis Geografia fizyczna świata
 • podgląd pobierz opis Geografia Gospodarcza - wykład WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Geografia gospodarcza – odp. na 52 pyt.
 • podgląd pobierz opis Geografia Gospodarcza Świata
 • podgląd pobierz opis Globalizacja - wykład WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Gospodarka światowa
 • podgląd pobierz opis Infrastruktura
 • podgląd pobierz opis Klimat [34 strony]
 • podgląd pobierz opis Migracja - wykład. WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Uprawy
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online