Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Rosja a integracja w Europie Wróć do kategorii

Geneza reform rynkowych w Rosji

plik Pobierz Geneza reform rynkowych w Rosji.txt

Geneza reform rynkowych w Rosji.
O autentycznym niepowodzeniu gospodarki centralnie planowanej w porównaniu i jednoczesnej rywalizacji z gosp. rynkową krajów rozwiniętych zdecydowały nie wyniki ilościowe lecz strukturalne i jakościowe (pierwsze należały do zadowalających).
Gospodarka rosyjska niechętnie wdrażała innowacje jednak wobec postępu naukowo tech. nigdy nie była bierna – znane są bowiem na cały świat osiągnięcia w technice militarnej, a nawet kosmicznej, gdzie rakiety i sputniki zainaugurowały erę kosmiczną.
A przecież w krajach realnego socjalizmu dominował naśladowczy postęp naukowo techniczny, którego rozwiązania najczęściej odbiegały od norm światowych. Wzajemne podglądanie nie pozwoliły jednak w rezultacie na stworzenie i upowszechnienie konkurencyjnego postępu naukowo tech. i w tym właśnie przejawiła się podstawowa słabość systemowa gospodarki radzieckiej.
- rywalizacja militarna to nadmierny rozwój przemysłu ciężkiego kosztem spożywczego, lekkiego i rolnictwa co doprowadziło do deformacji strukturalnej produkcji (przed rewolucją w 1913 r. produkcja przemysłowa to zaledwie 4%, gdy w pierwszym 20leciu udział ZSRR w światowej produkcji zwiększył się i w 1937 r. wyniósł 10%)
- upaństwowione środki produkcji pozwalały na dynamiczne rozwijanie się gospodarki rosyjskiej. akumulacja źródeł, podatki i dostawy obowiązkowe to środki i siła gospodarki oraz centralizacji władzy, gdzie drugą siłą napędową była skłonność do wykorzystywania zasobów siły roboczej = wzrost produkcji
- trzecia siła napędowa to efekt przemian strukturalnych – masowe przemieszczanie siły roboczej z mniej do bardziej efektywnych dziedzin (z rolnictwa do przetwórstwa) przyczyniło się do zwiększenia ogólnogospodarczej wydajności pracy i dynamiki dochodu narodowego. Mimo tego w gosp. centralnie planowanej krzywa wzrostu gasła.

Amerykańscy autorzy podręcznika ekonomii, laureat Nagrody Nobla P.A.Samuelson i W.P. Nordhaus poświęcili obszerny rozdział ocenie naukowej gospodarki radzieckiej wiążąc ją u podstaw z marksizmem (teoria wartości, wartości dodatkowej i zysku, teoria akumulacji i reprodukcji cen).
Wszelkie poczynania w sferze gospodarki nazwali ‘wielkim eksperymentem’ w którym posługiwano się metodą prób i błędów: 1) na początek sprowadzono ‘komunizm wojenny’ (obliczony na całkowitą likwidację rynku) – znacjonalizowano przemysł i zabroniono handlu prywatnego. Obowiązywał system kartkowy. Ustanowiono przymus pracy, a pracowników wynagradzano w naturze. Pieniądz przestał pełnić swoją funkcję. W wyniku tych zabiegów w gospodarce powstał chaos, załamała się produkcja i zaopatrzenie co doprowadziło do głodu.
2) pod naciskiem grożącego wybuchu społecznego w 1921 r. dokonano radykalnej zmiany i zaczęto proklamować NPE (Nową Politykę Ekonomiczną) – przywrócono prywatny handel, zezwolono na działalność przedsiębiorstw kapitalistycznych, przywrócono płace pieniężne, a wtedy gospodarka odżyła. Powrót do rynku nie trwał jednak długo, bo już w latach 30. miała miejsce przymusowa kolektywizacja, industrializacja oraz centralne planowanie.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

  • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Rosja a integracja w Europie [8]

  • podgląd pobierz opis Budowa rurociągowa oraz rola rurociągów
  • podgląd pobierz opis Geneza reform rynkowych w Rosji
  • podgląd pobierz opis Jaki wpływ miała II wojna światowa na załamanie demograficzne w Rosji w l...
  • podgląd pobierz opis Kryzys energetyczny Ukraina – Rosja
  • podgląd pobierz opis Mechanizm funkcjonowania gospodarki centralnie planowanej i jej rozwoju
  • podgląd pobierz opis Rosja - dane - ściąga ŚCIĄGA
  • podgląd pobierz opis Wymiana handlowa między Rosją a WNP
  • podgląd pobierz opis Wymiana handlowa Polska - Rosja
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online