Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Logistyka Wróć do kategorii

Franchising w praktyce

plik Pobierz Franchising w praktyce.txt

   Franchising w praktyce            Franchising przeżywa obecnie prawdziwy rozkwit. Kierunki rozwoju franchisingu wyznaczają sieci amerykańskie, które dominują nad innymi z powodu najdłuższej praktyki, która pozwoliła im na wypracowanie i sprawdzenie najbardziej efektywnych metod funkcjonowania. W Stanach Zjednoczonych udział obrotów firm franchisingowych w obrotach firm detalicznych wynosi 40%, w Europie 20%.  W Hiszpanii i Portugalii franchising rozwinął się szczególnie po przystąpieniu do Unii Europejskiej. W Polsce franchising znajduje się w fazie początkowej rozwoju. Na polskim rynku działa obecnie około 70 systemów franchisingowych. Jest to liczba nieznaczna w porównaniu z rozwiniętymi rynkami. Jednak w Polsce przybywa coraz więcej nowych systemów. Funkcjonuje również dosyć duża ilość firm działających na zasadzie podobnej lub zmierzających w kierunku franchisingu. Firmy franchisingowe pojawiają się nie tylko w dużych miastach, lecz też w małych miejscowościach. Przewiduję się, że w ciągu 3 najbliższych lat firmy sieciowe zdobędą do 30% polskiego rynku. Dużą szansę dla franchisingu w naszym kraju stanowi sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Przykładem sprawnie działającego systemu franchisingu w Polsce jest Szkoła Muzyczna YAMAHA w Pułtusku. Na założenie szkoły franchisobiorca musi mieć, w zależności od lokalizacji i planowanego programu zajęć, od 10 tys. do 30 tys. zł. Są to wyłącznie koszty inwestycyjne. Zawierając umowy franchisingu Franchisodawca nie pobiera opłaty licencyjnej. Co miesiąc właściciele szkół płacą firmie YAMAHA opłatę franchisingową. Maksymalnie może ona wynieść 10%,  liczonych od wpływów miesięcznych z czesnego. W zamian franchisobiorca ma dostęp do najnowszych podręczników muzycznych, materiałów instruktażowych, pomocy dydaktycznych oraz możliwość stałego podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez szkolenia. Jednym z najbardziej udanych w historii systemów franchisingowych na świecie jest Mc Donald’s. Mc Donald’s pobiera od franchisobiorców opłatę wstępną  w wysokości $ 600 000 i 3,5%opłaty za serwis oraz miesięczną opłatę 8,5% całkowitej sprzedaży. Mc Donald’s wymaga również, aby nowi franchisobiorcy uczestniczyli przez trzy tygodnie w tzw. Hamburger Uniwersity, aby nauczyć się zarządzania tym biznesem. Muszą oni stosować pewne procedury zakupu oraz przygotowania  i sprzedaży produktów. Z 11 tys. restauracji w 50 krajach i roczną wielkością sprzedaży $ 17,5 mld, Mc Donald’s zajmuje pierwsze miejsce na świecie.  

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Logistyka [61]

 • podgląd pobierz opis 1. Logistyka jako sfera działalności gospodarczej oraz dziedzina wiedzy nau...
 • podgląd pobierz opis 2. Zasada „myślenia o całości”, czyli podejścia systemowego w logistyce
 • podgląd pobierz opis Analiza ABC
 • podgląd pobierz opis Czym jest logistyka
 • podgląd pobierz opis Decyzje logistyczne
 • podgląd pobierz opis Definicja logistyki oraz krótki rys historyczny
 • podgląd pobierz opis Efekty zarządzania logistycznego [15 stron]
 • podgląd pobierz opis Eurologistyka
 • podgląd pobierz opis Eurosystem logistyczny - 1 Istota, geneza, cel eurosystemu logistycznego
 • podgląd pobierz opis Eurosystem logistyczny - 2 Strategie międzynarodowych kanałów eurologistyc...
 • podgląd pobierz opis Formuły AETR i INCOTERMS
 • podgląd pobierz opis Franchising - definicja, historia, rodzaje
 • podgląd pobierz opis Franchising jako szansa rozwoju przedsiębiorczości
 • podgląd pobierz opis Franchising w praktyce
 • podgląd pobierz opis Istota i przedmiot logistyki
 • podgląd pobierz opis Istota i rozwój logistyki w gospodarce odnośnie przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis Koszty logistyki
 • podgląd pobierz opis Logistyczna obsługa klienta [16 stron]
 • podgląd pobierz opis Logistyka - Dystrybucja
 • podgląd pobierz opis Logistyka - KANBAN
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl pisupisu.pl Matematyka