Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Zagr. Polityka Ekonomiczna Wróć do kategorii

Formy Integracji Międzynarodowej

plik Pobierz Formy Integracji Miedzynarodowej.txt

FORMY INTEGRACJI REGIONALNEJ (MIĘDZYNARODOWEJ)


Strefa wolnego handlu - likwidacja ceł i ograniczeń ilościowych w handlu między grupą krajów, które jednocześnie zachowują autonomiczną taryfę celną i prowadzą własną niezależną politykę wobec krajów trzecich. 
Unia celna - wyższa forma strefy wolnego handlu. Jest poszerzona o ujednolicone cła wobec krajów trzecich. Sprzyja ona rozwojowi handlu wzajemnego krajów członkowskich i ogranicza rozwój handlu z krajami trzecimi. 
Wspólny rynek - wyższa forma od strefy wolnego handlu i unii celnej. Oznacza dodatkowo swobodny przepływ kapitału i zasobów pracy w obrębie ugrupowania integracyjnego. 
Unia walutowa - obejmuje koordynację / unifikację polityki walutowej prowadzonej przez kraje wchodzące w skład ugrupowania. 
Unia ekonomiczna - obejmuje dodatkowo koordynację / unifikację poszczególnych dziedzin polityki ekonomicznej. 
Unia polityczna - obejmuje koordynację / unifikację polityki zewnętrznej jak i wewnętrznej krajów wchodzących w skład danego ugrupowania integracyjnego. 

INTEGRACJA EUROPEJSKA 
Unia Europejska w sferze gospodarczej stara się przede wszystkim o: 
zapewnienie harmonijnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego we wszystkich państwach członkowskich 
zmniejszenie stopnia bezrobocia 
podnoszenie i wyrównanie poziomu życia pomiędzy poszczególnymi regionami jej państw 
osiągnięcie spójności gospodarczej 
rozwój solidarności pomiędzy państwami członkowskimi 


Założeniom tym mają służyć cztery swobody (przepływu towarów, osób, usług i kapitału) oraz kilkanaście wspólnych polityk, wśród których najważniejszymi są: 
wspólna polityka rolna 
polityka regionalna 
wspólna polityka handlowa 
polityka konkurencji 


POTENCJALNE KORZYŚCI POLSKI Z CZŁONKOSTWA W UE 
dostęp do większego rynku zbytu dla rodzimych produktów 
zwiększona konkurencja pomiędzy rodzimymi, a pozostałymi przedsiębiorcami z krajów unijnych, która może poskutkować: 
podniesieniem jakości krajowych produktów i usług 
zróżnicowaniem oferty produktów i usług 
łatwiejszy dostęp do nowych technologii 
możliwość podniesienia stopy życiowej dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu unijnych dotacji w postaci funduszy strukturalnych 
stabilizacyjny wpływ Układu na politykę ekonomiczną Polski 
większa wiarygodność polityczna, ekonomiczna, społeczna, kulturowa na arenie międzynarodowej 


WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA 
Reguluje wzajemne stosunki handlowe pomiędzy Wspólnotą Europejską a państwami nie członkowskimi. Skupia się ona przede wszystkim na: 
polityce celnej i eksportowej 
kontyngentach 
środkach antydumpingowych, czyli zapobieganiu sprzedaży towarów na rynku unijnym po cenach niższych niż koszty wytworzenia w kraju trzecim 
środkach, które mają zapobiegać subwencjonowaniu przez państwa trzecie eksportu do Wspólnoty 

www.wkuwanko.pl

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Zagr. Polityka Ekonomiczna [23]

 • podgląd pobierz opis 25 pyt i odp z ZPE
 • podgląd pobierz opis Deficyt budżetowy i metody jego finansowania
 • podgląd pobierz opis Definicja protekcjonizmu i wolnego handlu
 • podgląd pobierz opis Formy Integracji Międzynarodowej
 • podgląd pobierz opis Międzynarodowa Polityka Ekonomiczna
 • podgląd pobierz opis Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne - Wykłady WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Narzędzia polityki handlowej
 • podgląd pobierz opis Narzędzia pozataryfowe
 • podgląd pobierz opis odp do pytań z ZPE
 • podgląd pobierz opis Ograniczenia ilościowe
 • podgląd pobierz opis Opłaty wyrównawcze
 • podgląd pobierz opis Podstawowe założenia koncesji ekonomicznych monetaryzmu
 • podgląd pobierz opis polityka wolnego handlu - argumenty - protekcjonizm
 • podgląd pobierz opis Protekcjonizm w Unii Europejskiej, USA i Japonii
 • podgląd pobierz opis Raport-2008
 • podgląd pobierz opis Rodzaj ceł w tabeli
 • podgląd pobierz opis Schemat klasyfikacji różnych rodzajów środków pozataryfowych
 • podgląd pobierz opis Subsydia eksportowe
 • podgląd pobierz opis Współczesne formy i metody interwencjonizmu państwowego
 • podgląd pobierz opis Zagraniczna polityka ekonomiczna
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online