Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Integracja Europejska Wróć do kategorii

Formy Integracji Międzynarodowej

plik Pobierz Formy Integracji Miedzynarodowej.txt

FORMY INTEGRACJI REGIONALNEJ (MIĘDZYNARODOWEJ)


Strefa wolnego handlu - likwidacja ceł i ograniczeń ilościowych w handlu między grupą krajów, które jednocześnie zachowują autonomiczną taryfę celną i prowadzą własną niezależną politykę wobec krajów trzecich. 
Unia celna - wyższa forma strefy wolnego handlu. Jest poszerzona o ujednolicone cła wobec krajów trzecich. Sprzyja ona rozwojowi handlu wzajemnego krajów członkowskich i ogranicza rozwój handlu z krajami trzecimi. 
Wspólny rynek - wyższa forma od strefy wolnego handlu i unii celnej. Oznacza dodatkowo swobodny przepływ kapitału i zasobów pracy w obrębie ugrupowania integracyjnego. 
Unia walutowa - obejmuje koordynację / unifikację polityki walutowej prowadzonej przez kraje wchodzące w skład ugrupowania. 
Unia ekonomiczna - obejmuje dodatkowo koordynację / unifikację poszczególnych dziedzin polityki ekonomicznej. 
Unia polityczna - obejmuje koordynację / unifikację polityki zewnętrznej jak i wewnętrznej krajów wchodzących w skład danego ugrupowania integracyjnego. 

INTEGRACJA EUROPEJSKA 
Unia Europejska w sferze gospodarczej stara się przede wszystkim o: 
zapewnienie harmonijnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego we wszystkich państwach członkowskich 
zmniejszenie stopnia bezrobocia 
podnoszenie i wyrównanie poziomu życia pomiędzy poszczególnymi regionami jej państw 
osiągnięcie spójności gospodarczej 
rozwój solidarności pomiędzy państwami członkowskimi 


Założeniom tym mają służyć cztery swobody (przepływu towarów, osób, usług i kapitału) oraz kilkanaście wspólnych polityk, wśród których najważniejszymi są: 
wspólna polityka rolna 
polityka regionalna 
wspólna polityka handlowa 
polityka konkurencji 


POTENCJALNE KORZYŚCI POLSKI Z CZŁONKOSTWA W UE 
dostęp do większego rynku zbytu dla rodzimych produktów 
zwiększona konkurencja pomiędzy rodzimymi, a pozostałymi przedsiębiorcami z krajów unijnych, która może poskutkować: 
podniesieniem jakości krajowych produktów i usług 
zróżnicowaniem oferty produktów i usług 
łatwiejszy dostęp do nowych technologii 
możliwość podniesienia stopy życiowej dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu unijnych dotacji w postaci funduszy strukturalnych 
stabilizacyjny wpływ Układu na politykę ekonomiczną Polski 
większa wiarygodność polityczna, ekonomiczna, społeczna, kulturowa na arenie międzynarodowej 


WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA 
Reguluje wzajemne stosunki handlowe pomiędzy Wspólnotą Europejską a państwami nie członkowskimi. Skupia się ona przede wszystkim na: 
polityce celnej i eksportowej 
kontyngentach 
środkach antydumpingowych, czyli zapobieganiu sprzedaży towarów na rynku unijnym po cenach niższych niż koszty wytworzenia w kraju trzecim 
środkach, które mają zapobiegać subwencjonowaniu przez państwa trzecie eksportu do Wspólnoty 

www.wkuwanko.pl

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Integracja Europejska [60]

 • podgląd pobierz opis 15 pytań do
 • podgląd pobierz opis ‘za’ i ‘przeciw’ UE
 • podgląd pobierz opis COREPER
 • podgląd pobierz opis Deklaracja Schumana
 • podgląd pobierz opis dyrektywa
 • podgląd pobierz opis EBC
 • podgląd pobierz opis EFTA
 • podgląd pobierz opis Europejski Trybunał Sprawiedliwości
 • podgląd pobierz opis Formy Integracji Międzynarodowej
 • podgląd pobierz opis Fundusze strukturalne UE
 • podgląd pobierz opis Gezeza i rozwój koncepcji integracyjnych w EU
 • podgląd pobierz opis Historia Integracji Europejskiej
 • podgląd pobierz opis Historia Integracji Europejskiej 16 str
 • podgląd pobierz opis Historia Wspólnot Europejskich
 • podgląd pobierz opis Instytucje UE
 • podgląd pobierz opis Integracja
 • podgląd pobierz opis Integracja Europejska
 • podgląd pobierz opis Integracja Europejska 20 str.
 • podgląd pobierz opis Integracja gospodarcza.
 • podgląd pobierz opis Komisja Europejska
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online