Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Mikroekonomia Wróć do kategorii

Firma w warunkach wolnej konkurencji - TEST

plik Pobierz Firma w warunkach wolnej konkurencji - TEST.txt

1.    Cena równowagi długookresowej dla firmy, w warunkach wolnej konkurencji jest określana przez równość:

a.    P = MC = ATC (min),

b.    P = MC = AVC (min),

c.    P = ATC

d.    P = MC = AFC.

2.    Punkt zaniechania produkcji przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego jest wyznaczany przez:

a.    przecięcie się ceny i krzywej kosztu marginalnego,

b.    przecięcie się krzywej kosztu marginalnego i przeciętnego kosztu zmiennego,

c.    przecięcie się krzywej ceny i przeciętnego kosztu całkowitego,

d.    przecięcie się krzywej kosztu marginalnego i utargu marginalnego

3.    Skutkiem odpływu firm z gałęzi wolnokonkurencyjnych jest

a.    wzrost stopy zysku i spadek ceny równowagi,

b.    wzrost stopy zysku i wzrost ceny równowagi,

c.    spadek stopy zysku i wzrost ceny równowagi,

d.    niemożliwe do określenia na podstawie podanych informacji.

4.    W warunkach konkurencji doskonałej przesunięcie krzywej popytu w górę powoduje:

a.    obniżkę ceny równowagi,

b.    wzrost ceny równowagi,

c.    brak zmiany ceny równowagi,

d.    spadek wytwarzanej produkcji.

5.    Firma wolnokonkurencyjna minimalizująca straty krótkookresowe kontynuuje produkcję do momentu, kiedy:

a.    cena równa się przeciętnym kosztom całkowitym,

b.    cena przewyższa przeciętny koszt całkowity,

c.    cena przewyższa przeciętny koszt zmienny

d.    cena równa jest przeciętnym kosztom stałym,

6.    Wzrost stopnia konkurencyjności na danym rynku oznacza, że:

a.    produkcja spada i popyt spada,

b.    produkcja spada i cena rośnie,

c.    produkcja rośnie i cena spada,

d.    produkcja rośnie i cena rośnie.

7.    Zysk przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego osiąga maksimum, wówczas gdy:

a.    przychód marginalny jest równy kosztowi marginalnemu, a koszt marginalny jest rosnący,

b.    przychód marginalny jest równy kosztowi marginalnemu, a koszt marginalny jest malejący,

c.    przychód marginalny jest wyższy od kosztu marginalnego,

d.    przeciętny koszt całkowity jest równy zeru.

8.    Kontrola nad ceną w warunkach wolnej konkurencji jest:

a.    absolutna,

b.    ograniczona współzależnością cenową

c.    ograniczaną chłonnością rynku,

d.    niemożliwa.

9.    Firma wolnokonkurencyjna jest narażona na realizację strat ekonomicznych, jeżeli:

a.    przeciętne koszty stałe są większe od przeciętnych kosztów całkowitych,

b.    przeciętne koszty całkowite są większe od ceny rynkowej,

c.    przeciętne koszty zmienne są większe od ceny rynkowej,

d.    koszty całkowite są większe od utargów konkurentów.

10. Krzywa popytu firmy na rynku wolnokonkurencyjnym:

a.    przebiega pionowo,

b.    pokrywa się z krzywą MC,

c.    ma przebieg o elastyczności ujemnej,

d.     przebiega poziomo.

 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Mikroekonomia [67]

 • podgląd pobierz opis 374 Twierdzenia i Definicje
 • podgląd pobierz opis Czynniki produkcji i rynek pracy
 • podgląd pobierz opis Czysty monopol - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Ekonomia Alternatywna
 • podgląd pobierz opis Ekonomia Gospodarstwa Domowego - wykład 1 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Ekonomia Gospodarstwa Domowego - wykład 2 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Ekonomiczna istota pieniądza
 • podgląd pobierz opis Elastyczność popytu i podaży - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Firma w warunkach wolnej konkurencji - TEST TEST
 • podgląd pobierz opis Konkurencja doskonała
 • podgląd pobierz opis Konkurencja doskonała - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Konkurencja niedoskonała - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Konsument na rynku
 • podgląd pobierz opis Koszty produkcji. Wynik finansowy
 • podgląd pobierz opis Mechanizm rynkowy - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Metody i narzędzia analizy ekonomicznej
 • podgląd pobierz opis Mikroekonomia - Ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Mikroekonomia - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Mikroekonomia 129 definicji
 • podgląd pobierz opis Mikroekonomia – Mechanizm rynkowy - TEST TEST
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online