Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Polityka gospodarcza Wróć do kategorii

Euro Waluta UE

plik Pobierz Euro Waluta UE.doc

 

EURO- WALUTA UE

 

 

Monika Włodarczyk
Uniwersytet Wrocławski
Studia zaoczne
III Rok
Proseminarium

 

1) Unia Gospodarczo-Walutowa
1.1 Budowa wspólnot europejskich
                            1.1.1 EWW i S
                            1.1.2 EWG
                            1.1.3 EURATOM
            1.2 Geneza UGW
    1.2.1   Plan Wernera
    1.2.2   Komitet Dellorsa
                            1.2.3   Europejski system walutowy  
                            1.2.4   Ecu   
           1.3 Trzyetapowy plan realizacyjny UGW 
                            1.3.1   Etap pierwszy
                            1.3.2   Etap drugi
                            1.3.3   Etap trzeci                                             
1.4 Traktat o Unii Europejskiej z Maastricht
    1.4.1   Europejski system banków centralnych
                            1.4.2   Europejski bank centralny
                            1.4.3   Kryteria konwergencji

 2)   Wprowadzenie Euro do obiegu gotówkowego
           2.1 Etapy wprowadzenia euro
                            2.1.1 Okres przygotowawczy
                            2.1.2 Okres przejściowy
                            2.1.3 Okres końcowy
            2.2 Narodowe plany przejścia na euro
                            2.2.1 Faza przygotowawcza
                            2.2.2 Faza podwójnego obiegu
                            2.2.3 Faza końcowa
            2.3 Wspólna waluta
                            2.3.1  Nazwa wspólnego pieniądza europejskiego
                            2.3.2  Koszty wprowadzenia euro
           2.4  Korzyści funkcjonowania euro dla państw Unii gospodarczo-
               walutowej
                            2.4.1 Ograniczenie ryzyka kursowego
                            2.4.2 Zmniejszenie kosztów transakcji
                            2.4.3 Przejrzystość cen
                            2.4.4. Wzmocnienie rynków finansowych
 3) Euro w Polsce
              3.1 Przygotowania Polski do wprowadzenia euro
              3.2 Konsekwencje wprowadzenia euro
                           3.2.1  Scenariusz optymistyczny czyli korzyści przystąpienia Polski do strefy ……………………….euro
                           3.2.2  Scenariusz pesymistyczny czyli koszty przystąpienia Polski do strefy   ……………………….euro
  4) Przyszłość Euro
            4.1 Euro a dolar
                          4.1.1 Współzawodnictwo Europy z USA
            4.2 Euro w najbliższych latach
                          4.2.1 Rozwój gospodarczy a strefa Euro
                          4.2.2 Znaczenie euro jako waluty międzynarodowej
Rozdział 3)   Euro w Polsce

Wstęp
                                                                                                                                                                       ………..Pierwszego stycznia 1999 r. wszedł w życie trzeci etap unii gospodarczo-walutowej. Jest on ostatnim etapem integracji gospodarczej w Europie, zapoczątkowanej w 1950 roku przez byłego francuskiego premiera i ówczesnego ministra spraw zagranicznych Roberta Schumana, który zaproponował połączenie europejskich zasobów węgla i stali.1 Wprowadzono wspólną walutę - euro w jedenastu państwach Piętnastki (Wielka Brytania, Szwecja i Dania nie wyraziły chęci przystąpienia do wspólnej waluty, natomiast Grecja nie spełniła kryteriów konwergencji). Od 01.stycznia 2002 r. banknoty i monety euro zostały wprowadzone do obiegu gotówkowego. Rozpoczął się okres tzw. podwójnego obiegu walut narodowych i euro. W większości państw strefy euro trwał on do końca lutego 2002 r. Po jego zakończeniu narodowe banknoty i monety straciły status środka płatniczego, a jedynym legalnym środkiem płatniczym w krajach unii gospodarczo walutowej stało się euro. 2                                                                                                  Z wprowadzeniem euro wiązano bardzo duże oczekiwania. Przynajmniej w części pozostają one ciągle niespełnione. Pierwszy okres funkcjonowania euro charakteryzował się bardzo  słabymi notowaniami tej waluty, co stało w jawnej sprzeczności z wcześniejszymi prognozami analityków gospodarczych. Przyczyną tego faktu mogła być swoista asymetria: euro było bardzo popularną walutą, w której państwa i podmioty gospodarcze emitowały dług, natomiast nie było - zwłaszcza z powodu słabych wyników gospodarczych odnotowywanych przez kraje UE - równie popularne wśród inwestorów. Odbudowa siły euro w stosunku do dolara nastąpiła dopiero w 2003 r., wzbudzając z kolei obawy dotyczące efektów mocnego euro dla gospodarki krajów UGW. Ten słaby początek nie oznaczał jednak, że euro nie stało się sukcesem na dłuższą metę.3
3.1)  Przygotowania Polski do wprowadzenia euro
            Poczynając od l maja 2004 r., a więc od momentu wstąpienia do Unii Europejskiej, Polska ma obowiązek dążyć również do wprowadzenia euro. Wymiana waluty narodowej
_______________________________________                                                                                                                      
1    Narodowy Bank Polski, Euro, Narodowy Bank Polski, 2001, s. 3.
2    Katarzyna Kołodziejczyk – Konarska, Unia Europejska w zarysie, Warszawa: Trio, 2003, s. 73-74.
3   Paul Temperton, Euro- wspólna waluta, Warszawa : Felberg SJA, 2001, s.2.
                                                                                                                                                     1
wymaga stosownych przygotowań. Sukces wymiany zależy od wszystkich jej realizatorów, głównie od banków komercyjnych. Narodowy Bank Polski widzi swoją rolę na trzech płaszczyznach:                                                                                                                                                    1) stworzenia odpowiednich ram prawnych ………………………………………………..                                                                                                2) pomocy logistycznej dla banków komercyjnych w niezbędnym zakresie……………..                                                                             3) przeprowadzenia kampanii informacyjnej adresowanej do całego społeczeństwa.4  …                                     W świetle praktycznych rozwiązań obowiązujących w Unii nie oznacza to jednak narzucenia naszemu krajowi jakiegokolwiek ścisłego kalendarza zastąpienia waluty krajowej europejską. Tempo, w jakim będziemy dążyć do spełnienia kryteriów konwergencji, będzie naszym własnym wyborem, który powinien uwzględnić  zarówno niewątpliwe korzyści, jakie niesie ze sobą członkostwo w UGW, jak i koszty uczestnictwa, w tym również koszty spełnienia kryteriów z Maastricht.5   Chodzi o to aby::: …………………………………………………. .--. deficyt sektora publicznego nie przekraczał 3% PKB………..………………………                                                                     -  dług publiczny nie powinien przekraczać 60% PKB ale państwa, w których jest wyższy wciąż mogą przyjąć euro, o ile wysokość długu stale spada………………………….            ...

Ciąg dalszy w pliku do pobrania.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Polityka gospodarcza [35]

 • podgląd pobierz opis Budżet państwa
 • podgląd pobierz opis Cele gospodarki rynkowej
 • podgląd pobierz opis Dobra publiczne
 • podgląd pobierz opis Dualny model rozwoju gospodarczego
 • podgląd pobierz opis Euro Waluta UE
 • podgląd pobierz opis Generalne relacje między sektorem publicznym i prywatnym
 • podgląd pobierz opis Główne cele polityki gospodarczej
 • podgląd pobierz opis Gospodarcza - wykłady WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Integracja polskiej gospodarki z UE
 • podgląd pobierz opis Kryzys ustrojowy w Europie Wschodniej
 • podgląd pobierz opis Plan sześcioletni H. Minca
 • podgląd pobierz opis Podmioty polityki gospodarczej
 • podgląd pobierz opis Polityka gospodarcza - wykłady WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka gospodarcza - zaliczenie
 • podgląd pobierz opis Polityka gospodarcza – wykłady z Politechniki Warszawskiej WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka gospodarcza jako dyscyplina naukowa
 • podgląd pobierz opis Polityka gospodarcza_03
 • podgląd pobierz opis Polityka handlowa i celna
 • podgląd pobierz opis Polityka przemysłowa
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczno ekonomiczna – założenia doktrynalne i pragmatyzm
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online