Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Statystyka Wróć do kategorii

Estymacja

plik Pobierz Estymacja.doc

Statystyka opisowa zajmuje się metodami statystycznymi za pomocą których opisujemy i charakteryzujemy w sposób sumaryczny badane zbiorowości. Zaliczamy tutaj między innymi miary: średnie, dyspersji, asymetrii i koncentracji.

Statystyka matematyczna zajmuje się metodami wnioskowania statystycznego, które polegają na tym, że na podstawie wyników uzyskanych z próby formułujemy wnioski o całej zbiorowości. Wnioskowanie statystyczne obejmuje estymację i weryfikację hipotez statystycznych.

Estymacja to szacowanie wartości parametrów lub postaci funkcji rozkładu prawdopodobieństwa w populacji generalnej na podstawie wyników próby.

Weryfikacja hipotez statystycznych to sprawdzanie pewnych założeń wysuniętych w odniesieniu do parametrów lub rozkładów populacji generalnej na podstawie wyników próby.

 

Estymacja

Podstawowe pojęcia:

- parametr - charakterystyka określająca całą populację,

Tn - estymator - pewna funkcja określona na próbie, która służy do oszacowania nieznanej wartości parametru ,

T - ocena parametru , jest to konkretna wartość liczbowa, którą przyjmuje estymator.

 

Estymator jest zmienną losową i ma pewien rozkład. Można obliczyć jego wartość oczekiwaną – E(Tn) i odchylenie standardowe - D(Tn) nazywane średnim błędem szacunku.

 

Własności estymatorów:

 

Z uwagi na występowanie symboli dalsza treść dostępna tylko w pliku.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Statystyka [135]

 • podgląd pobierz opis 100 pytań i odpowiedzi ze statystyki
 • podgląd pobierz opis Analiza czynnikowa [13 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza dynamiki - indeksy proste
 • podgląd pobierz opis Analiza korelacji i regresji
 • podgląd pobierz opis Analiza korelacji i regresji - Wzory
 • podgląd pobierz opis Analiza regresji między dwiema zmiennymi - Wzory
 • podgląd pobierz opis Analiza statystyczna poziomu życia w województwach [27 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza struktury i dynamiki - Wzory
 • podgląd pobierz opis Analiza szeregów czasowych
 • podgląd pobierz opis Analiza szeregów czasowych 2
 • podgląd pobierz opis Analiza współzależności – teoria i zadania
 • podgląd pobierz opis Analiza współzależności – Wszystko o [40 stron]
 • podgląd pobierz opis Badanie jakości związku regresyjnego
 • podgląd pobierz opis Badanie korelacji zmiennych
 • podgląd pobierz opis Badanie statystyczne. Etapy badania i rodzaje badań statystycznych - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Częstość
 • podgląd pobierz opis Definicje
 • podgląd pobierz opis Dynamika - Zadania
 • podgląd pobierz opis Dystrybuanta rozkładu normalnego
 • podgląd pobierz opis Estymacja
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online