Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Makroekonomia Wróć do kategorii

EKONOMIA KEYNESOWSKA Teoria i Zadania

plik Pobierz EKONOMIA KEYNESOWSKA Teoria i Zadania.doc

EKONOMIA KEYNESOWSKA


John M. Keynes (1883-1946) - angielski ekonomista, autor pracy „Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza”, twórca teorii makroekonomicznej zwanej jego imieniem

1. Funkcja konsumpcji
 
 Funkcja konsumpcji  - wyraża zależność wielkości konsumpcji od poziomu dyspozycyjnych dochodów ludności
 
 C =  a + c Y
 
 C - planowane wydatki na konsumpcję
 a - autonomiczny poziom konsumpcji, niezależny od poziomu dyspozycyjnych dochodów ludności
 Y - dyspozycyjne dochody ludności
 c - krańcowa skłonność do konsumpcji
 
 
 
 Interpretacja współczynnika krańcowej skłonności do konsumpcji c:
 o ile konsument jest skłonny zwiększyć konsumpcję w wyniku wzrostu swoich dochodów dyspozycyjnych o jednostkę
 
2. Funkcja oszczędności
 
 Zgodnie z powyższym wzorem, konsument przeznacza część swoich dochodów na wydatki konsumpcyjne, natomiast pozostałą część dochodów - oszczędza.
 
 Funkcja oszczędności jest sformułowana analogicznie jak funkcja konsumpcji i wyraża zależność wielkości oszczędności od poziomu dyspozycyjnych dochodów ludności.
 
 S  =  Y - C =  Y - a  -  c Y =  - a + ( 1 -  c ) Y =  - a + s Y
 
 krańcowa skłonność do oszczędzania s  =  1 -  c
 
 
 
 Interpretacja współczynnika krańcowej skłonności do oszczędzania s:

to tylko zajawka. ciąg dalszy w pliku

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Magda 2011-11-13 21:20:39

  prosze o pomoc w takich zadaniach:
  1.W hipotetycznym kraju prognozowane na 1996r. podstawowe wskaźniki makroekonomiczne kształtują się w następujący sposób: zmiana GNP-2,5%, stopa bezrobocia 17,5%, stopa inflacji 3,5%, przyrost krajowej podaży pieniądza M1+4,0%, średnie wynagrodzenie ( w ujęciu normalnym) +2,0%, deficyt budżetowy 0,5% GNP. W 1996r. mają obowiązywać skale podatkowe: podatek dochodowy od osób fizycznych (21%, 35%, 45%, 55%), podatek dochodowy od osób prawnych (47%), podatek VAT 25%, akcyza (od 60% do 1500%)
  a)Z jakimi problemami makroekonomicznymi boryka się opisany powyżej kraj?
  b)Czy w opisanym powyżej kraju powinna być stosowana ekspansywna, czy restrykcyjna polityka budżetowa?
  c)Jak należałoby zmienić wydatki i podatki (dochody budżetowe), aby przezwyciężyć/ograniczyć istniejące problemy makroekonomiczne?

  2.Gospodarkę hipotetycznego kraju możemy opisać w następujący sposób:
  C= 100+0,9Yd, gdzie Yd- dochody dyspozycyjne, I=300 bln, G=200bln, t=0,2
  A)proszę określić poziom dochodu (Y) równowagi
  B)jaką wartość przyjmuje mnożnik?
  C) Jeżeli wydatki rządowe (G) wzrosną do 300bln, jak zmieni się poziom dochodu równowagi?

  3. Wydatki rządowe na dobra i usługi wynoszą 100bln. Płatności transferowe kształtują się na poziomie 10% dochodu narodowego (Y). Stopa podatków bezpośrednich jest równa 30%.
  a)Proszę przedstawić na wykresie wydatki rządowe(G) oraz krzywą podatków netto (NT)
  b)Przy jakim poziomie dochodu narodowego budżet jest zrównoważony?
  c)Przy jakim poziomie dochodu narodowego występuje deficyt budżetowy?
  d)Przy jakim poziomie dochodu narodowego występuje nadwyżka budżetowa?
  e)Jakie byłoby saldo budżetu, gdyby dochód narodowy ustalił się na poziomie 600bln?

Materiały w kategorii Makroekonomia [121]

 • podgląd pobierz opis 374 Twierdzenia i Definicje
 • podgląd pobierz opis Aktywna walka z bezrobociem
 • podgląd pobierz opis Bezrobocie
 • podgląd pobierz opis Bezrobocie i kwestia społeczna bezrobocia
 • podgląd pobierz opis Bezrobocie [27 stron]
 • podgląd pobierz opis Bilans płatniczy i jego elementy
 • podgląd pobierz opis Budżet państwa – Podstawy teoretyczne
 • podgląd pobierz opis Czym jest makroekonomia
 • podgląd pobierz opis Czynniki określające popyt na pieniądz zasady określania ilości pieniąd...
 • podgląd pobierz opis Czynniki produkcji i rynek pracy
 • podgląd pobierz opis Czynniki wzrostu dochodu narodowego
 • podgląd pobierz opis Czysty monopol - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Deficyt budżetowy i metody jego finansowania
 • podgląd pobierz opis Dług publiczny
 • podgląd pobierz opis Dochód Narodowy - Zagadnienia
 • podgląd pobierz opis Dochód narodowy [22 strony]
 • podgląd pobierz opis Egzamin z makroekonomii
 • podgląd pobierz opis Ekonomia Alternatywna
 • podgląd pobierz opis EKONOMIA KEYNESOWSKA Teoria i Zadania
 • podgląd pobierz opis Ekonomiczna istota pieniądza [10 stron]
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online