Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Makroekonomia Wróć do kategorii

Egzamin z makroekonomii

plik Pobierz Egzamin z makroekonomii.txt

1. "Opodatkowanie sprzedaży piwa nie zmieni jego spożycia".
a) Czy opinia ta należy do ekonomii pozytywnej, czy też normatywnej?


b) Czy jest to opinia makroekonomisty, czy też mikroekonomisty?

 

2. Co jest lepszą miarą inflacji: wskaźnik cen detalicznych czy deflator PKB? Odpowiedź uzasadnij.

 


3.
a) Na rysunku pokaż efekt substytucyjny i efekt dochodowy zmiany ceny dobra X.


b) Do jakiej kategorii dóbr (np. luksusowe, Giffena) należy to dobro?

 

4. Grupa studentów Szkoły Głównej Hochsztaplerów dostarcza kradzione samochody z Niemiec klientom z Krakowa (linia popytu D1: Q1 = 60 - 0,4 P1) i z Warszawy (linia popytu D2: Q2 = 80 - P2). Stały koszt krańcowy, MC, równa się 30 gb za samochód (łapówka dla celnika). Porównaj zysk studentów różnicujących i nie różnicujących ceny. (Wskazówka: liniom popytu D1 i D2 odpowiadają linie utargu krańcowego, MR1 = -5 Q1 + 150 i MR2 = -2 Q2 + 80).

 


5. Bank oferuje 1,10 zł za rok w zamian za każde 0,90 zł umieszczone w nim dziś. Tempo inflacji równa się 2% na rok. Ile wynosi realna stopa procentowa?

 


6. Wymień trzy argumenty na rzecz twierdzenia o niedoskonałości PKB i mierników pochodnych jako miar poziomu życia.

 

 

7. W gospodarce zamkniętej konsumpcja C = 0,9 YD (YD to dochód rozporządzalny), popyt inwestycyjny I = 50, popyt państwa G = 50, a stopa podatkowa netto, t = 1/9.
a) Jaka produkcja odpowiada równowadze?


Po "otwarciu" gospodarki okazało się, że ceteris paribus eksport netto NX = 50, a krańcowa skłonność do importu, KSI = 0,2.
b) Jak zmieniła się wielkość produkcji?

 

c) O ile wzrośnie produkcja, gdy inwestycje w gospodarce z punktu /b/ zwiększą się o 20?

8. Na podstawie analizy dotychczasowych zachowań mieszkańców ustalono, że parametry
g= C/D = 1/5, zaś r = R/D = 1/10. Następnie bank centralny zwiększył ilość pieniądza wielkiej mocy o 1000 gb.
a) Jakie zachowania opisują parametry g i r?


b) Czy podaż środka płatniczego może w tej sytuacji wzrosnąć o 2000 gb? Odpowiedź uzasadnij.

 

9. 
a) Narysuj stan równowagi na rynku pracy.


b) Wskaż odcinki odpowiadające bezrobociu dobrowolnemu i bezrobociu przymusowemu.


c) Podaj najważniejszą różnicę poglądów keynesistów i klasyków dotyczących zachowania się na rynku pracy.

 

10.
a) Narysuj krótkookresową i długookresową "krzywą Philipsa". Zaznacz charakterystyczne punkty. Posługując się tymi rysunkami, wskaż:

b) Krótkookresowe skutki pozytywnego szoku popytowego.


c) Długookresowe skutki negatywnego szoku popytowego.


d) Skutki trwałego zwiększenia tempa wzrostu nominalnej podaży pieniądza.

 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Makroekonomia [121]

 • podgląd pobierz opis 374 Twierdzenia i Definicje
 • podgląd pobierz opis Aktywna walka z bezrobociem
 • podgląd pobierz opis Bezrobocie
 • podgląd pobierz opis Bezrobocie i kwestia społeczna bezrobocia
 • podgląd pobierz opis Bezrobocie [27 stron]
 • podgląd pobierz opis Bilans płatniczy i jego elementy
 • podgląd pobierz opis Budżet państwa – Podstawy teoretyczne
 • podgląd pobierz opis Czym jest makroekonomia
 • podgląd pobierz opis Czynniki określające popyt na pieniądz zasady określania ilości pieniąd...
 • podgląd pobierz opis Czynniki produkcji i rynek pracy
 • podgląd pobierz opis Czynniki wzrostu dochodu narodowego
 • podgląd pobierz opis Czysty monopol - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Deficyt budżetowy i metody jego finansowania
 • podgląd pobierz opis Dług publiczny
 • podgląd pobierz opis Dochód Narodowy - Zagadnienia
 • podgląd pobierz opis Dochód narodowy [22 strony]
 • podgląd pobierz opis Egzamin z makroekonomii
 • podgląd pobierz opis Ekonomia Alternatywna
 • podgląd pobierz opis EKONOMIA KEYNESOWSKA Teoria i Zadania
 • podgląd pobierz opis Ekonomiczna istota pieniądza [10 stron]
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online