Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Integracja Europejska Wróć do kategorii

dyrektywa

plik Pobierz dyrektywa.txt


Dyrektywa jest klasycznym typem aktu prawnego stosowanym we współpracy UE.

Art. 249 WE stanowi, co następuje w odniesieniu do dyrektyw: „Dyrektywa wiąże każde Państwo Członkowskie, do którego jest kierowana, w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawia jednak organom krajowym swobodę wyboru formy i środków.”

Dyrektywy nie są zatem bezpośrednio stosowane jako prawo krajowe w Państwach Członkowskich, ale Państwa Członkowskie muszą przenieść zapisy dyrektywy na grunt prawa krajowego w terminie w dyrektywie określonym. Po wdrożeniu dyrektywy do prawa krajowego, Państwo Członkowskie notyfikuje o tym Komisję.
Na początku dyrektywy określają cel, który ma być osiągnięty, Państwom Członkowskim pozostawia się jednak określenie formy i środków stosowanych dla wprowadzenia dyrektywy w życie. W praktyce Państwa Członkowskie dysponują bardzo zróżnicowanym zakresem w odniesieniu do formy i środków stosowanych w celu wprowadzenia w życie. Niektóre dyrektywy określają tylko bardzo ogólne ramy w konkretnej dziedzinie polityki lub nie wychodzą poza określenie minimalnych przepisów dla danej dziedziny, na podstawie czego Państwa Członkowskie mogą następnie ustanawiać surowsze wymogi. Inne dyrektywy mogą zawierać bardzo szczegółowe postanowienia, które w praktyce nie dają Państwom Członkowskich żadnych możliwości w odniesieniu do krajowego wdrażania dyrektywy.

Jeżeli nawet Państwo Członkowskie nie wprowadzi w życie dyrektywy w określonym czasie, obywatele mogą jednak powoływać się na postanowienia dyrektywy po upływie terminu jej wprowadzenia w życie. Wymaga to jednak, aby przepisy zawarte w takiej dyrektywie były precyzyjne i jednoznaczne. Jest to tak zwana zasada bezpośredniego skutku dyrektywy, określona przez orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości.

Przykładami są dyrektywa PE i Rady w sprawie ustaleń dot. czasu letniego lub w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dot. produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych (etykiety z ostrzeżeniami takimi jak „Palenie zabija” lub „Palenie poważnie szkodzi Tobie i osobom w Twoim otoczeniu”)

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Integracja Europejska [60]

 • podgląd pobierz opis 15 pytań do
 • podgląd pobierz opis ‘za’ i ‘przeciw’ UE
 • podgląd pobierz opis COREPER
 • podgląd pobierz opis Deklaracja Schumana
 • podgląd pobierz opis dyrektywa
 • podgląd pobierz opis EBC
 • podgląd pobierz opis EFTA
 • podgląd pobierz opis Europejski Trybunał Sprawiedliwości
 • podgląd pobierz opis Formy Integracji Międzynarodowej
 • podgląd pobierz opis Fundusze strukturalne UE
 • podgląd pobierz opis Gezeza i rozwój koncepcji integracyjnych w EU
 • podgląd pobierz opis Historia Integracji Europejskiej
 • podgląd pobierz opis Historia Integracji Europejskiej 16 str
 • podgląd pobierz opis Historia Wspólnot Europejskich
 • podgląd pobierz opis Instytucje UE
 • podgląd pobierz opis Integracja
 • podgląd pobierz opis Integracja Europejska
 • podgląd pobierz opis Integracja Europejska 20 str.
 • podgląd pobierz opis Integracja gospodarcza.
 • podgląd pobierz opis Komisja Europejska
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online